Sivu päivitetty 5.6.2018
Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Monimuotokoulutus, Turku

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. 

Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja toteuttaessasi samalla lääketieteellistä hoitoa. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai vastaavat terveysalan kouluasteen tutkinnot. 

Työelämälähtöistä opiskelua

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetus toteutuu päiväopetuksena keskimäärin yhtenä arkipäivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina (á 4-6 viikkoa, 5 pv/viikko). 

SairaanhoitajaAMK_monimuoto_Turku_s2018.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018.

Lisätiedot koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa valintakokeesta ja terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: kaikki hakijat osallistuvat ensin esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Esivalintakoe 11.10.2018

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 11.10.2018. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa http://soteli.metropolia.fi  

Huomioithan, että myös esivalintakokeessa on ennakkomateriaali. Esivalintakokeen ennakkomateriaalin löydät myös osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi

Valintakoe 1.11.2018

Valintakoe järjestetään 1.11.2018. Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnan perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valintakokeen materiaali ja valintakokeen sisältötiedot julkaistaan tällä sivulla 3.9.2018.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta: http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4  

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud 2011 (tai uudempi). Ihminen - Fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy. Luvut:

  • Solut, Soluista elimistöksi (ss 44-100)
  • Luusto, Lihakset, Verenkiertoelimistö, Veri (ss. 214-330)
  • Hengityselimistö, Ruoansulatuselimistö (ss. 354-420)
  • Munuaiset ja virtsatiet (ss. 450-478)

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämis- ja rakennetehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä matemaattisia peruslaskutoimituksia (yhteen-vähennys-kerto-jako-%-1. asteen yhtälölaskut-perusyksikkömuunnokset-soveltavat laskutehtävät). Laskinta ei saa käyttää. Kaikista osioista tulee saada hyväksytty tulos.