Hae polkuopiskelijaksi!

Haku syksyn polkuopintoihin on 31.7. - 2.8.2018. Polkuopiskelijana voit hakea avoimen väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi!
Sivu päivitetty 15.6.2018

Polkuopinnot

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Vai haluatko tutustua uuteen alaan? Polkuopinnot koostuvat AMK tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja ne suoritettuasi voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaulla. Lue lisää väylähausta .

 

Mihin koulutuksiin voin hakea?

Tarjoamme AMK & YAMK-koulutuksia niin liiketaloudessa, tekniikassa, kulttuurissa kuin sosiaali- ja terveysalalta. Pohjakoulutusta ei edellytetä*.

Milloin haen?

Haku järjestetään syys- ja kevätlukukausille. Seuraava hakuaika: 31.7.2018 klo 12:00 – 2.8.2018 klo 12:00.

Miten haen?

Hakukohteet- ja ohjeet löydät alempana taulukosta. Valinnat tehdään joko ilmoittautumisjärjestyksen tai motivaatiolomakkeen perusteella.

Mihin koulutuksiin voin hakea?

Tarjoamme AMK & YAMK-koulutuksia niin liiketaloudessa, tekniikassa, kulttuurissa kuin sosiaali- ja terveysalalta. Pohjakoulutusta ei edellytetä*.

Milloin haen?

Haku järjestetään syys- ja kevätlukukausille. Seuraava hakuaika: 31.7.2018 klo 12:00 – 2.8.2018 klo 12:00.

Miten haen?

Hakukohteet- ja ohjeet löydät alempana taulukosta. Valinnat tehdään joko ilmoittautumisjärjestyksen tai motivaatiolomakkeen perusteella.

Alemman AMK-koulutusten hakukohteet

Näytä lisää

Hakuaika määräytyy hakukohteen ilmoittautumistavan mukaan, jotka näet alla olevasta taulukosta.

Ilmoittautumisjärjestys: 1.8.2018 klo 12:00 alkaen
Motivaatiolomake: 31.7.2018 klo 12:00 - 2.8.2018 klo 12:00.

Hakuajan alkaessa alla olevaan taulukkoon ilmestyy linkki hakukohteen ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautuminen ei tarkoita, että olet tullut vielä valituksi! Tieto valituksi tulemisesta ilmoitetaan elokuun aikana opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Näissä hakukohteissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan ne ovat avoimia kaikille. Koulutusohjelmat ovat laajudeltaan 55-60 opintopistettä. 

KOULUTUS PAIKKA-KUNTA PÄIVÄ (P) / MONI-MUOTO (M) PAIKAT ILMOITTAUTU-MISTAPA
Kulttuuriala        
Medianomi (AMK), journalismi Turku P 2 Motivaatiolomake
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu Turku P 2 Motivaatiolomake
Liiketalous        
Bachelor of Business Administration, International Business Turku P 9 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Turku P 25 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka Turku P 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), myyntityö Turku P 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Turku P 6 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Turku M 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Salo M 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot     4 Motivaatiolomake
Tekniikka        
Bachelor of Engineering, Information and CommunicationsTechnology Turku P 12 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK),  ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Turku P 8 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), energia-, ympäristö, bio- ja kemiantekniikka     23 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), konetekniikka Turku P 8 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Turku P 6 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Turku P 20 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tuotantotalous Turku P 8 Motivaatiolomake
Rakennusmestari (AMK) Turku P 5 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tekniikka Turku M 15 Motivaatiolomake
Sosiaali- ja terveysala        
Bioanalyytikko (AMK) Turku P 8 Ilmoittautumisjärjestys
Fysioterapeutti (AMK) Turku P 5 Ilmoittautumisjärjestys
Hammasteknikko (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Kätilö (AMK) Turku P 3 Ilmoittautumisjärjestys
Röntgenhoitaja (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Sairaanhoitaja (AMK) Turku P 10 Ilmoittautumisjärjestys
Sairaanhoitaja (AMK) Salo P 6 Ilmoittautumisjärjestys
Sosionomi (AMK) Turku P 10 Motivaatiolomake
Suuhygienisti (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Toimintaterapeutti (AMK) Turku P 3 Ilmoittautumisjärjestys

Ylemmän AMK-koulutusten hakukohteet

Näytä lisää

YAMK koulutuksiin ilmoittautuessa hakijalla tulee olla suoritettuna alempi soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemus tulee olla suoritettuna vasta, kun opiskelija hakee tutkinto-opiskeluoikeutta YAMK-koulutukseen avoimen väylän tai yhteishaun kautta.

Haku YAMK polkuopintoihin 31.7.2018 klo 12:00 - 2.8.2018 klo 12:00.

Hakuajan alkaessa alla olevaan taulukkoon ilmestyy linkki hakukohteen ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautuminen ei tarkoita, että olet tullut vielä valituksi! Tieto valituksi tulemisesta ilmoitetaan elokuun aikana opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Koulutusohjelmat ovat laajudeltaan noin 30 opintopistettä.

