Sivu päivitetty 23.4.2018
Polkuopiskelijat

Avoimen AMK:n opinnoista polku tutkintoon

 

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Vai haluatko tutustua uuteen alaan? Turun ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella polkuopintoja eli tietyn alan ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

 

MIHIN KOULUTUKSIIN VOIN HAKEA?

Haussa olevien koulutusohjelmien tarjonta vaihtelee lukukaudesta ja -vuodesta toiseen. Tarjoamme yleisimmin koulutusta liiketalouden, tekniikan, sosiaali-ja terveysalan sekä kulttuurin aloilta. Löydät koulutustarjonnan AMK-koulutusten polkuopintopaikat ja YAMK-koulutusten polkuopintopaikat -taulukosta alempaa. Muutokset ovat mahdollisia.

PITÄÄKÖ MINULLA OLLA POHJAKOULUTUSTA?

Polkuopinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia! Polkuopinnot on mahdollista aloittaa ilman varsinaista ammattikorkeakoulun tutkinto-oikeutta eikä opintoihin ole ammattikorkeakoulun pohjakoulutusvaatimusta. Sinulla ei siis tarvitse olla ylioppilas- tai ammattitutkintoa.

MILLOIN HAEN?

Polkuopintoihin haku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätlukukausille. Hakuaikataulu julkaistaan tällä sivulla muutamia kuukausia ennen haun alkua, yleensä keskellä kevättä tai syksyä. Tarkkaa aikaa hakuajan julkaistamiselle ei ole, mutta voit seurata tilannetta vierailemalla sivullamme myöhemmin uudestaan. Itse haku kestää yleensä muutaman päivän ja se käynnistyy hieman ennen uuden lukukauden alkua, eli loppukesästä tai loppusyksystä.  Kun hakuaikataulu on julkaistu, pidä hakupäivät- ja kellonajat muistissa, jotta ehdit ilmoittautua hakijaksi ajoissa! Löydät tiedon myös näistä AMK-koulutusten polkuopintopaikat -taulukosta.

MITEN HAEN?

Kun hakuaikataulu on julkaistu, julkaisemme pian tietoa kunkin koulutusohjelman hakutavasta: löydät tiedon Polkuopinnot-taulukosta. Koulutusohjelmasta riippuen se on joko ilmoittautumisjärjestys tai 'motivaatiolomake', joka sisältää erilaisia kysymyksiä halustasi opiskella alaa. Hakuajan käynnistyessä polkuopintotaulukkoon ilmestyy koulutusohjelman kohdalle linkki, josta voit ilmoittautua hakijaksi. Mikäli hakutapana on ilmoittautumisjärjestys, menevät paikat muutamissa minuuteissa! Joten ole valppaana, kun hakuaika kellonaikoineen aukeaa. Motivaatiolomakkeen kohdalla riittää, että lähetät sen hakuajan sisällä.

MITEN OPINNOT JÄRJESTETÄÄN?

Polkuopinnot koostuvat AMK- tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista, noin 60 op tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista, n. 30 op. Tutkinto-ohjelmasta riippuen opetus järjestetään:

  • Päivätoteutuksen ryhmissä;  päivätoteutuksen ryhmien mukana opiskelu tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Suurin osa koulutuksista on päivätoteuksia.
  • Monimuotototeutuksen ryhmissä; monimuodon ryhmät opiskelevat joko muutamana arki-iltana viikossa tai 1-2 arkipäivänä viikossa/ kuukaudessa tutkinto-ohjelmasta riippuen.
  • Verkko-toteutuksen ryhmissä. 

Toteutusmuoto riippuu haettavasta tutkinto-ohjelmasta. Katso kunkin tutkinto-ohjelman toteutusmuoto alkavien polkuopintojen listasta.

Suoritettuasi 55 opintopistettä (YAMK koulutuksessa 10op tai 15 op) haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen AMK:n väylän kautta. Katso lisätietoja täältä.

AMK-koulutusten polkuopintopaikat

Näytä lisää

Kevään 2018 opinto-oikeus

Keväällä 2018 alkava polkuopinto-oikeus kestää yhden vuoden päättyen joulukuussa 2018. Polkuopiskeluoikeus ei siirry automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle. Polkuopintovuoden jälkeen sinun on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi joko yhteishaun tai avoimen AMK:n väylän kautta. Mikäli haluat jatkaa opintojasi avoimessa AMK:ssa keväällä 2019, ota yhteyttä avoimen AMK:n toimistoon viimeistään marraskuussa 2018.

SYKSYN 2018 POLKUOPINTOPAIKAT

Polkuopintojen hakuaikataulu on julkaistu!

Hakuaika määräytyy hakukohteen ilmoittautumistavan mukaan, jotka näet alla olevasta taulukosta.

Ilmoittautumisjärjestys: 1.8.2018 klo 12:00 alkaen
Motivaatiolomake: 31.7.2018 klo 12:00 - 2.8.2018 klo 12:00.

Hakuajan alkaessa alla olevaan taulukkoon ilmestyy linkki hakukohteen ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautuminen ei tarkoita, että olet tullut vielä valituksi! Tieto valituksi tulemisesta ilmoitetaan elokuun aikana opiskelijalle henkilökohtaisesti.

