Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.2.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuva Master-koulutus painottuu sosiaali- ja terveysalan osaamisalueisiin. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella

Tutkimusryhmäopintoina suoritettava koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polkua. Koulutuksesta valmistut ylempi AMK-tutkintoon. Ylempi AMK-tutkinto on Master-tason tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Master-koulutukseen voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, tai Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto ja olet kerryttänyt kaksi vuotta alan työkokemusta. (Ks. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Suurin osa opinnoista suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti tutkimusryhmässä, mutta opintoihin voi kuulua myös normaaliin koulutustarjontaan kuuluvia opintojaksoja. Nämä voivat olla kokonaan verkossa suoritettavia opintojaksoja tai lähiopetusta sisältäviä, monimuotoisesti toteutettavia opintojaksoja. Normaalin opetustarjonnan opintojaksoissa lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää / opintojakso.  

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Master-tutkintoon johtavissa tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella.

Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Lisätietoja tutkimusryhmistämme ja niiden vahvuusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät . Ennen hakua on otettava yhteyttä tutkimusryhmän vetäjään, jolta saa lisätietoa ryhmän toiminnasta ja painopisteistä ja siitä, onko ryhmään mahdollista ottaa mukaan uusia opiskelijoita. 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on 90 op ja työn ohessa suoritettuna koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Opinnot koostuvat ydinosaamisesta (syventävät opinnot) 50 op, laajentavasta osaamisesta (vapaasti valittavat opinnot) 20 op sekä 30 op laajuisesesta opinnäytetyöstä.

Syventävät opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja laajentavista ammatillisista opinnoista, joista pääosa suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi sisällyttämällä opintoja omasta tai muista koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.  

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan normaalisti tutkimusryhmän hankkeissa, mutta se voidaan toteuttaa myös työelämän toimintaympäristössä. Opinnäytetyössä korostuu työelämän, työn tai työyhteisön kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Master-tutkinto antaa saman pätevyyden julkisiin virkoihin tai tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suoritat tutkinnon lisäksi pedagogiset opinnot. Moni koulutuksesta valmistunut onkin päätynyt uusiin työtehtäviin valmistumisensa jälkeen. 

Tutkintonimike

Koulutuksesta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon, ja tutkintonimikkeesi on esimerkiksi "sairaanhoitaja (ylempi AMK)".  Tutkintonimike on pääsääntöisesti aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimikkeesi. Jos Turun AMK:lla ei ole tutkinnonanto-oikeutta aikaisempaan tutkintoosi, voit valita tutkintonimikkeesi seuraavien joukosta: 

 • Bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Hammasteknikko (ylempi AMK)
 • Kätilö (ylempi AMK)
 • Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Suuhygienisti (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkintonimikkeet eivät vaikuta hakukelpoisuuteen, eli voit hakea koulutukseen myös muilla kuin yllä listatuilla tutkinnoilla. Tarkemman kuvauksen hakukelpoisuudesta löydät Opintopolusta.

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan erillishaussa.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. 

HUOM. Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Tutustu myös