Mikä korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomi syventää osaamista ja tarjoaa uutta. Tutustu diplomeihin ja opintokokonaisuuksiin.
Sivu päivitetty 15.1.2020

Korkeakouludiplomi, Turun AMK

Korkeakouludiplomi on koulutus uuden osaamisen hankkimiseen. Laajat kokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tietojen syventämiseen ilman tutkinnon suorittamista. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Miksi suorittaa diplomi?

Diplomi on piristysruiske urallesi! Diplomi tuo sinulle uutta täsmäosaamista, jolla voit hakea erilaisiin tai haastavimpiin tehtäviin.

Mitä voin opiskella?

Tutustu sivulla oleviin koulutuskokonaisuuksiin ja löydä itseäsi kiinnostava aihe. Koulutusten hakuajat ilmoitetaan koulutuksien kuvauksien yhteydessä.

Miten haen?

Valintakriteerinä diplomissa voi olla motivaatiokirje, haastattelu tai aiempi työkokemus. Haku tapahtuu Opintopolussa. Ilmoittautumislinkit löytyvät sivulta, kun haku on auki.

Miksi suorittaa diplomi?

Diplomi on piristysruiske urallesi! Diplomi tuo sinulle uutta täsmäosaamista, jolla voit hakea erilaisiin tai haastavimpiin tehtäviin.

Mitä voin opiskella?

Tutustu sivulla oleviin koulutuskokonaisuuksiin ja löydä itseäsi kiinnostava aihe. Koulutusten hakuajat ilmoitetaan koulutuksien kuvauksien yhteydessä.

Miten haen?

Valintakriteerinä diplomissa voi olla motivaatiokirje, haastattelu tai aiempi työkokemus. Haku tapahtuu Opintopolussa. Ilmoittautumislinkit löytyvät sivulta, kun haku on auki.

Koulutuskokonaisuudet

Kirjasto- ja tietopalvelun korkeakouludiplomin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjastouran alkuun. Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiin kuuluvat opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opinnot toteutuvat  itsenäisen opiskelun ja verkkotapaamisten vuoropuheluna. Verkkotapaamisia on lukukausien aikana noin joka toinen viikko. Opinnot alkavat kahden päivän pituisella lähitapaamisella Turussa.

Korkeakouludiplomin olennainen osa on ohjattu harjoittelu (10 op). Harjoittelu on toiminnallinen työelämäjakso, joka tehdään alan organisaatiossa. Opiskelija itse vastaa harjoittelupaikan valinnasta ja hankinnasta, mutta harjoittelusuunnitelma laaditaan vuoropuhelussa opiskelijan, harjoittelupaikan ja harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Lisätietoa hausta ja opinnoista päivitetään tälle sivulle alkuvuodesta.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1-2 vuotta

Seuraava haku: 14.-30.4.

Valintaperusteet: ilmoitetaan myöhemmin.

Alkamisajankohta: Syksy 2020

LVI-korkeakouludiplomi tuottaa ympäristöministeriön ohjeen mukaisen rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuuden (YM2/601/2015) tarvittavan ammattiopintojen osuuden. Opiskelija syventää insinöörin tutkinnossaan kerryttämiä tietojaan ja taitojaan. Opinnot etenevät teknisestä laskennasta ja mitoituksista teknisten taitojen määräysten mukaiseen soveltamiseen ja dokumentointiin.

Opetus sijoittuu arki-iltoihin kolmesti viikossa. Opinnot on jaettu neljään 15 op:n talotekniikkaa käsittelevään moduuliin. Lisäksi opintoihin kuuluu laaja ammatillisesti syventävä ja kokoava harjoitustyö.

Laajuus ja kesto: 75 opintopistettä | 1-2 vuotta

Hinta: 600€

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Valintaperusteet:

Alkamisajankohta: Syksy 2019

Urheilun liiketalouteen painottuvat opinnot antavat uusia ideoita urheilun parissa toimivan organisaation markkinointiin, talouden parantamisen välineisiin ja kehittävät osaamista varautua tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opinnot tarjoavat uutta osaamista urheiluympäristössä toimiville. Keskeisessä osassa opintoja on verkostoituminen sekä alan asiantuntijoiden että muissa urheiluorganisaatioissa toimivien henkilöiden kanssa.

Opinnot toteutetaan monimuotona, ja niillä on vahva käytännöllinen painotus. Opinnot jakautuvat 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, joihin kuuluu on laaja urheiluorganisaation kehittämistehtävä.

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä | 1,5 vuotta

Hinta: 600€

Seuraava haku: seuraavaa hakuaikaa ei tiedossa

Valintaperusteet:

Alkamisajankohta: Syksy 2019
 

Varhaiskasvatuksen opettajan opinnoissa opiskelija täydentää suorittamaansa Sosionomi (AMK) -tutkintoa varhaiskasvatuksen opinnoilla ja saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Kelpoisuuden saamisen edellytyksenä on valmistuminen viimeistään 31.7.2023. Opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, kasvatustyöhön sekä lapsi- ja perhelähtöiseen työskentelyyn.

Opinnot toteutetaan monimuotona, jossa yhdistyvät lähiopetus ja itsenäinen opiskelu. Opintoihin sisältyy harjoittelu varhaiskasvatuksessa (15op) ja opinnäytetyö (20op). 

Laajuus ja kesto: 85 opintopistettä | 1,5 - 2 vuotta

Hinta: 800€

Seuraava haku: 6.5.-31.5.2019 (huom. hakuaikaa pidennetty)

Valintaperusteet: 210 opintopisteen sosionomin tutkinto (AMK) hakuajan alkuun mennessä. Työkokemus varhaiskasvatuksessa huomioidaan, jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Tasapistetilanteessa karsivana tekijänä on sosionomin tutkinnon numeeristen arvosanojen keskiarvo.

Alkamisajankohta: Syksy 2019

Opiskelu avoimessa AMK:ssa