Sivu päivitetty 23.12.2019
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi (AMK), verkko-opinnot

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Sosionomikoulutuksessa opit muun muassa asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä.

Valmituttuasi voit sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan asiantuntemusta vaativaan työhön. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi hakea Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Mikäli tutkintoon valitaan riittävä määrä varhaiskasvatuksen opintoja, opiskelija saa sosionomitutkinnolla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina

Opiskelu sisältää verkko-opiskelua tiimeissä, itsenäistä opiskelua monimuotomenetelmin sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla. Opetukseen sisältyy verkko-ohjausta kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 - 18.30. 

Opintoihin kuuluu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja sekä harjoittelua ja opinnäytetyö. Opinnot alkavat perusopinnoilla joissa kehitetään oppimisen ja tiedonhankinnan taitoja, kielitaitoa, verkko-osaamista sekä ammatillista perusosaamista. Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. 

Opintojen alussa on kolme lähiopetuspäivää Turussa.

Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen

Alkuvaiheen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Opintojen myöhemmässä vaiheessa valitset valinnaisia ammattiopintoja, joissa syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen: 

Lastensuojelutyössä toimit lastensuojelun ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtävissä sekä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 

Sosionomi aikuistyössä keskityt sosiaalipalvelujen ja sosiaaliohjauksen tuottamiseen,
kehittämiseen ja johtamiseen. Syvennät aikuissosiaalityön ja palvelujärjestelmän osaamistasi
sekä pystyt ohjaamaan asiakasta palvelujärjestelmän hyödyntämisessä ja arjessa selviytymisessä.

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan toisella kaudella oli mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suoritti harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: