Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.6.2020
Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa kumppanina työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaan arkea; arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.

Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Toimintaterapeutit ovat korkeasti koulutettuja kuntoutumisen asiantuntijoita.Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa. Toimintaterapeuttina voit työllistyä esimerkiksi

  • sairaalaan tai terveyskeskukseen,
  • hyvinvointi- tai palvelukeskukseen,
  • kouluun tai päiväkotiin,
  • erityishuoltopiiriin,
  • asumisyksiköihin tai
  • hyvinvointialan järjestöihin.

Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Valmistuttuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeutti (AMK) -tutkinto on Toimintaterapeuttien maailmanliiton (WFOT) hyväksymä, jonka vuoksi koulutuksesi on pätevä toimintaterapeutin tehtäviin myös muualla kuin Suomessa.

Työelämälähtöistä ja käytännönläheistä opiskelua

Toimintaterapeuttikoulutuksessa opinnot rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistarpeille. Opinnot on jaettu kahteen laajempaan kokonaisuuteen: ydinosaaminen ja laajentava osaaminen.

Ydinosaamisen tiedot ja taidot opiskelet kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Perehdyt toimintaterapian tietoperustaan ja toimintaterapiaprosessin eri vaiheisiin niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ensimmäisenä vuotena painottuvat toimintaterapian perusteet ja toisena vuotena niiden soveltaminen lasten, aikuisten ja vanhusten toimintaterapiaan. 

Laajentavan osaamisen opinnot sijoittuvat opintojen viimeisille vuosille. Näissä opinnoissa laajennat ja syvennät aikaisemmin omaksumaasi toimintaterapian osaamista toiminnan tieteen ja toimintaterapian kehittämisen, kehittämis- ja tutkimustyönmenetelmien, opinnäytetyön, vapaasti valittavien opintojen sekä valinnaisten harjoittelujen ja projektien kautta. Valinnaisissa harjoitteluissa ja projekteissa perehdyt itseäsi erityisesti kiinnostavaan toimintaterapian osaamisalueeseen. Näin rakennat omaa osaamispolkuasi.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät lähiopetuspäivät, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen ja etäopiskelu. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä. Se voi toteutua ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. Koulutukseen sisältyy harjoittelua työpajoissa ja kokopäiväistä työskentelyä käytännön työelämässä.