KOULUTUS PAIKAT ILMOITTAUTU-MINEN HUOM
Liiketalous      
Master of Business Administration, Leadership and Service Design

5

Motivaatiolomake + CV  
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen 5 Motivaatiolomake + CV  
Tekniikka      
Insinööri (ylempi AMK), tekniikka 5 Motivaatiolomake +CV  
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen 5 Motivaatiolomake +CV  
Sosiaali- ja terveysala      
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), suuhygienisti (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti  10 Motivaatiolomake + CV Sisällöllisinä vaihtoehtoina ovat: kliininen asiantuntijuus (omahoito ja kansansairaudet)
•kliininen asiantuntija (radiografia)
•sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
•terveyden edistäminen
•sosiaaliala

Miten opinnot järjestetään?

Näytä lisää
  • Päivätoteutuksen ryhmissä;  päivätoteutuksen ryhmien mukana opiskelu tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Suurin osa koulutuksista on päivätoteutuksia.
  • Monimuotototeutuksen ryhmissä; monimuodon ryhmät opiskelevat joko muutamana arki-iltana viikossa tai 1-2 arkipäivänä viikossa/ kuukaudessa tutkinto-ohjelmasta riippuen.
  • Verkko-toteutuksen ryhmissä. 

Toteutusmuoto riippuu haettavasta tutkinto-ohjelmasta. Katso kunkin tutkinto-ohjelman toteutusmuoto alkavien polkuopintojen listasta.

Kielivaatimukset terveysalan hakukohteissa

Näytä lisää

Ilmoittautuessasi terveysalan opintoihin, joihin hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon (avoinamk@turkuamk.fi). Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Ilmoitus valituksi tulemisesta ja opintojen alkamisajankohta

Näytä lisää

Täytettyäsi ja lähetettyäsi ilmoituslomakkeen saat vahvistusviestin, josta löydät päivämäärän, johon mennessä valituille  lähetetään tieto valituksi tulemisesta. Tiedon saat valintakirjeen muodossa sähköpostiisi. Lähetämme sähköpostitse tiedon myös niille, jotka eivät tulleet valituiksi.

Opintojen tarkka alkamisajankohta ja paikka ilmoitetaan valintakirjeessä. Yleisesti ottaen syksyllä alkavissa opinnoissa opiskelu alkaa elokuun puolivälissä tai loppupuolella, keväällä alkavissa tammikuussa. 

Muistathan, että Turun ammattikorkeakoulu ei ota vastuuta siitä, että valintakirje on mennyt roskapostiisi, olet ilmoittanut meille väärän sähköpostiosoitteen ilmoittautumislomakkeessa tai postilaatikkosi on täynnä. Mikäli et valintapäivämäärään mennessä ole saanut meiltä tietoa, tarkastathan roskapostisi, sähköpostisi toimivuuden ja että olet antanut oikean osoitteen. Mikäli kaikki on kunnossa, ota yhteyttä Opintoneuvojaamme.  

Mikä on motivaatiolomake?

Näytä lisää

Motivaatiolomake sisältää sarjan kysymyksiä, jotka kartoittavat motivaatiotasi opiskella hakemaasi alaa. Kysymyksiä emme julkaise etukäteen.

Mikä on todennäköisyys tulla valituksi?

Näytä lisää

Emme kerro etukäteen opiskelupaikan saamisen todennäköisyyttä, koska se vaihtelee vuosittain. Yleisesti ottaen ilmoittautumisjärjestystä käyttävissä hakukohteissa hakijoita on paljon. Motivaatiolomaketta käyttävissä hakukohteissa valituksi tuleminen riippuu siitä, kuinka hyvin perustelet motivaatiotasi opiskella hakemaasi alaa.

Opintomaksut ja etuudet

Näytä lisää

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ keväällä ja 200€ syksyllä).

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen.

Polkuopintojen lopettaminen

Näytä lisää

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä .

Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.

Tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen avoimen väylän tai yhteishaussa

Näytä lisää

Avoimen väylähausta vastaa Hakijapalvelut, joka vastaa myös hakuun liittyviin tiedusteluhin. Saat Hakijapalveluiden yhteystiedot painamalla Ota yhteyttä -nappia. Avoimen AMK:n toimisto ei voi vastata väylähakuun liittyviin tiedusteluihin. Saat lisätietoa väylähausta täältä .

Huomioi nämä asiat väylä- ja yhteishausta: Opiskelijanumerosi vaihtuu, mikäli haet ja tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Tunnuksesi, salasanasi ja sähköpostisi säilyvät samoina. Muut käytännön ohjeet tutkinto-opiskelijaksi siirtymisestä löydät täältä

Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa siltä lukukaudelta, jolloin aloitat tutkinto-opiskelijana (jos aloitat tutkinto-opiskelijana 1.1.2019, sinulta ei peritä kevään lukukausimaksua.). Huomaathan, että opintosi eivät välttämättä virallisesti ala samana päivänä kuin tulet valituksi. Katsomme sinun vapautuvan lukukausimaksusta sen päivän mukaan, jolloin se on virallisesti merkitty opiskelijarekisteriin.