Sivu päivitetty 12.9.2014
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot antavat sinulle hyvät valmiudet toimia esimerkiksi elektroniikkalaitteiden tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, hyvinvointia edistävien järjestelmien kehittäjänä, pelisuunnittelijana, ohjelmistokehittäjänä, tietoliikenneasiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Perusopinnoissa saat insinöörin matemaattis-luonnontieteellisen ja teknisen perustan sekä kehität kielten ja vuorovaikutustaitojen osaamistasi. Ammattiopinnoissa on runsaasti valinnaisuutta ja valmentaudut työelämään mm. käytännön projekteissa, jotka toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Käytettävissäsi on ensiluokkainen oppimisympäristömme tiloineen ja laitteineen sekä tukenasi asiantuntevat ja kokeneet opettajat. Voit myös hyödyntää kattavaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla, eikä Turkua opiskelijakaupunkina monine aktiviteetteineen sovi unohtaa.

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille yhteisiä, mutta jo toisena opiskeluvuotena voit keskittyä valintasi mukaan joko elektroniikan, ohjelmistotekniikan tai tietoverkkojen sisältöihin. Merkittävä osa soveltavasta ammattiosaamisesta karttuu ns. osaamispolkujen opinnoissa, jotka alkavat kolmannen opiskeluvuoden alussa. Huomaa, että kaikki osaamispolut eivät välttämättä ala vuosittain. Saat vaihtoehdoista runsaasti lisätietoa hyvissä ajoin ennen osaamispolun valintaa.

HUOM! Syksyllä 2015 alkavan koulutuksen tiedot ja valintaperusteet päivitetään sivuille syys-lokakuussa 2014.

Osaamispolku: Elektroniikka ja tietoliikenne

Näytä lisätietoja

Elektroniikan ja tietoliikenteen opinnoissa tavoitellaan valmiuksia suoriutua elektroniikkaa ja suurtaajuustekniikkaa sisältävien laitteiden suunnittelutehtävistä sekä kykyä toimia asiantuntijana modernien tietoliikennejärjestelmien kehittämisessä. Opinnot koostuvat elektroniikkapiirien, elektronisten ja optisten komponenttien ja tietoliikennetekniikan teoriasta sovellettuna käytännönläheisesti elektroniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat tyypillisesti teollisuuden tuotekehitystehtäviin sekä laitteiden ja järjestelmien tuotannon kehitystyöhön, myyntiin, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Osaamispolku: Hyvinvointiteknologia

Näytä lisätietoja

Hyvinvointiteknologia keskittyy tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin sovelluksiin. Käyttökohteet vaihtelevat henkilökohtaisen hoidon apuvälineistä sairaaloiden mittaviin potilasmonitorointi- ja tietojärjestelmäsovelluksiin. Opinnoissa painotetaan käyttäjälähtöistä suunnittelua ja järjestelmäympäristön kokonaisuuden hallintaa käytännön projekteissa. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat ensisijaisesti elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuotekehitys- ja projektinhallintatehtäviin.

Osaamispolku: Peliteknologia

Näytä lisätietoja

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalisen median eri alueet sekä projektityöskentely. Peliteknologian suuntautuneet insinöörit osaavat kehittää pelisovelluksia alan uusimpien vaatimusten mukaan sekä toimia eri rooleissa ohjelmistokehitystiimissä. Valmistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä niin viihdepeliteollisuudessa kuin peliteknologioita innovatiivisesti hyödyntävissä yrityksissä mm. konepajateollisuudessa, hyvinvointialalla tai opetusalalla.

Osaamispolku: Sulautetut ohjelmistot

Näytä lisätietoja

Sulautettujen ohjelmistojen osaamispolku antaa valmiudet mikrotietokoneohjattujen laitteiden ohjelmistosuunnitteluun. Opinnoissa perehdytään erityisesti laiteläheiseen ohjelmointiin C-kielellä ja reaaliaikakäyttöjärjestelmien soveltamiseen sulautetun järjestelmän toteutusarkkitehtuurina. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet insinöörit työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Osaamispolku: Tietoverkot ja tietoturva

Näytä lisätietoja

Tietoverkkojen ja tietoturvan opinnoissa keskitytään erityisesti IP-pohjaisten tietoverkkojen ja palvelimien teknisten sisältöjen hallintaan, yritystason tietoturvan ja riskienhallinnan kokonaisuuteen sekä IT-palvelutoiminnan prosesseihin. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat esimerkiksi tietoverkkoasiantuntijoiksi, järjestelmäsuunnittelijoiksi tai IT-palveluiden ja konsultoinnin tehtäviin.