 

KOULUTUS PAIKKA-KUNTA PÄIVÄ (P) / MONI-MUOTO (M) PAIKAT ILMOITTAUTU-MISTAPA
Kulttuuriala        
Medianomi (AMK), journalismi Turku P 2 Motivaatiolomake
Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu Turku P 2 Motivaatiolomake
Liiketalous        
Bachelor of Business Administration, International Business Turku P 9 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Turku P 25 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka Turku P 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), myyntityö Turku P 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely Turku P 6 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Turku M 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), liiketalous Salo M 10 Motivaatiolomake
Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot     4 Motivaatiolomake
Tekniikka        
Bachelor of Engineering, Information and CommunicationsTechnology Turku P 12 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK),  ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Turku P 8 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), energia-, ympäristö, bio- ja kemiantekniikka     23 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), konetekniikka Turku P 8 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Turku P 6 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka Turku P 20 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tuotantotalous Turku P 8 Motivaatiolomake
Rakennusmestari (AMK) Turku P 5 Motivaatiolomake
Insinööri (AMK), tekniikka Turku M 15 Motivaatiolomake
Sosiaali- ja terveysala        
Bioanalyytikko (AMK) Turku P 8 Ilmoittautumisjärjestys
Fysioterapeutti (AMK) Turku P 5 Ilmoittautumisjärjestys
Hammasteknikko (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Kätilö (AMK) Turku P 3 Ilmoittautumisjärjestys
Röntgenhoitaja (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Sairaanhoitaja (AMK) Turku P 10 Ilmoittautumisjärjestys
Sairaanhoitaja (AMK) Salo P 6 Ilmoittautumisjärjestys
Sosionomi (AMK) Turku P 10 Motivaatiolomake
Suuhygienisti (AMK) Turku P 2 Ilmoittautumisjärjestys
Toimintaterapeutti (AMK) Turku P 3 Ilmoittautumisjärjestys

YAMK-koulutusten polkuopintopaikat

Näytä lisää

Polkuopintoja voit opiskella myös YAMK koulutusten mukana. YAMK koulutuksiin ilmoittautuessa hakijalla tulee olla suoritettuna alempi soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemusta ei polkuopintovaiheessa tarvita. Työkokemus tulee olla suoritettuna, kun opiskelija hakee tutkinto-opiskeluoikeutta YAMK koulutukseen avoimen väylän tai yhteishaun kautta.

Haku YAMK polkuopintoihin 31.7.2018 klo 12:00 - 2.8.2018 klo 12:00. Ilmoittautumislomake ja tarkemmat ohjeet päivitetään kunkin koulutuksen kohdalle huhtikuussa 2018.

KOULUTUS PAIKAT ILMOITTAUTU-MINEN HUOM
Liiketalous      
Master of Business Administration, Leadership and Service Design

5

Motivaatiolomake + CV  
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen 5 Motivaatiolomake + CV  
Tekniikka      
Insinööri (ylempi AMK), tekniikka 5 Motivaatiolomake +CV  
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen 5 Motivaatiolomake +CV  
Sosiaali- ja terveysala      
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), suuhygienisti (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti  10 Motivaatiolomake + CV Sisällöllisinä vaihtoehtoina ovat: kliininen asiantuntijuus (omahoito ja kansansairaudet)
•kliininen asiantuntija (radiografia)
•sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
•terveyden edistäminen
•sosiaaliala

Polkuopintojen maksut ja peruutusehdot

Näytä lisää

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ keväällä ja 200€ syksyllä).

Kevään 2018 polkuopintojen osalta peruutus on tehtävä viimeistään tiistaina 12.12.2017 avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 2.1.2018 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.

Voit peruuttaa osallistumisesi mille tahansa avoimen AMK:n toteuttamalle opintojaksolle oheisen lomakkeen kautta. Peruuta osallistumisesi tästä

 

Tärkeää tietoa polkuopinnoista

Näytä lisää

Kielivaatimukset

HUOM! Mikäli ilmoittaudut terveysalan opintoihin, joihin hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon (avoinamk@turkuamk.fi). Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Opiskelijaetuudet

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen, VR:n alennuksiin tms. tutkinto-opiskelijoille kuuluviin alennuksiin.

Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen maksutta. HUOM! Katso tarkemmat maksu- ja peruutusehtomme kohdasta polkuopintojen maksut.

Ateriaetu ja opiskelijakunta TUO

Avoimen AMK:n opiskelija voi liittyä opiskelijajärjestö TUO:hon. Polkuopiskelija on oikeutettu vihreään opiskelijakorttiin, joka ei oikeuta kaikkiin opiskelija-alennuksiin kuten VR:n, bussiliikenteen tai Kelan myöntämään ateriatukeen, mutta sillä voi saada muita opiskelijoille suunnattuja alennuksia. Korttiin voi halutessaan liittää myös ateriatarran, jolla polkuopiskelija voi saada edullisemman aterian  Turun AMK:n ravintoloista (lukuun ottamatta Linnankadun ravintolaa). Mikäli opiskelija ei halua liittyä TUO:hon voi hän hakea pelkkään ateria-alennukseen oikeuttavan kortin opintotoimistosta tai avoimen AMK:n toimistosta.