Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.10.2023
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana

Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana

Matkailu- ja wellness-palveluiden liiketoimintaopinnoista saat valmiudet toimia matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvissä työtehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Sinusta tulee vastuullisesti tuotettujen, asiakkaan hyvää oloa, virkistymistä ja terveyttä edistävien, kilpailukykyisten elämyspalveluiden asiantuntija. 

Kokonaisvaltaista, fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvää oloa ja virkistymistä edistävä hyvinvointi- eli wellness-matkailu on yksi kansainvälisesti nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Hyvinvointia lisääviin palveluihin ja tuotteistiin panostetaan yhä useammin myös kotona sekä työpaikoilla. Ennusteiden mukaan wellness-trendi tulee vaikuttamaan yhä useampien alojen liiketoimintaan. Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla muualla eteläisessä Suomessa, minkä vuoksi saatkin koulutuksesta erityisosaamista, jolla erotut työnhakutilanteessa.

Myös vastuullinen, niin henkilöstön, asiakkaat, ympäristön kuin laajemminkin yhteiskunnan edun huomioiva liiketoiminta on entistä tärkeämpää. Vastuullisen liiketoiminnan ymmärrys yhdistettynä wellness- sekä elämysosaamiseen avaa sinulle ovia moniin uusiin uramahdollisuuksiin palvelusektorilla. Lisäksi mahdollisia työnantajia ovat yritykset, jotka tarjoavat erilaisia hyvinvointia lisääviä tuotteita liittyen esimerkiksi ravintoon, liikkumiseen, sisustukseen ja hyvinvointiteknologiaan.

Matkailu- ja wellness-liiketoimintaan erikoistuva tradenomikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa sopii sinulle, joka

  • olet luonteeltasi ihmisten kanssa toimeen tuleva ja positiivinen sekä haluat, että asiakkaasi kokevat elämyksiä ja voivat hyvin
  • haluat oppia, miten yritys toimii vastuullisesti ja kilpailukykyisesti
  • olet kiinnostunut kulttuureista, kielistä sekä kansainvälisyydestä sekä halukas opiskelemaan suomen kielen lisäksi englanniksi
  • haluat opiskella nopeasti kehittyvälle alalle moderneissa tiloissa Turussa, joka on sekä vilkas korkeakoulukaupunki että vetovoimainen matkailun ja vapaa-ajanvieton kohde, jonka tarjontaan tutustut myös opintojaksojen työelämäprojekteissa.

Opinnoissa korostuvat matkailu, wellness, kansainvälisyys ja vastuullinen liiketoiminta

Tradenomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot sisältävät perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyön. Opintojasi luonnehtivat työelämän toimeksiannoista tehtävät projektit, joissa sovellat uutta tietoa käytäntöön. Opintojen aikana verkostoidut jo työelämässä olevien alan osaajien, muiden alojen opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kanssa. Opintojaksoilla hyödynnetään lähi- ja verkkotyöskentelyä sekä opiskelua itsenäisesti ja pienryhmissä.

Ensimmäisenä vuonna tutustut matkailu- ja wellness-ilmiöihin liittyvään liiketoimintaan sekä palveluprosesseihin mm. majoitus- ja ruokapalveluissa. Opit asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa, työelämässä tarvittavaa juridiikkaa sekä viestintää. Opiskelet sekä ryhmässä että itsenäisesti ja kehität tiedonhakutaitojasi. 

Toisena opiskeluvuonna perehdyt matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kotimaiseen ja kansainväliseen kysyntään, kulttuurieroihin sekä tapahtuma-, kokous- ja elämyspalveluiden tuottamiseen. Syvennyt niin yrityksen kuin matkakohteen näkökulmasta tuotekehitykseen ja ymmärrät, mitä lisäarvoa wellness, elämyksellisyys sekä vastuullisuus voivat tuoda niin asiakkaalle kuin yrityksen tai matkakohteen kilpailukykyyn. Hyödynnät tietoperustaa sekä luovuuttasi työelämäprojekteissa, jolloin opiskelijatiimissä teette esimerkiksi ehdotuksia toimeksiantajayrityksen palveluiden ja digitaalisen viestinnän kehittämiseksi, brändin kirkastamiseksi tai järjestätte toimeksiantajan toivoman tapahtuman.

