Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2023
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi on sosiaalisen hyvinvointityön – ihmisten auttamisen ja tukemisen sekä ihmisen kasvun ja kehityksen edistämisen – asiantuntija. Sosionomi vahvistaa ihmisten arjessa selviytymistä ja ohjaa heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin sekä tuottaa palveluja. Sosionomi edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen turvallisuuden toteutumista inhimillisellä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Sosiaalialan koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Vastavalmistuneiden sosionomien (AMK) työllistymistilanne on hyvä, suurin osa on työllistynyt heti valmistumisen jälkeen. Talentian Urapolut-selvityksen mukaan valmistuneista sosionomeista (AMK) työttöminä on vain 1 %. (Talentia 2021.)

Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä työvoimapalveluissa, kuntoutus-, vammais-, nuoriso-, vanhus-, päihde-, mielenterveys-, maahanmuuttaja-, lastensuojelu- ja rikosseuraamusalan työssä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena haet Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä (60 op) varhaiskasvatuksen opintoja, opiskelija saa sosionomitutkinnolla Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Huomaathan, että varhaiskasvatukseen suuntaavia opintoja ei tarjota verkko-opintoina.

Opiskele sosionomiksi joustavasti verkko-opintoina

Sosionomikoulutuksen laajus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä ja valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyön.

Verkko-opinnoissa opiskelet koko tutkinnon pääasiassa verkossa. Verkko-opiskelu ei ole ainoastaan itsenäistä opiskelua, vaan opinnot sisältävät myös mm. aikataulutettua lähiopiskelua verkossa, pienryhmätyöskentelyä sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikalla. Opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa, varautuen kuitenkin viikottaisiin verkkotapaamisiin, täysipäiväisen opiskelun työmäärään sekä viikkojen mittaisiin harjoittelujaksoihin oman työpaikan ulkopuolella. 

Opinnot alkavat  kahden päivän mittaisilla orientaatiopäivillä verkossa. Ensimmäisen lukukauden tarkempi verkkotapaamisten aikataulu kerrotaan opintojen alkaessa.

Sosionomiopintojen perustana ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet. Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi opintojen sisällöissä korostuvat kasvatustieteellisen, psykologisen sekä kulttuuri-, liikunta- ja terveystieteellisen tiedon soveltaminen. 

Alkuvaiheen ydinosaamisen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Valinnaisilla menetelmäopinnoilla opiskelija voi syventää menetelmäosaamistaan osaamistarpeidensa ja mielekiinnon kohteidensa mukaan. Asiakasryhmäkohtaiset valinnaiset opinnot kohdentavat osaamista työskentelyyn aikuisten parissa, lasten-, nuorten ja perheiden kanssa sekä varhaiskasvatuksessa.

Valinnaisista menetelmä- ja asiakasryhmäkohtaisista opinnoista vain osa on tarjolla verkko-opintoina. Asiakasryhmäkohtaisista opinnoista kokonaan verkko-opintoina on tarjolla vain aikuistyö (20 op) ja lastensuojelu (10 op) -yhdistelmä. Opiskelijalla on mahdollisuus niin halutessaan suorittaa opintoja myös päiväryhmien toteutuksissa. 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan 5. kaudella pääset tutustumaan sosionomiopiskelija Adelan arkeen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.