Sivu päivitetty 19.11.2018
Kuvataiteilija (AMK), valokuva

Kuvataiteilija (AMK), valokuva

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet käyttää valokuvan tekniikoita ja välineitä sekä kehittää teknistä, ilmaisullista ja teoreettista osaamistaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti taiteen kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita.

Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti. Valmistunut opiskelija voi toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja alan asiantuntijana tai laaja-alaisesti valokuvan eri ammattikentillä.

Kuvataiteen opetussuunnitelma on joustava ja mahdollistaa erilaiset oppimispolut. Opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa.

Kansainvälisyys on tärkeä osa nykytaiteen toimintakenttää. Kuvataiteen koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen jo opintojen aikana. Opiskelijaa kannustetaankin osallistumaan ammatti- ja kielitaitoa laajentaviin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin, työpajoihin ja projekteihin. 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan  yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävät ja valintakoe

Kuvataiteen koulutukseen on karsivat ennakkotehtävät ja valintakoe.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävät julkistetaan 6.3.2019 tällä sivulla.

Ennakkotehtävät palautetaan e-lomakkeella 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat palautusohjeet julkaistaan tällä sivulla ennakkotehtävien yhteydessä.

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä 2019 (pdf)

Valintakoe

Yhteisvalinnan hakemuksen lähettäneet ja ennakkotehtävät hyväksyttävästi suorittaneet kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 4. - 6.6.2019. Valintakokeessa tarvittavat välineet ja materiaalit ilmoitetaan valintakokeeseen hyväksytyille lähetettävässä sähköpostissa vähintään kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Arviointiperusteina ovat visuaalisuus, omaperäisyys, ilmaisukyky ja sisältö. Valokuvan valintakokeisiin kutsutaan yhteensä n. 30 hakijaa.

 

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: 

Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen (valokuva) valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät:

Tehtävä 1: Aikajanatehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, itsereflektiokyky. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 2: Ryhmäkeskustelu. Arviointiperusteet: Ryhmätilanteessa toimiminen. Pistemäärä: max. 5.
Tehtävä 3: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 4: Suunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Kiinnostavuus, toteutettavuus, motivaatio. Pistemäärä: max. 5. 
Tehtävä 5: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
Tehtävä 6: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 7: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys, vaikuttavuus. Pistemäärä: max. 10. 
Tehtävä 8: Haastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio oppimiseen, opiskeluvalmiudet, valokuvataiteen erityispiirteiden tunnistaminen. Pistemäärä: max. 40.

Tutustu: Kuvako-blogi ja Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu vuosien 2018, 2017 ja 2016 julkaisuihin: 

TurunPiirustuskouluNYT_2018.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2018 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2017_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2017 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

PiirustuskouluNYT2016_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2016 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)