Sivu päivitetty 1.2.2018
Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat

Tausta viihdepeliteollisuudessa

Tutkimusryhmän TKI-toiminnassa keskitytään viihdepeliteollisuudesta tuttujen interaktiivisten käyttöliittymäteknologioiden hyödyntämiseen ketterästi eri toimialoilla. Perinteisesti peliteollisuus on pyrkinyt hyödyntämään käytettävissä ja kehitteillä olevan ohjelmisto- ja laitteistokapasiteetin maksimaalisesti. Peliteollisuudessa käytettävät innovaatiot kuten pelimoottorit, liiketunnistussensorit, virtuaalilasit sekä lisätyn todellisuuden työkalut ovat esimerkkejä teknologioista, joita enenevässä määrin pyritään hyödyntämään myös peliteollisuuden ulkopuolella uusien interaktiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tutkimusryhmän TKI-toiminnassa korostuu poikkitieteellisyys ja monialaisuus. TKI-toiminnan ytimessä on monipuolinen ymmärrys ja asiantuntijuus viihdepeliteollisuuden pelikehitysprosessien ketterästä soveltamisesta käytäntöön lähtien peli- ja graafisesta suunnittelusta peliohjelmointiin ja -testaukseen. Asiantuntijuutta viihdepeliteollisuuden pelikehitysprosessien ymmärtämisessä ja soveltamisessa vaalitaan integroimalla tutkimusryhmän toiminta kiinteäksi osaksi ammattikorkeakoulun peliteknologian osaamispolun toteutusta.

Tutkimusryhmän TKI-toiminnan fokusalueet

Kuten edellä jo todettiin, tutkimusryhmän TKI-toiminnassa tavoitellaan laaja-alaista interaktiivisten teknologioiden hyödyntämistä eri toimialoilla. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Innovatiivisia, vuorovaikutteisia teknologiaratkaisuja toteutetaan esimerkiksi teknologiateollisuuden, hyvinvointialan, koulutuksen ja matkailun toimialoille yhteistyössä eri sektoreiden asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan keskiössä on pelillistämiseen, hyötypeleihin, pelillisiin simulaatioihin, lisättyyn todellisuuteen sekä virtuaaliympäristöihin liittyvä TKI-toiminta.

Tutkimusryhmän toiminta on soveltavaa. Päätavoitteena on löytää käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja nopean prototypoinnin periaatteita käyttäen tietyn uutusarvon omaavia, interaktiivisia käyttöliittymäratkaisuja uusiin käyttökohteisiin. Tällä tavoin pyritään luomaan elinkeinoelämälle edellytyksiä visuaalisesti houkuttelevien ja rikkaan käyttökokemuksen omaavien tuoteinnovaatioiden ja -palveluiden rakentamiseen. Interaktiivisten teknologioiden soveltaminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien käyttöönoton sekä edesauttaa maailmalla tunnustetun suomalaisen teknologiaosaamisen pukemisen paremmin myytävään muotoon.

TKI-toiminnan tavoitteet

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmän tavoitteena on profiloitua kansainvälisen tason toimijaksi vuorovaikutteisten käyttöliittymäteknologioiden soveltamisessa. Tutkimusryhmä on mukana keskeisissä suomalaisissa ja kansainvälisissä rahoitusohjelmissa. Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien lisäksi ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmä koostuu akateemisesti meritoituneista tutkijoista, vastavalmistuneista insinööreistä sekä opiskelija-assistenteista. Tutkimusryhmän toiminnassa on laajalti mukana ammattikorkeakoulun opiskelijoita eri osaamispoluilta.

Lisää tutkimusryhmän julkaisuja

Näytä lisää

Nakai, A., Pyae, A., Luimula, M., Hongo, S., Vuola, H., and Smed, J. Investigating the Effects of Motion-based Kinect Game System on the User’s Cognition, An International Journal on Multimodal User Interfaces, online first, August, 2015, pp. 1-9.

Pyae, A., Luimula, M., and Smed, J. Rehabilitative Games for Stroke Patients, EAI Endorsed Transactions on Pervasive Games, Vol. 1/4, July 2015, e2, 11 p.

Yoshii, A., Malmivirta, H., Luimula, M., Pitkäkangas, P., and Nakajima, T. Designing a Map-Based Application and a Conversational Agent for Addressing Memory Problems. In: Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction, August 2-7, 2015, 6p.

Pieskä, S., Kaarela, J., and Luimula, M. Enhancing Innovation Capability with Cognitive Infocommunications, An International Journal of Intelligent Decision Technologies, Vol 9/1, January 2015, pp. 67-78.

Jämsä, J., Sukuvaara, T., and Luimula, M. Vehicle in a Cognitive Network, An International Journal of Intelligent Decision Technologies, Vol 9/1, January 2015, pp. 17-27.

Tutkimusryhmän jäsenet

Näytä lisää

Mika Luimula
Taisto Suominen
Pekka Qvist
Oskari Tamminen
Aukusti Manninen
Kimmo Tarkkanen
Paula Ailio
Marika Säisä
Anttoni Lehto
Werner Ravyse

Niina Katajapuu