Sivu päivitetty 6.6.2018
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Valmistuttuasi toimintaterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Työsi tavoitteena on, että asiakas voi osallistua hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin, työhön, leikkiin ja vapaa-aikaan huolimatta asioista, jotka rajoittavat hänen suoriutumistaan.

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan monimuotoisin opetusmenetelmin: lähiopetus toteutuu päiväopetuksena keskimäärin yhtenä päivänä viikossa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekoa. Harjoittelu on kokopäiväistä opiskelua ja toteutuu yhtenäisinä jaksoina.

Toimintaterapeutti (AMK) -monimuotokoulutuksessa pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava kouluasteen tutkinto, liikunta-alan perustutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto. (Ks. tarkemmat pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.) 

ToimintaterapeuttiAMK_monimuotototeutus_s2018.jpg
Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava hakuaika koulutukseen on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018.

Lisätiedot koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • lisätietoa valintakokeesta ja terveydellisistä vaatimuksista
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Esivalintakoe ja valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: kaikki hakijat osallistuvat ensin esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. 

Esivalintakoe 11.10.2018

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan kokeen. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 11.10.2018. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa http://soteli.metropolia.fi 

Huomioithan, että myös esivalintakokeessa on ennakkomateriaali. Esivalintakokeen ennakkomateriaalin löydät myös osoitteesta: http://soteli.metropolia.fi​

Valintakoe 31.10.2018

Valintakoe järjestetään 31.10.2018. Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnan perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. (Muistathan tarkistaa myös sähköpostin roskaposti-kansion.)

Valintakokeen materiaali ja valintakokeen sisältötiedot julkaistaan tällä sivulla 3.9.2018.

Koulutus on mukana ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyössä. Lue lisää TAMK:n sivuilta: http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, ETENE-julkaisuja 32 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3195-4  

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena, Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015)  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:5) https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3457-3

Lisäksi valintakokeeseen sisältyy englanninkielisen tekstin ymmärtämistehtäviä (materiaali jaetaan koetilanteessa) sekä opettajan haastattelu.