Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.10.2023
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, Taide- ja kulttuurialan kehittäjä, tutkimusryhmäopinnot

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, Taide- ja kulttuurialan kehittäjä, tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuva Master-koulutus painottuu taide- ja kulttuurialan osaamisalueista media-alaan, ja opinnot tehdään yhteistyössä Elokuvan ja median tutkimusryhmän kanssa. Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija kartuttaa erityisesti projektiosaamistaan ja taitojaan toimia tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Edellytyksenä koulutukseen valinnalle on, että opinnot kytkeytyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisensa kehittämistä omalle ydinosaamisalueelleen tai uusille asiantuntijuusalueille.

Lisätietoja Elokuvan ja media tutkimusryhmästä löydät tämän linkin takaa . Voit tiedustella suoraan tutkimusryhmän vetäjältä tarkemmin ryhmän toiminnasta ja painopisteistä.

Tutkimusryhmäopintojen aikana opiskelija toimii tutkimusryhmän jäsenenä (projektiosaajana tai asiantuntijana). Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin sekä mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Suurin osa opinnoista suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti tutkimusryhmässä, mutta opintoihin voi kuulua myös normaaliin koulutustarjontaan kuuluvia opintojaksoja. Nämä voivat olla kokonaan verkossa suoritettavia opintojaksoja tai lähiopetusta sisältäviä, monimuotoisesti toteutettavia opintojaksoja. Normaalin opetustarjonnan opintojaksoissa lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää / opintojakso.  

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (20 op), laajentavasta osaamisesta (10 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa lukukaudessa (1,5 vuotta). Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintosuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna.

Master-tutkinnon suorittaminen edellyttää halua ja kykyä toimia kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa.

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Opintoihin voi sisällyttää toimintaa kansainvälisessä verkostossa, opintomatkoja tai lyhytkestoisen opiskelijavaihdon. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa englanninkielisinä, hyödyntäen esimerkiksi vapaasti valittavien opintojen tarjontaa.

Turun AMK:n Taideakatemia tekee runsaasti kansainvälistä yhteistyötä hankkeissa sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Voit toimia aktiivisissa tehtävissä esim. kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen. Valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Hae koulutukseen

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. 

HUOM. Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Tutustu myös