Sivu päivitetty 20.12.2018
tradenomi

Avoimen AMK:n erillishaussa hyväksytyt

Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi, saat tiedon hyväksymisestä sähköpostilla valintojen tulosten julkistamisen jälkeen. Tulokset julkaistaan viimeistään 30 päivän kuluttua hakuajan päättymisestä. Näet tilanteesi myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

Toimi näin (syksyn 2018 haku)

  1. Ota opiskelupaikka vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivään mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. 
  2. Valinnan perusteena oleva lopullinen opintosuoritusote (vähintään 55 op) on toimitettava 4.1.2019 kello 15.00 mennessä hakijapalveluille sähköisellä lomakkeella: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/56/lomake.html. Kuitenkin, jos hakuaikana toimittamallasi opintosuoritusotteella oli jo merkittynä vähintään 55 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja, uutta opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut opintosuoritusotteensa hakijapalveluille ja se on tarkistettu (soveltuvat opinnot ja opintopistemäärä). Opintosuoritusotteen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan peruutukseen.
  3. Toimitettuasi lopullisen opintosuoritusotteen pääset pienellä viiveellä ilmoittautumaan läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukukaudelle Oma Opintopolku-palvelussa. Ilmoittautuminen on mahdollista 4.1.2019 kello 15.00 asti. Jos sinulla oli jo hakuaikana kasassa vähintään 55 opintopistettä, pääset ilmoittautumaan samalla kun otat opiskelupaikan vastaan. Lisätietoa poissaolo-oikeudesta alempana.

Opiskelijanumero vaihtuu (syksyn 2018 haku)

Tutkinto-opiskeluoikeutesi alkaa 1.1.2019 ja opiskelijanumerosi vaihtuu joulu-tammikuun aikana. Saat opintotoimistosta ilmoituksen sähköpostitse, kun uusi opiskelijanumerosi on voimassa. Käyttäjätunnuksesi pysyy samana, jos olet suorittanut Avoimen AMK:n opinnot Turun AMK:ssa. Jos olet suorittanut Avoimen AMK:n opinnot muussa AMK:ssa, sinun pitää aktivoida käyttäjätunnuksesi, lue ohje täältä . Vanha Avoimen AMK:n roolisi päättyy Turun AMK:ssa 31.12. ja sen jälkeen saat automaattisen viestin käyttäjätunnuksen vanhentumisesta, mutta siitä ei tarvitse välittää, koska sama käyttäjätunnus pysyy voimassa, kun uusi opiskelijanumero on luotu. Tarvittaessa voit vaihtaa salasanan osoitteessa id.turkuamk.fi.

Sinun pitää ilmoittautua seuraavan lukukauden opintojaksototeutuksille uudella opiskelijanumerollasi, jotta saat arvosanat oikealle opiskelijanumerollesi ja pääset Optimassa ko. toteutusten kansioihin. Vanhalla opiskelijanumerolla suoritettujen opintojaksototeutusten Optima-kansiot häviävät näkyvistä joulukuun lopussa. Jos jatkat kesken jääneiden opintojen suorittamista sen jälkeen, sinun pitää ilmoittautua ko. toteutukselle uudelleen uudella opiskelijanumerolla. Tarvittaessa ota yhteyttä Optima-tukeen optima@turkuamk.fi.

Turun Avoimen AMK:n opintosuorituksesi hyväksiluetaan automaattisesti uudelle opiskelijanumerolle, joten sinun ei tarvitse hakea erikseen niiden hyväksilukemista. Hyväksilukujen kirjaamisessa voi olla vähän viivettä, mutta syyskuun aikana kaikki suoritukset pitäisi näkyä uudella opiskelijanumerollasi. Jos olet suorittanut Avoimen AMK:n opinnot toisessa AMK:ssa, sinun pitää hakea opintojen hyväksilukemista erikseen. Kysy lisää opinto-ohjaajalta.

Avoimen väylän kautta valittuna jatkat opintoja vähintään toisesta opintovuodesta eteenpäin. Olethan tarvittaessa yhteydessä ennen opintojen alkua opinto-ohjaajaan tai opintotoimistoon saadaksesi lisätietoja opintojen aloituksesta.

Huomaathan, että yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös erillishakuja. Lisätietoja https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yhden-paikan-saannos/

Tutustu myös uuden opiskelijan oppaaseen.

Poissaolo-oikeus

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin (https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/56/lomake.html) sähköisesti 4.1.2019 klo 15.00 mennessä.