Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.6.2023
Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutat vahvan terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaidon. Terveydenhoitajana voit työskennellä muun muassa äitiys- ja lastenneuvolassa, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotihoidossa. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Terveydenhoitajana tulet tekemään työtä niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveydenhoitajatutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana suoritat sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Ensin opiskelet yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opinnot (180 op) ja sitten terveydenhoitajatyön ammattiopinnot (60 op).

Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Kokemuksen kartuttua ja lisäkoulutuksen myötä voit saada myös erityistehtäviä hoitotyössä.

Miten terveydenhoitajakoulutuksessa opiskellaan?

Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja suunniteltu kesto 4 vuotta. Terveydenhoitajakoulutus sisältää teoreettista opetusta, taito- ja työpajoja sekä simulaatioita. Tutkinnosta yli kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua esimerkiksi terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, sairaaloissa, yrityksissä tai järjestöissä. 

Opiskelu toteutuu lähi- ja etäopiskeluna ja edellyttää sekä itsenäistä opiskelua että ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sovelluksia sekä projekteissa opiskelua. Opiskelun aikana tehdään opinnäytetyö sekä terveydenhoitajatyön ammattiopintoihin liittyvä kehittämistyö.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • Syksyn yhteishaku 4. – 14.9.2023 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan ja/tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 


Koulutus oli mukana syksyn 2022 yhteishaussa: syksyn 2022 yhteishaun tiedot Opintopolussa  .

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • syksyn polkuopintohaku marras-joulukuussa 2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta.

Linkki Opintopolkuun aukeaa lähempänä hakuaikaa.

Hae polkuopintoihin - Opintopolku.fi