Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.12.2020
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutit ovat korkeasti koulutettuja kuntoutumisen asiantuntijoita terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä. Voit toimia esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutuslaitoksessa toimintaterapeuttina tai perustaa yrityksen. 

Erityisosaamisessasi keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa sekä tehdä yksilöllisen suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Valmistuttuasi haet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Koulutuksen sisältö

Toimintaterapeuttikoulutuksessa opinnot rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa. Toimintaterapeuttikoulutuksessa opit kohtaamaan asiakkaan (yksilö tai ryhmä) sekä luomaan ammatillisen terapiasuhteen. 

Ensimmäisenä vuotena opinnoissa painottuvat toimintaterapian perusteet ja toisena vuotena niiden soveltaminen lasten, aikuisten ja vanhusten toimintaterapiaan. Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena laajennat ja syvennät aikaisemmin omaksumaasi toimintaterapian osaamista toiminnan tieteen ja toimintaterapian kehittämisen. Opintojen loppuvaiheen valinnaisissa harjoitteluissa ja projekteissa perehdyt itseäsi erityisesti kiinnostavaan toimintaterapian osaamisalueeseen.

Opiskelussa yhdistyvät lähiopetuspäivät, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen ja etäopiskelu. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä tai se voi toteutua ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. 

Koulutukseen sisältyy harjoittelua työpajoissa ja kokopäiväistä työskentelyä käytännön työelämässä. Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti englanninkielistä kirjallisuutta. 

Tutustu: Kunnonkoti

Yksi toimintaterapeuttiopiskelijoiden oppimisympäristöistä on neuvontakeskus Kunnonkoti, joka sijaitsee Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.