Sivu päivitetty 24.3.2016
AMK:n julkaisuja

Julkaisut – uusin tieto käytössäsi

Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain noin 30 teosta. Julkaisemme mm. erilaisia raportteja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. Tuotamme myös ammattikorkeakouluille suunnattua oppimateriaalia. Julkaisuja kirjoittavat AMK:n henkilöstö sekä yhteistyökumppanimme.

Suuri osa julkaisuistamme on vapaasti luettavissa PDF-muotoisina. Kaikki myytävät ja ladattavat julkaisut löytyvät Julkaisukauppa LOKIsta.

Julkaisurekisteri Publikaattorin avulla voi tutustua kaikkiin Turun AMK:n henkilökunnan julkaisuihin, esimerkiksi lehtiartikkeleihin ja konferenssijulkaisuihin.

Tutustu myös CoastAL-yhteistyökumppanimme SAMKin julkaisuihin.

Turun AMK:n julkaisusarjat

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tutkimuksellisesti uutta ja luovaa ainesta sisältäviä teoksia sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen alalta. Julkaisun aiheen ja metodien tulee täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset.

Turun ammattikorkeakoulun raportteja -sarjassa julkaistaan selvityksiä, raportteja sekä muita julkaisuja, jotka eivät välttämättä täytä varsinaisen tieteellisen tutkimuksen tunnusmerkkejä. Suurin osa ammattikorkeakoulun projektiraporteista ilmestyy tässä sarjassa.

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja -sarjassa julkaistaan pääasiallisesti ammattikorkeakouluopetukseen tarkoitettuja teoksia. Idea oppimateriaalin tuottamiseen syntyy usein jonkin kehittämishankkeen yhteydessä.

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja -sarjassa julkaistaan ajankohtaista aineistoa esim. seminaaripapereita, väliraportteja, yksittäisiä artikkeleita tai artikkelikoosteita. Sarjassa voidaan julkaista hyvinkin eri tyyppistä materiaalia. Tavoitteena on tehdä ammattikorkeakoulun toimintaa tunnetuksi tai herättää keskustelua.

Ladatuimmat julkaisut vuonna 2015

Näytä lisää

Ladatuimmat e-julkaisut vuonna 2015

1. Leena Elomaa & Hannele Mikkola: Näytön jäljillä – tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä

2. Donna Dvorak, Susanna Saari & Telle Tuominen (toim.): Developing a Competitive Health and Well-Being Destination

3. Päivi Simi & Outi Tuomela (toim.): Kotimaalarin käsikirja