Sivu päivitetty 22.1.2018
Ihmisjoukko

Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelut koordinoivat Turun AMK:n kansainvälistä toimintaa ja tuottavat tukipalveluja sektoreille. Toiminnan tavoitteena on taata opiskelijoille ja henkilöstölle laadukkaat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä.

Kansainväliset palvelut vastaavat lähteville ja saapuville vaihto-opiskelijoille sekä harjoittelijoille kv-palveluista. Näitä ovat esimerkiksi orientaatioiden järjestäminen ja apurahojen maksaminen. Kansainväliset palvelut  myös tukevat opiskelijoiden kotikansainvälistymistä esim. järjestämällä kv-tuutorointia sekä Get Finternational -opintojakson.

Henkilökunnalle kansainväliset palvelut järjestävät kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia sekä ohjaa opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuteen liittyvissä asioissa.

Näiden lisäksi kansainväliset palvelut hallinnoivat Turun AMK:n liikkuvuushankkeita. Kansainvälisten palveluiden vastuulla on myös kv-sopimusten hallinto sekä kansainvälisiin asioihin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Kansainväliset palvelut sektoreilla

Jokaisella sektorilla työskentelee päätoimisesti kv-koordinaattoreita. He hoitavat kukin oman alansa kansainvälisiä erityiskysymyksiä mm. seuraavasti:

  • ohjaavat opiskelijoita vaihtoon hakeutumisessa, esim. opiskelu, harjoittelu, projektit ulkomailla
  • toimivat ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena 
  • sopivat yhteistyössä opettajakunnan kanssa vaihto-opiskelijoiden opetusohjelmasta sekä vaihdon ajoituksesta, opettajavaihdoista, vierailuista ja kansainvälisistä projekteista
  • toimivat yhteistyön koordinoijina ja suunnittelijoina.

Yhteystiedot

Yhteiset palvelut (keskushallinto, Kupittaan kampus, ICT-city)

Anu Härkönen  Kansainvälisten asioiden päällikkö

Mari Tauriainen  HR-suunnittelija

Ville Paananen  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

 Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Hanna Peussa  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Kirsti Virtanen  Kumppanuuspäällikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Leena Saarinen  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Sepänkadun kampus

Anne Räikkä  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Sepänkadun kampus

Anniina Jaranne  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Sepänkadun kampus

Jussi-Pekka Piiparinen  Kansainvälisten asioiden assistentti, Sepänkadun kampus

Päivi Oliva  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kupittaan kampus, ICT-city

Sanni Koskimies-Chiba  Kansainvälisten asioiden assistentti, Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu

Reetta Partala  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Salon kampus

 Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu (äitiyslomalla)

Taideakatemia

Antonella Storti  Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Terveys ja hyvinvointi -tulosalue

Taina Nordgren  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Ruiskadun kampus

Reetta Partala  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Salon kampus

 Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kupittaan kampus, ICT-city