Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.12.2019
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutit ovat korkeasti koulutettuja kuntoutumisen asiantuntijoita terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä. Voit toimia esim. terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutuslaitoksessa toimintaterapeuttina tai perustaa yrityksen. 

Erityisosaamisessasi keskeistä on toiminnan merkitys asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa sekä tehdä yksilöllisen suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Valmistuttuasi haet Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Koulutuksen sisältö

Toimintaterapeuttikoulutuksessa opinnot rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa. Toimintaterapeuttikoulutuksessa opit kohtaamaan asiakkaan (yksilö tai ryhmä) sekä luomaan ammatillisen terapiasuhteen. 

Opiskelussa yhdistyvät lähi- ja etäopetus sekä harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Teoriaopintoja tukee vahva yhteys käytännön työelämään esimerkiksi ohjatussa harjoittelussa, työelämälle tehtävissä kehittämistehtävissä, projekteissa ja opinnäytetöissä.