Sivu päivitetty 11.11.2018
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Valmituttuasi voit sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan asiantuntemusta vaativaan työhön. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, opiskelija saa sosionomitutkinnolla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina

Sosionomikoulutuksen verkko-opetuksen ryhmässä opiskelet monimuotomenetelmiä
hyväksi käyttäen itsenäisesti ja tiimeissä. Verkko-opetus perustuu tiimioppimiseen, joka
toteutuu säännöllisesti etukäteen sovittuina aikoina.

Opinnot käsittävät lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä sekä ryhmäläisten keskenään sopimia verkkotapaamisia. Harjoittelut voi suorittaa omalla paikkakunnalla harjoittelupaikan työajan mukaan.

Opintoihin kuuluu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyö. Opinnot alkavat perusopinnoilla joissa kehitetään oppimisen ja tiedonhankinnan taitoja, kielitaitoa, verkko-osaamista sekä ammatillista perusosaamista. Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. 

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Alkuvaiheen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Opintojen myöhemmässä vaiheessa valitset valinnaisia ammattiopintoja, joissa syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen: 

Lastensuojelutyössä toimit lastensuojelun ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Löydät oman asiantuntijaroolisi suuntaamalla opintojasi haluamasi asiakasryhmän kanssa työskentelyyn. Opiskelussa perehdyt työelämälähtöisesti lapsi-, nuoriso- ja perhetyön kehittämiseen. Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi lastensuojelutyön, erityisnuorisotyön, koulujen oppilashuoltotyön, lastenkotien ohjaajan tai perhetyöntekijän tehtävissä. 

Sosionomi aikuistyössä keskityt sosiaalipalvelujen ja sosiaaliohjauksen tuottamiseen,
kehittämiseen ja johtamiseen. Syvennät aikuissosiaalityön ja palvelujärjestelmän osaamistasi
sekä pystyt ohjaamaan asiakasta palvelujärjestelmän hyödyntämisessä ja arjessa selviytymisessä.
Opiskelusi perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS), jonka mukaisesti
voit syventää ammatillista osaamistasi perehtymällä valitsemaasi asiakasryhmään.

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • mahdolliset terveydelliset vaatimukset
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: 

1. Esivalintakoe 24.4.2019

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. 

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 19.4.2018. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa soteli.metropolia.fi.

2. Valintakoe 6.6.2019

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. Muista tarkistaa myös sähköpostin roskaposti- ja tarpeettomat-kansio.

Valintakoe 6.6.2019. Kokeen sisältö ja valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 15.3.2019.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjassa on mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suorittaa harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: