Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.6.2023
Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Monimuotokoulutus, Turku

Sairaanhoitajana olet hoitotyön osaaja. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa.

Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja samalla kun toteutat lääketieteellistä hoitoa. Autat ihmistä kohtaamaan sairastumisen ja vammautumisen sekä tuet häntä kuoleman lähestyessä. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä ja itsenäisenä yrittäjänä sekä digitaalisissa palveluympäristöissä, toteuttaen ja kehittäen hoitotyötä.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suorittanut voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta virallista oikeutta harjoittaa sairaanhoitajan ammattia. 

Opiskele joustavasti, myös työn ohessa

Sairaanhoitaja (AMK) -opintojen laajuus on 210 op ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät perus-, ammatti-, suuntaavia ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyön. 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jolloin lähiopetusta on sovittuina päivinä vähintään kerran viikossa. Opinnot sisältävät monimuotoisesti lähiopetusta kampuksella ja itsenäistä opiskelua. Käytännön harjoittelua työelämässä on 5 - 7 viikkoa / harjoittelujakso.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma koulutuksen alussa. Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu koulutukseen soveltuva osaaminen ja osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiempaan osaamiseen tai koulutukseen perustuen. Lähiopetuksen määrä pohjautuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan ja lähiopetustunnit selviävät koulutuksen alkaessa. Opinnot on kuitenkin suunniteltu siten, että työn tekeminen on osin mahdollista koulutuksen aikana.

Opiskelu on käytännönläheistä ja harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa tapahtuu osittain korkeakoulussa ja osittain erilaisissa terveydenhuollon ja työelämän yksiköissä, joissa työskennellään muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Luokka- ja simulaatioharjoituksissa opit perustaidot, jonka jälkeen voit siirtyä harjoitteluun aidoissa hoitotilanteissa ja -tiloissa. Lisäksi opinnot sisältävät luento-, verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Oletko kiinnostunut opiskelusta Loimaalla tai Uudessakaupungissa? Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, koulutukseen voidaan muodostaa oma opiskelijaryhmä Loimaalla ja/tai Uudessakaupungissa asuville opiskelijoille. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä Novidan sekä alueen sote-organisaatioiden kanssa, jolloin voit esimerkiksi suorittaa kaikki harjoittelut lähellä kotipaikkaasi. Turun ammattikorkeakoululla on etäopiskelupiste Loimaalla ja Uudessakaupungissa, joten opiskelijaryhmä voi myös kokoontua tekemään opintoja yhdessä. Jotta oma ryhmä voidaan toteuttaa, ryhmän koon tulisi olla vähintään 12–15 opiskelijaa.  Loimaan ja Uudenkaupungin työnantajat ja opintoyhteisö tarjoavat myös muita etuja ja tukea opintoihin.

Monipuolinen koulutus

Suuntaavista ja vapaasti valittavista opinnoista voit valita 30 opintopistettä sinua kiinnostavia hoitotyön osa-alueiden opintoja. Suuntaavia opintoja on esimerkiksi

  • akuutti- ja tehohoidon,
  • sisätauti-kirurgisen,
  • perioperatiivisen,
  • geriatrisen,
  • mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön,
  • lasten, nuorten ja perheen hoitotyön ja
  • palliatiivisen hoitotyön alueelta.

Kaikkia näitä suuntaavia opintoja ei ole välttämättä aina tarjolla, vaan tarjonta ja vaihtoehdot riippuvat muiden muassa opiskelijoiden kiinnostuksesta ja valinnoista.

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa monipuoliset kansalliset ja kansainväliset työuramahdollisuudet. Kokemuksen kartuttua ja lisäkoulutuksen myötä voi saada myös erityistehtäviä hoitotyössä. Voit esimerkiksi pitää itsenäisesti sairaanhoitajan vastaanottoa, suorittaa lisäkoulutusta vaativia toimenpiteitä, erikoistua johonkin hoitotyön erityisaihepiiriin, vaikkapa haavahoidon asiantuntijaksi, ja olla mukana kehittämässä siihen liittyvää toimintaa työyhteisössä. Joissakin tapauksissa sairaanhoitajan työ voi olla muutakin kuin asiakastyötä, esimerkiksi järjestöissä sairaanhoitaja voi toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Oona, sairaanhoitajaopiskelija, kertoo opiskelijaelämästään ja opiskelusta monimuotokoulutuksessa Taitteessa-sarjassa. Seuraa Oonan ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 4. - 14.9.2023 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopiskelijaksi

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • syksyn polkuopintohaku 23.11.-7.12.2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.