Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.6.2023
Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Päiväkoulutus (Turku)

Sosionomi on sosiaalisen hyvinvointityön – ihmisten auttamisen ja tukemisen sekä ihmisen kasvun ja kehityksen edistämisen – asiantuntija. Sosionomi vahvistaa ihmisten arjessa selviytymistä ja ohjaa heitä tarvitsemiensa palvelujen piiriin sekä tuottaa palveluja. Sosionomi edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen turvallisuuden toteutumista inhimillisellä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Sosiaalialan koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Vastavalmistuneiden sosionomien (AMK) työllistymistilanne on hyvä, suurin osa on työllistynyt heti valmistumisen jälkeen. Talentian Urapolut-selvityksen mukaan valmistuneista sosionomeista (AMK) työttöminä on vain 1 %. (Talentia 2019.)

Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä työvoimapalveluissa, kuntoutus-, vammais-, nuoriso-, vanhus-, päihde-, mielenterveys-, maahanmuuttaja-, lastensuojelu- ja rikosseuraamusalan työssä sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuutta ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena haet Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä.

Tutkintoon voi sisällyttää varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden edellyttämät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuivat 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Muutoksen jälkeen sosionomitutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen työntekijät toimivat nimikkeellä varhaiskasvatuksen sosionomi

Miten sosionomikoulutuksessa opiskellaan?

Sosionomikoulutuksen laajus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä ja valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyön.

Opiskelu on käytännönläheistä ja siinä korostuu ammatilliseen asiantuntijuuteen kasvaminen, oma aktiivisuus ja vastuu omasta oppimisesta. Opiskelu sisältää lähiopiskelua Turun kampuksella sekä verkossa, itsenäistä opiskelua monimuotomenetelmin, pienryhmätyöskentelyä sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla.

Sosionomiopintojen perustana ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet. Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi opintojen sisällöissä korostuvat kasvatustieteellisen, psykologisen sekä kulttuuri-, liikunta- ja terveystieteellisen tiedon soveltaminen. 

Alkuvaiheen ydinosaamisen opinnot antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen työhön. Valinnaisilla menetelmäopinnoilla opiskelija voi syventää menetelmäosaamistaan osaamistarpeidensa ja mielekiinnon kohteidensa mukaan. Asiakasryhmäkohtaiset valinnaiset opinnot kohdentavat osaamista työskentelyyn aikuisten parissa, lasten-, nuorten ja perheiden kanssa sekä varhaiskasvatuksessa. 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan 5. kaudella pääset tutustumaan sosionomiopiskelija Adelan arkeen. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku 24.7. - 4.8.2023 klo 15.00
  • syksyn polkuopintohaku marras-joulukuussa 2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. Polkuopintojen hakijoilta, joiden äidinkieli ja koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla  avoimen AMK:n suomen kielen näyttökokeeseen .Suomen kielen näyttökoe järjestetään keväällä 2023 kaksi kertaa, 19.4. ja 29.5. Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • Syksyn yhteishaku 4. – 14.9.2023 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Koulutus oli mukana kevään yhteishaussa 2023: syksyn yhteishaun tiedot Opintopolussa