Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.6.2021
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana

Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana

Matkailu- ja wellness-palveluiden liiketoimintaopinnoista saat valmiudet toimia matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvissä työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Sinusta tulee vastuullisesti tuotettujen, asiakkaan hyvää oloa, virkistymistä ja terveyttä edistävien, kilpailukykyisten elämyspalveluiden asiantuntija. 

Kokonaisvaltaista, fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvää oloa ja virkistymistä edistävä hyvinvointi- eli wellness-matkailu on yksi kansainvälisesti nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Hyvinvointia lisääviin palveluihin ja tuotteistiin panostetaan yhä useammin myös kotona sekä työpaikoilla. Ennusteiden mukaan wellness-trendi tulee vaikuttamaan yhä useampien alojen liiketoimintaan. 

Myös vastuullinen, niin henkilöstön, asiakkaat, ympäristön kuin laajemminkin yhteiskunnan edun huomioiva liiketoiminta on entistä tärkeämpää. Vastuullisen liiketoiminnan osaaminen yhdistettynä wellness-megatrendin ymmärtämiseen ja soveltamiseen avaa sinulle ovia moniin uusiin uramahdollisuuksiin palvelusektorilla. Vastaavaa Matkailu ja wellness liiketoimintana -koulutusta ei ole tarjolla muualla Etelä-Suomessa, minkä vuoksi saatkin koulutuksesta erityisosaamista, jolla erotut työnhakutilanteessa.

Opinnoissa korostuu matkailu, wellness, kansainvälisyys ja vastuullinen liiketoiminta

Tradenomikoulutuksen ensimmäisenä vuonna tutustut matkailu- ja wellness-ilmiöihin liittyvään liiketoimintaan. Opit asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa, työelämässä tarvittavaa juridiikkaa sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Monen alan opiskelijoiden ryhmissä saat käytännön kokemusta projektityöskentelystä. 

Opintojasi luonnehtivat työelämän toimeksiannoista tehtävät projektit, joissa sovellat uutta tietoa käytäntöön. Opintojen aikana verkostoidut jo työelämässä olevien alan osaajien, muiden alojen opiskelijoiden, vaihto-opiskelijoiden sekä yhteistyökorkeakoulujen edustajien kanssa. Opintojaksoilla hyödynnetään lähi- ja verkkotyöskentelyä sekä opiskelua itsenäisesti ja pienryhmissä.

Toisena opiskeluvuonna perehdyt matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kotimaiseen ja kansainväliseen kysyntään, kulttuurieroihin sekä majoitus-, ruoka-, liikenne-, tapahtuma- ja kokouspalveluiden tarjontaan sekä palveluprosesseihin. Syvennyt niin yrityksen kuin matkakohteen näkökulmasta tuotekehitykseen ja ymmärrät, mitä lisäarvoa wellness, elämyksellisyys sekä vastuullisuus voivat tuoda niin asiakkaalle kuin yrityksen tai matkakohteen kilpailukykyyn. 

Kolmantena vuonna paneudut muun muassa henkilöstöjohtamiseen, myyntineuvotteluosaamiseen, myyntikanavavaihtoehtoihin, kumppanuuksien merkitykseen liiketoiminnassa sekä palvelutarjonnan hallintaan kysynnän vaihdellessa. Vahvistat myös tutkimus- ja kehittämisosaamistasi, jota tarvitset, kun opintojen loppuvaiheessa teet opinnäytetyönäsi jonkin ammattialasi kannalta ajankohtaisen selvityksen tai kehittämistehtävän.

Vapaasti valittavat opinnot, työharjoittelu sekä opinnäytetyö muodostavat yhteensä noin 40 % tutkinnosta, joten niitä koskevilla valinnoillasi voit hankkia runsaasti erityisosaamista. Voit erikoistua vaikkapa digitaalisiin myynti- ja markkinointikanaviin, wellness- tai tapahtumaliiketoimintaan tai jonkin teeman mukaiseen matkailuun, kuten luonto-, kulttuuri-, kongressi- tai urheilumatkailuun.

Opiskeluaikana sinulla on erinomainen tilaisuus hankkia kansainvälistä kokemusta opiskelemalla jossakin ulkomaisista yhteistyökorkeakouluistamme toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. Osa opinnoista suoritetaan kotimaassa englannin kielellä, jolloin tutustut näillä opintojaksoilla myös ulkomaisiin vaihto-opiskelijoihin. Voit myös ryhtyä vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi ja olla mukana vaikkapa järjestämässä ulkomaisille opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa. Myös harjoittelun voit tehdä ulkomailla tai esimerkiksi ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä kehittämishankkeessa.

 

Millaista opiskelu on käytännössä? Esimerkkinä opintomatka saaristoon.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Videolla Turun AMK:n ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijat vierailivat saaristossa osana opintojaan. Matkan tavoitteena oli mm. tutustua kestävään kehitykseen ja vastuulliseen matkailuun, ja samalla kehitettiin myös ruotsin kielen taitoja.

 

Mitä on hyvinvointi- eli wellness-matkailu?

Videolla matkailualan asiantuntijat kertovat wellness-ilmiöstä ja alan työllistymismahdollisuuksista, ja kuulet myös vaihto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan Turun AMK:ssa. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 26.7. - 6.8.2021

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 17. - 31.3.2021 (haku päättynyt)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.