Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.6.2021
Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko kehittyä kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle mielenkiintoiset työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Koulutus on kansainvälistä ja käytännönläheistä ja sillä on kiinteät yhteydet elinkeinoelämään. Opintojen aikana tehtävät työelämälähtöiset projektit ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten BisnesAkatemia ja Tradetase, antavat sinulle mahdollisuuden verkostoitua yritysten ja organisaatioiden kanssa jo opintojen aikana. Yrittäjyys on keskeisessä roolissa liiketalouden opinnoissa ja opiskelijayrittäjyyttä tuetaan monin tavoin. Voit suorittaa opintoja myös omassa yrityksessä.

Kansainvälisyys toteutuu liiketalouden koulutuksessa eri tavoin. Voit esimerkiksi opiskella englanninkielisessä tiimissä, työskennellä vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteisillä opintojaksoilla tai toimia vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina. Liiketalouden koulutuksella on useita ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja vaihtokorkeakouluja ja opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon.

Liiketalouden koulutuksessa opintoja toteutetaan monipuolisesti. Perinteisten opintojaksojen lisäksi voit opiskella tiimeissä, projekteissa tai suorittaa verkko-opintoja. Osuuskuntatoiminnassa oppiminen tapahtuu todellisissa asiakasprojekteissa yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Voit suunnitella oman oppimispolkusi ja laatia joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi.

Opinnoissasi voit erikoistua seuraaviin vaihtoehtoihin

  • markkinointi
  • taloushallinto tai
  • innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa.

Opintojen sisältö

Liiketalouden koulutuksen opinnot koostuvat ydinosaamisesta (perus- ja ammattiopinnot) sekä laajentavasta osaamisesta (vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu sekä opinnäytetyö).

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt liiketoiminnan perusteisiin ja opit alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja projektityöskentelytaitoja. Syyslukukauden aikana opiskelet liiketoimintaosaamisen perusteita oman valintasi mukaan joko suomen-, englannin- tai ruotsinkielisessä pienryhmässä.

Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin kuten markkinointiosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, juridinen osaaminen ja menetelmäosaaminen sekä kansantalous ja kansainvälinen talous. Toisena ja kolmantena lukuvuotena myös valinnaisuus lisääntyy. Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista: markkinointi, taloushallinto tai innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa. Voit laatia henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdistelemällä osaamispolun opintoja ja valitsemalla ammatillista kehittymistäsi tukevia vapaasti valittavia opintoja. Oman opintotarjontamme lisäksi voit hyödyntää opinnoissasi ammattikorkeakoulujen yhteistä ympärivuotista verkko- ja kesäopintotarjontaa. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

Harjoittelu toteutetaan joustavasti opintojen aikana niin, että hankit itsellesi opintoihisi ja osaamispolkuusi sopivan harjoittelupaikan. Harjoittelu voidaan jakaa kahdelle lukuvuodelle tai suorittaa 5 kuukauden harjoitteluna. Opinnäytetyössä syvennät asiantuntijuuttasi valitsemallasi aihealueella.

Osaamispolkuina innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys, markkinointi tai taloushallinto

Osaamispolun valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Liiketalouden koulutuksen osaamispolut ovat:

Innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys (Bisnesakatemia): BisnesAkatemiassa hankit laajan bisnesosaamisen projektien, aktiivisen osuuskuntatoiminnan ja asiakas- sekä työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että tiimissä verkostoja luoden. Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutustu BisnesAkatemiaan: www.bisnesakatemia.fi 

Markkinointi: Markkinoinnin osaajat sijoittuvat monipuolisiin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtäviin koti- ja vientimarkkinoilla. Erityisesti digitaalinen markkinointi tarjoaa uusia ja jatkuvasti laajenevia työnkuvia. Opintojen aikana saat käytännön valmiuksia asiakaskartoitukseen, asiakkuuksien hankintaan ja ylläpitoon sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksoilla toteutettavien työelämäprojektien avulla voit verkostoitua ja hankkia itsellesi hyödyllisiä yrityskontakteja.

Taloushallinto: Taloushallinnon osaajat sijoittuvat monipuolisesti eri työtehtäviin. Opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opinnoissa käytetään moderneja tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.

Tutustu alumnitarinoihin:

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan uusimmalla kaudella tutustutaan Salossa tradenomiksi opiskelevan Mikaelin arkeen, ja aiemmilta kausilta lyödät myös muita tradenomiopiskelijoita. Seuraa Mikaelin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.