Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.10.2023
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka työskentelee asiakkaan kanssa kumppanina, kohti ihmiselle merkityksellistä ja toimivaa arkea; arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. 

Toimintaterapeutit työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen eri alueilla, opetustoimessa, järjestöissä ja ammatinharjoittajina julkisella tai yksityisellä sektorilla. Voit työllistyä esimerkiksi sairaalaan, terveyskeskukseen, hoito- ja kuntoutuslaitokseen, hyvinvointi- tai palvelukeskukseen, kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin, asumisyksiköihin tai hyvinvointialan järjestöihin.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeutin (AMK) -tutkinto on Toimintaterapeuttien maailmanliiton (WFOT) hyväksymä, jonka vuoksi koulutuksesi antaa pätevyyden toimintaterapeutin tehtäviin myös muualla kuin Suomessa.

Minustako toimintaterapeutti?

Toimintaterapeutin työssä edellytetään halua ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa heidän terveytensä, toimintakykynsä ja hyvinvointinsa edistämiseksi sekä omaksua dialogisen tavan työskennellä moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Tarvitset terapiataitoja, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja psykologisia taitoja, luovuutta, itsenäisiä suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

Opiskelu edellyttää sinulta hyvää tietotekniikan perustaitojen hallintaa. Lähipäivien välillä opiskelu koostuu etäopiskelusta. Sinulla tulee olla valmius lukea ja sisäistää englanninkielisiä tekstjä, koska opinnoissa käytetään englanninkielistä toimintaterapian ammattikirjallisuutta.  Etäopiskelu voi olla itsenäistä, pareittain tai tiimeissä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä tai se voi toteutua oppitunteina verkossa. Opiskelu edellyttää sinulta sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, aktiivista otetta opintoihin, etukäteisvalmistautumista lähiopetukseen ja vastuun ottamista osana ryhmääsi.

Toimintaterapian opinnot Turun AMK:ssa

Toimintaterapeuttikoulutuksessa opinnot on jaettu kahteen laajempaan kokonaisuuteen: ydinosaaminen (130op) ja laajentava osaaminen (80op). Ydinosaamisen tiedot ja taidot opiskelet kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Perehdyt toimintaterapian tietoperustaan ja toimintaterapiaprosessin eri vaiheisiin niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ydinosaamisen opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista ja ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, joiden sisältöjä yhdistetään opetuksessa toisiinsa. 

Laajentavan osaamisen opinnot sijoittuvat opintojen viimeiselle 1,5 vuodelle. Näissä opinnoissa laajennat ja syvennät aikaisemmin omaksumaasi toimintaterapian osaamista toiminnan tieteen ja toimintaterapian kehittämisen, kehittämis- ja tutkimustyönmenetelmien, opinnäytetyön, vapaasti valittavien opintojen sekä valinnaisten harjoittelujen / projektien kautta.

Opintoja voit suorittaa myös kehittämishankkeissa sekä moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä. Taitojen kehittyminen edellyttää harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissämme toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelumme on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi. Voit tutustua näihin palveluihin asiakkaille suunnatulla sivustollamme . Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen.

Tutustu: Kunnonkoti

Yksi toimintaterapeuttiopiskelijoiden oppimisympäristöistä on neuvontakeskus Kunnonkoti, joka sijaitsee Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. 

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijan arkea

Sarjan uusimmalla tuotantokaudella opiskelijaelämää esittelee mm. toimintaterapeuttiopiskelija Lotta-Liina. Seuraa sarjaa Turun AMK:n Instagramista tai YouTube-kanavalta:

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.