Sivu päivitetty 4.12.2018
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksiköitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi terveyskeskuksessa, yksityisessä sairaalassa tai sosiaalialan järjestössä.

Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja samalla, kun toteutat lääketieteellistä hoitoa. Autat ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Opiskele tutkinto verkko-opintoina

Sairaanhoitajana tarvitset työssäsi terveysteknologista osaamista, koska voit työskennellä esimerkiksi etävastaanotolla tai digitaalisissa terveyspalveluissa. Näitä taitoja opit sairaanhoitajatutkinnon verkkototeutuksessa.

Sairaanhoitajakoulutuksen verkkototeutuksen ryhmässä opiskelet teoriaopinnot verkko-opetusmenetelmiä hyväksikäyttäen ensimmäisen viikon perehdytysjakson jälkeen. Opintoihin sisältyvät luokka- ja simulaatioharjoitukset suoritat ammattikorkeakoulun opetustiloissa lähiopetuksena. Työelämän harjoittelun teet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa valitsemissasi paikoissa. 

Opintoihin kuuluu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Perusopintojen tavoitteena on, että, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana, ja hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon sekä kehityt viestintä- ja kansainvälisyystaidoissasi. Ammattiopintojen tavoitteena on, että opit alan eettiset periaatteet ja terveyden edistämisen ammatillisen toiminnan. Lisäksi opit hoitotyön keskeisen tiede- ja tietoperustan ja taidot, ja pystyt hoitamaan eri-ikäisten ihmisten terveysongelmia. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylän kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolusta

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä. 
 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: 

1. Esivalintakoe 24.4.2019

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 24.4.2019. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa http://soteli.metropolia.fi 

Huomioithan, että myös esivalintakokeessa on ennakkomateriaali. Esivalintakokeen ennakkomateriaalin löydät myös osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi  

2. Valintakoe 5.6.2019

Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnan perusteella kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. Muista tarkistaa myös sähköpostin roskaposti- ja tarpeettomat-kansio.

Valintakoe järjestetään Turussa 5.6.2019 klo 12-15. Kokeen sisältö ja valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 15.3.2019.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo  

 

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016: 5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön –strategia 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö.Kuntaliitto 2015. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70321/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud 2011 (tai uudempi). Ihminen - Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy. Ihminen - Fysiologia ja anatomia -teoksesta luetaan sivut:

  • ss. 44-100 Solut, Soluista elimistöksi
  • ss. 214-330 Luusto, Lihakset, Verenkiertoelimistö, Veri
  • ss. 354-420 Hengityselimistö, Ruoansulatuselimistö
  • ss. 450-478 Munuaiset ja virtsatiet

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy sosiaali- ja terveysalan etiikkaan liittyviä tehtäviä, matemaattisia perustehtäviä ja tilaisuudessa jaettava englanninkielinen materiaali ja tehtävät. Laskinta ei saa käyttää. Kaikista osioista tulee saada hyväksytty tulos.