Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 11.2.2021
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksiköitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja samalla, kun toteutat lääketieteellistä hoitoa. Autat ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Opiskele tutkinto verkko-opintoina

Sairaanhoitajakoulutuksen verkkototeutuksen ryhmässä opiskelet kaikki teoriaopinnot verkko-opetusmenetelmiä hyväksikäyttäen. Verkko-opinnoissa osallistut säännöllisesti ryhmän verkkotapaamisiin etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. Opintoihin sisältyvät luokka- ja simulaatioharjoitukset suoritat ammattikorkeakoulun opetustiloissa lähiopetuksena, jota on eniten ensimmäisenä lukukautena. Työelämän harjoittelun teet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa valitsemissasi paikoissa. 

Millaista verkko-opiskelu on? Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin: Henriikka ja Marja opiskelevat sairaanhoitajiksi verkossa – ja pitävät sen tuomasta vapaudesta

Turun AMK:lla on kevään 2021 yhteishaussa mukana kaksi erillistä hakukohdetta sairaanhoitajan verkko-opintoihin, joista toisessa luokka- ja simulaatioharjoitukset toteutuvat Turussa ja toisessa Salossa. Hakukohteisiin haetaan erikseen, ja kummankin vaihtoehdon Opintopolkulinkin löydät alta. 

Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, suuntaavia ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Perusopintojen tavoitteena on, että, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana, ja hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon sekä kehityt viestintä- ja kansainvälisyystaidoissasi. Ammattiopintojen tavoitteena on, että opit alan eettiset periaatteet ja terveyden edistämisen ammatillisen toiminnan. Lisäksi opit hoitotyön keskeisen tiede- ja tietoperustan ja taidot, ja pystyt hoitamaan eri-ikäisten ihmisten terveysongelmia. 

Suuntaavilla opinnoilla voit valita kulloinkin tarjolla olevista opintojaksoista 15 op sinua kiinnostavia hoitotyön osa-alueelle. Suuntaavia opintoja on esimerkiksi akuutti- ja tehohoidon, sisätauti-kirurgisen, perioperatiivisen, geriatrisen, iho-, silmä-, ja korvasairauksia sairastavien potilaiden, mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön, lasten, nuorten ja perheen hoitotyön, terveyden edistämisen, seksuaaliterveyden ja palliatiivisen hoitotyön alueelta.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Oona, sairaanhoitajaopiskleija, kertoo opiskelijaelämästään ja opiskelusta monimuotokoulutuksessa Taitteessa-sarjassa. Seuraa Oonan ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: