Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.2.2022
Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuvan Master-koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT-alan ja liiketalouden osaamisalueisiin. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä.

Tutkimusryhmäopintoina suoritettava koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Master-koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu soveltuva opistoasteen tutkinto ja olet kerryttänyt kaksi vuotta alan työkokemusta (ks. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Suurin osa opinnoista suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti tutkimusryhmässä, mutta opintoihin voi kuulua myös normaaliin koulutustarjontaan kuuluvia opintojaksoja. Nämä voivat olla kokonaan verkossa suoritettavia opintojaksoja tai lähiopetusta sisältäviä, monimuotoisesti toteutettavia opintojaksoja. Normaalin opetustarjonnan opintojaksoissa lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää / opintojakso.  

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Master-tutkintoon johtavissa tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella.

Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Lisätietoja tutkimusryhmistämme ja niiden vahvuusalueista löydät täältä: Tutkimusryhmät. Ennen hakua on otettava yhteyttä tutkimusryhmän vetäjään, jolta saa lisätietoa ryhmän toiminnasta ja painopisteistä ja siitä, onko ryhmään mahdollista ottaa mukaan uusia opiskelijoita. 

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 op ja työn ohessa suoritettuna koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 40 op, vapaasti valittavia opintoja 20 op sekä 30 op laajuisen opinnäytetyön. 

Syventävät opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja laajentavista ammatillisista opinnoista, joista pääosa suoritetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä. Vapaasti valittavilla opinnoilla voit laajentaa osaamistasi sisällyttämällä opintoja omasta tai muista koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.  

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan normaalisti tutkimusryhmän hankkeissa, mutta se voidaan toteuttaa myös työelämän toimintaympäristössä. Opinnäytetyössä korostuu työelämän, työn tai työyhteisön kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon valmistuneet toimivat yleensä joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen. Tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen. 

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan erillishaussa.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. 

HUOM. Ennen hakulomakkeen täyttämistä hakijan tulee ehdottomasti olla yhteydessä häntä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään, jotta hänelle löytyy oikea tutkimusryhmä. 

Tutustu myös