Kolmantena vuonna paneudut muun muassa alakohtaisesti henkilöstöjohtamiseen, myyntineuvotteluosaamiseen, myyntikanavavaihtoehtoihin, vastuullisen liiketoiminnan kulmakiviin sekä kumppanuuksien merkitykseen liiketoiminnassa sekä palvelutarjonnan kapasiteetinhallintaan kysynnän vaihdellessa. Vahvistat myös tutkimus- ja kehittämisosaamistasi, jota tarvitset, kun opintojen loppuvaiheessa teet opinnäytetyönäsi jonkin ammattialasi kannalta ajankohtaisen selvityksen tai kehittämistehtävän. Usein opiskelija saa opinnäytetyön aiheen harjoittelupaikastaan tai opintojaksolla tehdyn onnistuneen työelämäprojektin jatkona. Moni opiskelija on valmistuttuaan työllistynyt yritykseen, jolle teki opinnäytetyönsä tai ammattiharjoittelunsa.

Vapaasti valittavat opinnot, työharjoittelu sekä opinnäytetyö muodostavat yhteensä noin 35 % tutkinnosta, joten niitä koskevilla valinnoillasi voit hankkia runsaasti erityisosaamista. Voit erikoistua vaikkapa digitaalisiin myynti- ja markkinointikanaviin, wellness- tai tapahtumaliiketoimintaan tai jonkin teeman mukaiseen matkailu- ja vapaa-ajantarjontaan, kuten luonto-, kulttuuri-, kongressi- tai urheilutarjontaan.

Matkailu-, elämys- ja wellness-liiketoimintaa leimaa vahvasti kansainvälisyys. Alan ammattilaisen tulee osata kehittää ja tuottaa kansainvälisten kohderyhmien tarpeisiin vastaavaa palvelutarjontaa, asiakaspalvelua sekä markkinointiviestintää. Korkeakouluopiskelu tarjoaa monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Sinun on mahdollista lähteä esimerkiksi opiskelijavaihtoon tai suorittaa harjoittelujakso ulkomailla. 

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Tulevaisuuden työtehtäväsi sisältävät esimerkiksi asiakkaiden neuvontaa, tarpeiden kartoitusta, palveluiden tuottamista, markkinointiviestintää sekä myyntiä. Työhön kuuluu usein myös esimies- tai asiantuntijatehtäviä kuten markkinoinnin, myyntikanavien ja uusien tuotteiden suunnittelua, hinnoittelua tai henkilöstöjohtamista.

Voit sijoittua erilaisiin matkailu-, hyvinvointi-, elämys- ja vapaa-ajan palveluita tuottaviin yrityksiin, mm. hotelleihin, kylpylöihin, ohjelma- ja tapahtumapalveluyrityksiin, muihin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tuotteisiin erikoistuneisiin yrityksiin tai erilaisiin markkinointi- ja myyntiorganisaatioihin kuten matkanjärjestäjäsektorille, online-varauspalveluihin tai matkakohteiden markkinointiorganisaatioihin. Myös kunnat, maakunnat, valtio, oppilaitokset sekä hankkeet ja järjestöt tarjoavat kehittämis-, suunnittelu-, hallinto- ja opetustehtäviä sekä myös työpaikkoja esimerkiksi kuntien ja järjestöjen vapaa-ajan palveluiden kuten kulttuurin ja liikunnan parissa.

Millaista opiskelu on käytännössä? Esimerkkinä opintomatka saaristoon.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Videolla Turun AMK:n ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijat vierailivat saaristossa osana opintojaan. Matkan tavoitteena oli mm. tutustua kestävään kehitykseen ja vastuulliseen matkailuun, ja samalla kehitettiin myös ruotsin kielen taitoja.

 

Mitä on hyvinvointi- eli wellness-matkailu?

Videolla matkailualan asiantuntijat kertovat wellness-ilmiöstä ja alan työllistymismahdollisuuksista, ja kuulet myös vaihto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan Turun AMK:ssa. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. - 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 22.7. - 2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.