Sivu päivitetty 18.1.2017
Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuvan YAMK -koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT-alan, kemiantekniikan ja liiketalouden osaamisalueisiin. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä.

YAMK-koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto ja olet kerryttänyt kolme vuotta alan työkokemusta (ks. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. Insinööri (ylempi AMK) -opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 25 op ja vapaasti valittavia opintoja 5 op sekä 30 op laajuisen opinnäytetyön.

Biomateriaalit ja diagnostiikka -tutkimusryhmä: Mika Jokinen

Biomateriaalit ja diagnostiikka -tutkimusryhmässä opiskelija osaa kuvata erilaisten bioprosessien (lääketieteellisten biomateriaalien valmistus, biofarmaseuttisten ja diagnostiikassa käytettävien biomolekyylien valmistus ja puhdistus, elintarvikevalmistuksen bioprosessit) ominaispiirteet ja huomioida bioprosessien erityisvaatimukset tuotannon suunnittelussa.  Opiskelija osaa soveltaa eri bioprosesseissa valmistettujen tuotteiden karakterisointimenetelmiä prosessien ja tuotteiden kehittämisessä. Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehitysprojektin johtamisen pääpiirteet.

Tutustu tutkimusryhmään:  Biomateriaalit ja diagnostiikka

Hyvinvointiteknologia -tutkimusryhmä: Elina Kontio

Opiskelija perehtyy koulutuksessa digitalisaation tuomiin muutoksiin ja vaatimuksiin hyvinvoinnin ja terveydenhuollon alueella. Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta ovat avainasemassa hyvinvointiteknologian YAMK koulutuksessa. Koulutuksessa kehitetään ammattilaisten työtä tukevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluja. Tietoturvalla, käyttäjäkeskeisillä suunnittelumenetelmillä ja regulaatio-osaamisella on suuri rooli.

Tutustu tutkimusryhmään:  Terveysteknologia

Materiaalitehokkuus ja uusiutuva energia -tutkimusryhmä: Liisa Lehtinen

Opiskelija perehtyy opintojensa aikana tutkimuksen suuntautumisesta riippuen materiaalitehokkuuden tai uusiutuvan energian teoriaan ja käytännön ratkaisuihin sekä niihin liittyvään analytiikkaan. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan elintarvike-, materiaali- tai kemiantekniikkaan kehittäen ja optimoiden tuotteita ja prosesseja sekä hyödyntäen tuotannon sivu- ja jätevirtoja uusien tuotteiden raaka-aineena sekä uusiutuvana energialähteenä.  

Tutustu tutkimusryhmään:  Materiaalitehokkuus ja uusiutuva energia

Sulautettu elektroniikka -tutkimusryhmä: Timo Tolmunen

Sulautettu elektroniikka -tutkimusryhmässä opiskelija kehittää anturi- ja mittausteknologiaa, uutta akku- ja energiatekniikkaa sekä langatonta lähetystekniikkaa käytettäväksi erityisesti IoT (Internet of Things) -ympäristössä. Opinnoissa syvennetään osaamista elektroniikan ja sulautettujen ohjelmistojen suunnittelusta.

Tutustu tutkimusryhmään:  Sulautettu elektroniikka

Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmä: Jarkko Paavola

Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmässä opiskelijalla on mahdollista toteuttaa kehittämisprojekteja seuraavilla aloilla: langattomat teknologiat, kyberturvallisuus, esineiden internet / teollinen internet. Tulevaisuuden suuria haasteita ovat siirrettävien datamäärien valtava kasvu, pilvipalveluiden yleistyminen, tiedonsiirron painopisteen siirtyminen langattomiin verkkoihin sekä tietovirtojen ja -varastojen turvaaminen. 

Tutustu tutkimusryhmään:  Tietoliikenne ja tietoturva

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmä: Mika Luimula

Opintosuunnitelmassa korostuu tutkimusryhmän poikkitieteellisyyttä ja monialaisuutta painottavat toimintaperiaatteet. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin seuraavista tutkimusryhmän painopistealueista: pelillistäminen, hyötypelit, pelilliset simulaatiot, lisätty todellisuus sekä virtuaaliympäristöt.

Tutustu tutkimusryhmään:  Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 3.9.-30.11.2018.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa:

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: like.pretask@turkuamk.fi. Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee täyttää hakulomake Opintopolussa. Ennakkotehtäväpohjassa kysytyn hakemusnumeron saa sen jälkeen, kun on jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Huomaathan, että hakulomakkeen pyytämät liitteet (tutkintotodistus ja työtodistukset) tulee toimittaa Opintopolusta löytyvän ohjeistuksen mukaan Hakijapalveluille, jotta hakemuksesi ja ennakkotehtäväsi voidaan huomioida.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä