Sivu päivitetty 31.12.2018

Lounaismaan Osuuspankki tukee Turun AMK:n koulutusta

Lounaismaan Osuuspankki on mukana tukemassa Turun ammattikorkeakoulun toimintaa lahjoittamalla Osaamisannin kautta varoja liiketoiminnan koulutukseen. Tulevaisuuden tekijät ovat keskuudessamme jo tänään.

Turun ammattikorkeakoululla on ollut viime vuoden lopusta asti käynnissä ”Osaamisanti” -varainhankintakampanja. Lounaismaan Osuuspankki tekee 12.500 euron lahjoituksen AMK:lle liiketalouden ammattilaisten koulutukseen.

– Turun ammattikorkeakoulun merkitys Salon tulevaisuuden elinvoiman rakentajana on suuri. Lounaismaan Osuuspankki haluaa tukea korkeakoulun toimintaa ja olla osaltaan siten vaikuttamassa osaavan työvoiman koulutukseen ja saatavuuteen tulevaisuudessa. Seuraamme erityisellä mielenkiinnolla Saloon suunnitellun kansainvälisen koulutushankkeen etenemistä. Samassa yhteydessä olemme tehneet vastaavan suuruisen lahjoituksen Hämeen Ammattikorkeakoululle kestävän kehityksen koulutusohjelmaan, kertoo Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jouni Hautala.

 – Jatkuva yhteistyömme alueen yrityselämän kanssa on koulutuksemme elinehto, painottaa Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

AMK:n varainhankintakampanja on loppusuoralla. 31.12.2018 mennessä saadut lahjoitukset kartuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön vastinrahaa. Raha jaetaan ammattikorkeakouluille niiden keräämien lahjoitusten suhteessa.

Parhaillaan Turun AMK vastaa positiiviseen rakennemuutokseen lisäämällä sekä koulutusmääriä että työelämän kanssa tehtäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita. Ammattikorkeakoulu on jatkossakin alueen aktiivinen kehittäjä tekniikassa, liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysaloilla sekä taide- ja kulttuurialoilla.

Turun AMK on edeltäjineen tuottanut kymmeniä tuhansia eri alojen osaajia Varsinais-Suomeen.

Lisätietoja Turun AMK:n varainhankintakampanjasta: www.osaamisanti.fi