Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.11.2020
Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Sosionomi (AMK), päivätoteutus

Päiväkoulutus (Turku)

Sosionomi on sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Opit asiakastyötä, ihmisen kasvun ja kehityksen lähtökohtia, varhaiskasvatusta, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, toiminnallisia menetelmiä, palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä. Tutustut yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen reflektiivisen, tutkivan, kehittävän ja innovatiivisen työotteen sekä projektitoiminnan kautta. Perehdyt lähijohtamiseen, yritystoimintaan sekä kansainvälisyyteen. 

Sosiaalialan koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Sosionomi työskentelee usein aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen tehtävissä. Sosionomit toimivat erilaisilla tehtävänimikkeillä

  • työvoima- tai kuntoutuspalveluissa
  • vammais-, nuoriso- tai vanhustyössä
  • päihde- tai mielenterveystyössä
  • maahanmuuttajatyössä 
  • lastensuojelupalveluissa
  • rikosseuraamusalan työssä
  • oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuuttaa ja pätevyyttä määritellään lainsäädännöllä: Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneena haet Valviralta oikeutta toimia sosiaalialan ammattihenkilönä. Osa opiskelijoista suorittaa varhaiskasvatuksen opinnot, jotka oikeuttavat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen. Sosionomitutkinto antaa pätevyyden myös joihinkin Kelan, seurakunnan, työvoimahallinnon ja järjestöjen tehtäviin. 

Valinnaisissa opinnoissa syvennyt työskentelyyn eri asiakasryhmien kanssa

Opinnot etenevät vaiheittain ydinosaamisesta laajentavaan osaamiseen. Ydinosaamisen opinnot sisältävät kieli- ja viestintäopintoja, sosiaalialan ammatillisen työn lähtökohtia, perustietoa tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä sosiaalialan asiakasryhmistä, asiakastyön perusteita ja harjoitteluja. Harjoitteluissa opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä ja projektityötä.

Laajentavan osaamisen opinnot sisältävät johtamisen ja yrittäjyyden opintoja sekä valinnaisia ammattiopintoja. Valinnaiset ammattiopinnot syventävät osaamista työkentelyyn aikuisten parissa, lasten-, nuorten ja perheiden kanssa sekä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus edellyttää 85 op varhaiskasvatukseen suuntaavia opintoja.

Opiskelu sisältää lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua monimuotomenetelmin, pienryhmätyöskentelyä sekä opiskelua ja harjoittelua työelämälähtöisissä projekteissa, palvelutoiminnassa ja työpaikoilla.

 

Taitteessa -sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea

Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijaelämään. Sarjan toisella kaudella oli mukana Noora, 2. vuoden sosionomiopiskelija. Noora opiskelee sosionomiksi monimuotokoulutuksessa ja suoritti harjoittelunsa ulkomailla. Seuraa Nooran ja muiden opiskelijoidemme arkea YouTube-kanavallamme: