Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2020
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi on sosiaalihuollon ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Valmituttuasi voit sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan asiantuntemusta vaativaan työhön. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina

Opiskelu sisältää verkko-opiskelua tiimeissä, itsenäistä opiskelua monimuotomenetelmin sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla. Verkko-opinnot ovat osin itsenäistä, osin pienryhmissä tapahtuvaa opiskelua verkossa. Kaksi kertaa viikossa toteutuvassa opettajan verkko-ohjauksessa läsnäolosi on välttämätöntä.

Syksyllä 2020 alkavissa opinnoissa (kevään yhteishaku) verkko-ohjaus toteutuu kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 - 18.30. 

Tammikuussa 2021 alkavissa opinnoissa (syksyn yhteishaku) verkko-ohjaus toteutuu kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00 - 10.00.

Opinnot alkavat lähiopetuksena, kolmen päivän orientaatiojaksolla: syksyllä 2020 alkavan ryhmän orientaatiojakso toteutuu Turussa, Kupittaan kampuksella, ja tammikuussa 2021 alkavan ryhmän orientaatiojakso Salossa, Salo IoT Campuksella.  

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Sosionomiopintoihin kuuluu ydin- ja laajentavan osaamisen opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyö. Alkuvaiheen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Opintojen myöhemmässä vaiheessa opiskelet valinnaisia ammattiopintoja, joissa syvennyt kahteen tehtäväkokonaisuuteen: 

Lastensuojelutyössä (15 op) toimit lastensuojelun ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 

Sosionomi aikuistyössä (30 op) keskityt sosiaalipalvelujen ja sosiaaliohjauksen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. Syvennät aikuissosiaalityön ja palvelujärjestelmän osaamistasi sekä pystyt ohjaamaan asiakasta palvelujärjestelmän hyödyntämisessä ja arjessa selviytymisessä.

Verkko-opinnoissa on tarjolla vain edellä mainitut valinnaiset opinnot. Verkko-opinnoissa ei ole mahdollista opiskella varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen oikeuttavia opintoja, toiminnallisia menetelmiä eikä ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön opintoja, jotka ovat tarjolla vain sosionomikoulutuksen päivä- tai monimuotokoulutuksissa. 

Opintoihin kuuluva harjoittelu toteutuu työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä ja projektityötä.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan toisella kaudella oli mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suoritti harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: