Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.3.2021
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi on sosiaalihuollon ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Valmistuttuasi voit sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan asiantuntemusta vaativaan työhön. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina

Opiskelu sisältää aktiivista verkko-opiskelua tiimeissä, itsenäistä opiskelua monimuotomenetelmin sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla.

Verkko-opinnot ovat osin itsenäistä, osin pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua verkossa. Opetukseen sisältyy verkko-ohjaus kaksi kertaa viikossa:

  • maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00 - 10.00 (tammikuussa 2021 alkava koulutus, johon haettiin syksyn yhteishaussa 2020)
  • tiistaisin ja torstaisin klo 16.00 - 19.00 välillä (syksyllä 2021 alkava koulutus, johon haetaan kevään yhteishaussa 2021)

Opinnot alkavat kolmella orientaatiopäivällä ammattikorkeakoulun kampuksilla: tammikuussa 2021 alkavan koulutuksen orientaatiopäivät ovat Salon IoT Campuksella ja syksyllä 2021 alkavan koulutuksen orientaatiopäivät Turussa Kupittaan kampuksella. Orientaatiopäivillä on läsnäolovelvollisuus.

Valinnaisissa opinnoissa syvennyt työskentelyyn eri asiakasryhmien kanssa

Opinnot etenevät vaiheittain ydinosaamisesta laajentavaan osaamiseen. Ydinosaamisen opinnot sisältävät kieli- ja viestintäopintoja, sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohtia, perustietoa tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä sosiaalialan asiakasryhmistä, asiakastyön perusteita ja harjoitteluja. Harjoitteluissa opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä ja projektityötä.

Laajentavan osaamisen opinnot sisältävät johtamisen ja yrittäjyyden opintoja sekä valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaiset ammattiopinnot syventävät osaamista työkentelyyn aikuisten parissa, lasten-, nuorten ja perheiden kanssa sekä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus edellyttää 85 op varhaiskasvatukseen suuntaavia opintoja.

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan uusimmalla kaudella pääset tutustumaan sosionomiopiskelija Adelan arkeen.