Tutustu tutkimusryhmiin!

Turun AMK:ssa toimii yli 20 tutkimusryhmää, jotka edistävät alueen menestystä ja hyvinvointia.
Sivu päivitetty 4.1.2018

Tutkimusryhmät