Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Tradenomi (AMK), liiketalous (Turku)

Minustako tradenomi?

Tavoitteletko näköalapaikkaa liiketalouden asiantuntijatehtävissä? Haluatko kehittyä kansainväliseksi tiimiosaajaksi ja toimia monialaisessa ja -kulttuurisessa toimintaympäristössä? Tradenomin tutkinto tarjoaa sinulle mielenkiintoiset työskentelymahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Koulutus on kansainvälistä ja käytännönläheistä ja sillä on kiinteät yhteydet elinkeinoelämään. Opintojen aikana tehtävät työelämälähtöiset projektit ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten BisnesAkatemia, MyyntiAkatemia ja Tradetase, antavat sinulle mahdollisuuden verkostoitua yritysten ja organisaatioiden kanssa jo opintojen aikana. Yrittäjyys on keskeisessä roolissa liiketalouden opinnoissa ja opiskelijayrittäjyyttä tuetaan monin tavoin. Voit suorittaa opintoja myös omassa yrityksessä.

Liiketalouden koulutuksessa opintoja toteutetaan monipuolisesti. Perinteisten opintojaksojen lisäksi voit opiskella tiimeissä, projekteissa tai suorittaa verkko-opintoja. Osuuskuntatoiminnassa oppiminen tapahtuu todellisissa asiakasprojekteissa yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Voit suunnitella oman oppimispolkusi ja laatia joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi.

Kansainvälisyys toteutuu liiketalouden koulutuksessa eri tavoin. Voit esimerkiksi opiskella englanninkielisessä tiimissä, työskennellä vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteisillä opintojaksoilla tai toimia vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina. Liiketalouden koulutuksella on useita ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja vaihtokorkeakouluja ja opiskelijoita kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon.

Opinnoissasi voit erikoistua seuraaviin vaihtoehtoihin
• markkinointi
• business operations management
• taloushallinto
• innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa.

Tradenomilla on
• laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimimiseen yrityksissä tai julkisella sektorilla
• hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• hyvä kielitaito
• edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen

Valmistuttuasi voi työskennellä liiketalouden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.

Opintojen sisältö

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) 210 op koostuu ydinosaamisesta, valinnaisuutta sisältävästä laajentavasta osaamisesta, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen koostuu perus- ja ammattiopinnoista. Laajentavaan osaamiseen sisältyy opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. Harjoittelu toteutetaan joustavasti opintojen aikana ja sen voi tehdä myös ulkomailla.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt liiketoiminnan perusteisiin ja opit alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö – ja projektityöskentelytaitoja. Syyslukukauden aikana opiskelet liiketoimintaosaamisen perusteita oman valintasi mukaan joko suomen-, englannin- tai ruotsinkielisessä pienryhmässä. Kevätlukukauden aikana opiskellaan liiketalouden keskeisiä osaamisalueita kuten markkinointia, taloushallintoa, juridiikkaa sekä digitaalista liiketoimintaa.

Toisena ja kolmantena lukuvuotena valinnaisuus lisääntyy. Voit laatia henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) yhdistelemällä osaamispolun opintoja ja valitsemalla ammatillista kehittymistäsi tukevia vapaasti valittavia opintoja. Oman opintotarjontamme lisäksi voit hyödyntää opinnoissasi ammattikorkeakoulujen yhteistä ympärivuotista verkko- ja kesäopintotarjontaa. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. Opettajatuutori tukee sinua henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemisessä ja auttaa sinua etenemään opinnoissasi.

Osaamispolut

Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valitset jonkin seuraavista osaamispoluista: markkinointi, business operations management, taloushallinto tai innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys BisnesAkatemiassa.

Markkinointi

Markkinoinnin osaajat sijoittuvat monipuolisiin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehtäviin (koti- ja vientimarkkinoilla.) Erityisesti digitaalinen markkinointi tarjoaa uusia ja jatkuvasti laajenevia työnkuvia. Opintojen aikana saat käytännön valmiuksia asiakaskartoitukseen, asiakkuuksien hankintaan ja ylläpitoon sekä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksoilla tai MyyntiAkatemiassa toteutettavien työelämäprojektien avulla voit verkostoitua ja hankkia itsellesi hyödyllisiä yrityskontakteja.

Business Operations Management (englanninkielinen osaamispolku)

Business operations management opinnoissa opiskelet markkinointia, myyntiä ja henkilöstöhallintoa ja johtamista yhdessä vaihto-opiskelijoidemme kanssa. Englanninkieliset opinnot, käytännön projektit ja monikulttuurisissa ryhmissä toimiminen antavat sinulle valmiudet toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä erilaisissa liiketalouden tehtävissä.

Taloushallinto

Taloushallinnon osaajat sijoittuvat monipuolisesti eri työtehtäviin. Opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opinnoissa käytetään moderneja tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.

Innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys (BisnesAkatemia)

Innovatiivisessa liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä (BisnesAkatemia) hankit laajan bisnesosaamisen projektien, aktiivisen osuuskuntatoiminnan ja asiakas- sekä työelämäkohtaamisten avulla. Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että tiimissä verkostoja luoden. Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Harjoittelu

Opintoihin sisältyvä harjoittelu on laajuudeltaan 30 op vastaten yhteensä 5 kk kokopäivätyötä. Harjoittelun aikana saat mahdollisuuden verkostoitua itseäsi kiinnostaviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelu toteutetaan joustavasti opintojen aikana niin, että hankit itsellesi opintoihisi ja osaamispolkuusi sopivan harjoittelupaikan. Harjoittelu voidaan jakaa kahdelle lukuvuodelle tai suorittaa yhtenä viiden kuukauden harjoittelujaksona. Opinnäytetyössä syvennät asiantuntijuuttasi valitsemallasi aihealueella.

Opinnäytetyö

Opinnot täydentyvät opinnäytetyössä, jossa opiskelijan on tarkoitus soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö voi olla jokin työelämän toimeksiannosta tehtävä selvitys tai kehittämistyö. Oman asiantuntijuuden kasvun ohella opinnäytetyön tarkoituksena on hyödyntää työelämää.

Uramahdollisuudet

Tradenomit sijoittuvat
• yrityksiin
• kuntasektorille
• valtion virastoihin ja laitoksiin
• ns. kolmannelle sektorille eli yhdistyksiin ja järjestöihin
• joko Suomeen tai ulkomaille
• erilaisiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin.

Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä löytyy täältä .

Kansainvälistyminen

Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Sinun on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelu ulkomailla. Pääosa Turun AMK:n ulkomaisista kumppanikorkeakouluista sijaitsee Euroopassa, mutta yhteistyökumppaneita on myös Euroopan ulkopuolella esim. Japanissa. Ulkomaanjaksolle voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta siihen on hyvä valmistautua jo opintojen alkuvaiheessa. Voit esimerkiksi opiskella mahdollisen kohdemaasi kieltä tai tutustua sieltä kotoisin oleviin vaihto-opiskelijoihin.

Voit myös kansainvälistyä esimerkiksi:
•osallistumalla vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin
•ryhtymällä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen.

Tutustu alumnitarinoihin:

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan uusimmalla kaudella tutustutaan Salossa tradenomiksi opiskelevan Mikaelin arkeen, ja aiemmilta kausilta lyödät myös muita tradenomiopiskelijoita. Seuraa Mikaelin ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 25.7. - 5.8.2022

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Linkki Opintopolkuun aukeaa keväällä 2022.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi