Sivu päivitetty 18.1.2017
Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot

Tutkimusryhmässä suoritettu Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytykset toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tutkimusryhmässä tapahtuvan Master-koulutuksen osaamisalueet painottuvat ICT-alan, kemiantekniikan ja liiketalouden osaamisalueisiin. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti tutkimusryhmän toimintaympäristössä.

Tutkimusryhmäopintoina suoritettava koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksesta valmistut tardenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tason tutkinto eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Master-koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto ja olet kerryttänyt kolme vuotta alan työkokemusta (ks. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Opinnot suoritetaan tutkimusryhmän jäsenenä

Opiskelija työskentelee osana tutkimusryhmää ja hänelle laaditaan opintojensa alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja kokemus. Edellytyksenä koulutukseen valittavalle on, että opinnot niveltyvät opiskelijan ja tutkimusryhmän ydintoimintaan. Opiskelija erikoistuu opinnoissaan johonkin tutkimusryhmän painopistealueista ja voi suunnata osaamisaluettaan omalle tai uusille asiantuntijuusalueille.

Opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Koulutuksen sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä meneillään olevien tai hakuun tulevien hankkeiden perusteella. Tradenomi (ylempi AMK) -opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja 50 op ja vapaasti valittavia opintoja 10 op sekä 30 op laajuisen opinnäytetyön.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia, joka kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Master-opintoja tarjoavat tutkimusryhmät

Opiskelija valitsee jo hakuvaiheessa, minkä tutkimusryhmän toimintaan haluaa osallistua: 

Arvonluonnin uudet muodot ja alustat -tutkimusryhmä: Harri Jalonen

Arvonluonnin uudet muodot ja alustat -tutkimusryhmässä opiskelija perehtyy liiketalouden ja johtamisen monitieteellisiin kehittämishaasteisiin. Tutkimusryhmässä etsitään vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miten tiedolla johtamisella voidaan edistää organisaatioiden operatiivista tehokkuutta, strategista herkkyyttä ja innovaatiotoimintaa? Miten emootiot näkyvät organisaatioiden ja niiden sidosryhmien arjessa ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia tunteisiin liittyy? Miten digitalisaation eri muodot, kuten massadata, esineiden internet, sosiaalinen media, mobiilit teknologiat, muuttavat organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia suhteita sekä laajemmin organisaatioiden toimintaympäristöä.

Tutustu tutkimusryhmään:  Arvonluonnin uudet alustat ja muodot

Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmä: Jarkko Paavola

Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmässä opiskelijalla on mahdollista toteuttaa kehittämisprojekteja seuraavilla aloilla: langattomat teknologiat, kyberturvallisuus, esineiden internet / teollinen internet. Tulevaisuuden suuria haasteita ovat siirrettävien datamäärien valtava kasvu, pilvipalveluiden yleistyminen, tiedonsiirron painopisteen siirtyminen langattomiin verkkoihin sekä tietovirtojen ja -varastojen turvaaminen. 

Tutustu tutkimusryhmään:  Tietoliikenne ja tietoturva

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen voit hakea ympäri vuoden (pl. kesäkuukaudet ja joulukuu). 

Tutkimusryhmähaun seuraava hakuaika on 2.1.-31.5.2019.

Hakemus täytetään Opintopolku-palvelussa ja tarvittavat hakemuksen liitteet toimitetaan Hakijapalveluille Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. Hakemukset käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja toimittanut liitteet Hakijapalveluille. 

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakija kutsutaan haastatteluun, mikäli ennakkotehtävän pistemäärä on vähintään 35 p. Tieto opiskelijavalinnasta tulee hakijan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävässä tulee käyttää Turun AMK:n ennakkotehtäväpohjaa:

Lataa ennakkotehtäväpohja (docx) tästä

Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: like.pretask@turkuamk.fi. Ennakkotehtävän lisäksi hakijan tulee täyttää hakulomake Opintopolussa. Ennakkotehtäväpohjassa kysytyn hakemusnumeron saa sen jälkeen, kun on jättänyt hakemuksen Opintopolkuun. Huomaathan, että hakulomakkeen pyytämät liitteet (tutkintotodistus ja työtodistukset) tulee toimittaa Opintopolusta löytyvän ohjeistuksen mukaan Hakijapalveluille, jotta hakemuksesi ja ennakkotehtäväsi voidaan huomioida.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä