Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka työskentelee asiakkaan kanssa kumppanina, kohti ihmiselle merkityksellistä ja toimivaa arkea; arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Toimintaterapeutit työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen eri alueilla, opetustoimessa, järjestöissä ja ammatinharjoittajina julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Toimintaterapeutin työssä edellytetään halua ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi sekä omaksua dialogisen tavan työskennellä moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Tarvitset terapiataitoja, pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja psykologisia taitoja, luovuutta, itsenäisiä suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeutti (AMK) -tutkinto on Toimintaterapeuttien maailmanliiton (WFOT) hyväksymä, ja koulutuksesi antaa siten pätevyyden toimintaterapeutin tehtäviin myös muualla kuin Suomessa.

Mitä toimintaterapeutin opinnot sisältävät?

Opiskelu tapahtuu pääosin suomen kielellä, mutta käytämme paljon englanninkielistä opiskelumateriaalia, joten on tärkeää, että sinulla on valmiudet lukea ja sisäistää ymmärrät englanninkielistä tekstiä. Suomen kielen sujuvaa kirjoitustaitoa tarvitaan erilaisten kirjallisten raporttien ja muiden asiatekstien kirjoittamiseen. AMK-tutkintoihin ja samalla polkuopintoihin sisältyy 9 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja: suomen, ruotsin ja englannin kielen opintoja. Muita kieliopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.  

Lähiopetusta on keskimäärin yksi viikko kuukaudessa ja se toteutetaan päiväopetuksena klo 8-18 välillä. Kyse on täysipäiväisestä opiskelusta, joten viikkotasolla opiskeluun on laskettu käytettävän yhteensä 40 tuntia. Etäjaksojen aikana opiskellaan itsenäisesti esim. tehdään tehtäviä yksin ja pienryhmissä. Opintoihin kuuluu useamman viikon kestoisia harjoittelujaksoja, joissa vaaditaan sitoutumista harjoittelupaikan työaikoihin.

Toimintaterapeuttikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja suunniteltu kesto 3,5 vuotta. Opintoihin kuuluu perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu koulutukseen soveltuva osaaminen.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetusta on yleensä vähemmän kuin päivätoteutuksissa. Lähijaksojen välillä opiskelu koostuu etäopiskelusta. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Se voi toteutua ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta hyvää tietotekniikan perustaitojen hallintaa sekä sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, aktiivista otetta opintoihin, etukäteisvalmistautumista lähiopetukseen ja vastuun ottamista osana ryhmääsi.

Osana toimintaterapeutin opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä ja keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan, jolloin osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.

Osallistumisen mahdollistamiseksi omaksut taitoja muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnan tiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Taitojen kehittyminen edellyttää harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissämme toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelumme on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi. Voit tutustua näihin palveluihin asiakkaille suunnatulla sivustollamme. Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen.

Yksi toimintaterapeuttikoulutuksen oppimis- ja harjoitteluympäristöistä on Kunnonkoti, jonka palveluihin voit tutustua videolla alla. 

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden arkea. Sarjan uusimmalla tuotantokaudella on mukana toimintaterapeuttiopiskelija Lotta-Liina. Sarjan löydät Turun AMK:n Instagramista sekä YouTube-kanavalta: 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan ja/tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • syksyn polkuopintohaku 23.11.-7.12.2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.