Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko kehittyä kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle mielenkiintoiset työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Koulutus on kansainvälistä ja käytännönläheistä ja sillä on kiinteät yhteydet elinkeinoelämään. Opintojen aikana tehtävät työelämälähtöiset projektit ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten BisnesAkatemia ja Tradetase, antavat sinulle mahdollisuuden verkostoitua yritysten ja organisaatioiden kanssa jo opintojen aikana. Yrittäjyys on keskeisessä roolissa liiketalouden opinnoissa ja opiskelijayrittäjyyttä tuetaan monin tavoin. Voit suorittaa opintoja myös omassa yrityksessä.

Kansainvälisyys toteutuu liiketalouden koulutuksessa eri tavoin. Voit esimerkiksi opiskella englanninkielisessä tiimissä, työskennellä vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteisillä opintojaksoilla tai toimia vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina. Liiketalouden koulutuksella on useita ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja vaihtokorkeakouluja ja opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon.

Liiketalouden koulutuksessa opintoja toteutetaan monipuolisesti. Perinteisten opintojaksojen lisäksi voit opiskella tiimeissä, projekteissa tai suorittaa verkko-opintoja. Osuuskuntatoiminnassa oppiminen tapahtuu todellisissa asiakasprojekteissa yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Voit suunnitella oman oppimispolkusi ja laatia joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi.

Opinnoissasi voit erikoistua seuraaviin vaihtoehtoihin

  • markkinointi
  • matkailu ja wellness liiketoimintana
  • taloushallinto tai
  • innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa.

Tradenomilla on

  • laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimimiseen yrityksissä tai julkisella sektorilla
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • hyvä kielitaito
  • edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen

Valmistuttuasi voi työskennellä liiketalouden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) 210 op koostuu ydinosaamisesta, valinnaisuutta sisältävästä laajentavasta osaamisesta, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen koostuu perus- ja ammattiopinnoista. Laajentavaan osaamiseen sisältyy opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. Opintoihin sisältyvä harjoittelu on laajuudeltaan 30 op vastaten yhteensä 5 kk kokopäivätyötä. Harjoittelun aikana saat mahdollisuuden verkostoitua itseäsi kiinnostaviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin. Harjoittelu toteutetaan joustavasti opintojen aikana ja sen voi tehdä myös ulkomailla.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija perehtyy liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen sekä talouselämän yleisiin lainalaisuuksiin. Samalla opitaan alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja projektityötaitoja. Ensimmäisenä vuonna työskennellään myös monialaisessa projektissa eli yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin kuten markkinointiosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, juridinen osaaminen ja menetelmäosaaminen sekä kansantalous ja kansainvälinen talous.
Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista: markkinointi, matkailu ja wellness liiketoimintana, taloushallinto tai innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa.

Tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden tarkoituksena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja ammatillista suuntautumista. Voit myös hyödyntää opinnoissasi ammattikorkeakoulujen yhteistä ympärivuotista verkko- ja kesäopintotarjontaa. Opinnäytetyössä sinun on tarkoitus soveltaa aiemmin oppimiasi tietoja ja taitoja. Opinnäyte tehdään pääsääntöisesti yritykselle tai muulle toimeksiantajalle ja se voi olla esimerkiksi yrityksen toimintaan liittyvä selvitys tai kehittämistyö. 

Osaamispolkuina innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys, matkailu ja wellness liiketoimintana, markkinointi tai taloushallinto

Osaamispolun valinta tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Liiketalouden koulutuksen osaamispolut ovat:

Innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys (Bisnesakatemia): BisnesAkatemiassa hankit laajan bisnesosaamisen projektien, aktiivisen osuuskuntatoiminnan ja asiakas- sekä työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että tiimissä verkostoja luoden. Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutustu BisnesAkatemiaan: www.bisnesakatemia.fi 

Matkailu ja wellness liiketoimintana -osaamispolun osaajat sijoittuvat laaja-alaisesti erilaisiin hyvinvointi- ja elämyspalveluita tuottaviin yrityksiin, mm. hotelleihin, kylpylöihin, ohjelmapalveluyrityksiin sekä alan markkinointi-, myynti- tai kehittämisorganisaatioihin. Myös vapaa-ajan palvelusektori sekä erilaisia wellness-tuotteita tarjoavat yritykset ovat potentiaalisia työnantajia. Opintojen aikana syvennyt mm. alan palveluiden kysyntään ja tarjontaan, tuotekehitykseen, elämyksellisyyteen, asiakaskokemuksen johtamiseen, myyntiin, kapasiteetin hallintaan sekä vastuulliseen liiketoimintaan. Oppimisessa painottuvat työelämälähtöisyys sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista tukevat näkökulmat. Opintojasi luonnehtivat myös kansainvälisyys, yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa sekä englannin kielen käyttö.

Lataa tästä matkailu ja wellness liiketoimintana -osaamispolun esittely (pdf).

Markkinointi: Markkinoinnin osaajat sijoittuvat monipuolisiin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtäviin koti- ja vientimarkkinoilla. Erityisesti digitaalinen markkinointi tarjoaa uusia ja jatkuvasti laajenevia työnkuvia. Opintojen aikana saat käytännön valmiuksia asiakaskartoitukseen, asiakkuuksien hankintaan ja ylläpitoon sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksoilla toteutettavien työelämäprojektien avulla voit verkostoitua ja hankkia itsellesi hyödyllisiä yrityskontakteja.

Taloushallinto: Taloushallinnon osaajat sijoittuvat monipuolisesti eri työtehtäviin. Opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opinnoissa käytetään moderneja tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.

 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan uusimmalla kaudella tutustutaan aikuisopiskelija Tomin opiskelija-arkeen. Aiemmilla kausilla mukana ovat olleet myös liiketalouden koulutuksessa opiskeleva Oona ja kirjasto- ja tietopalvelualaa opiskeleva Meri. Seuraa Tomin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Osaamispolkuna Matkailu ja Wellness liiketoimintana

Mitä on hyvinvointimatkailun liiketoiminta? Millaisiin työtehtäviin voit sijoittua opiskelujen jälkeen? Miksi hyvinvointimatkailua kannattaa opiskella? Tutustu hyvinvointimatkailuun YouTube-kanavallamme: