Sivu päivitetty 24.3.2014
legorobotti

Kehitämme uusia tuotteita ja palveluja – ja parannamme vanhoja

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on laajaa ja monipuolista. Yli 30 erilaista tutkimusryhmää tekee töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. Näiden kanssa toteutetaan vuosittain yli 200 projektia ja käynnistetään noin 100 uutta kehittämishanketta. Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja tai monivuotisia kansainvälisiä verkostoja palvelevia tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksia.

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Projekteissa on mukana eri alojen opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita sekä työelämän edustajia. Kehittämistyöhön saadaan eri näkökulmia ja kukin oppii toinen toisiltaan. Opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi opinnäytetyön osana jotakin projektia. Työskentelytapaa kutsutaan Turun AMK:ssa nimellä innovaatiopedagogiikka .

Mitä sinä haluaisit kehittää Turun ammattikorkeakoulun kanssa? Ota yhteyttä !

TKI-toiminta tilastojen valossa

Näytä lisätietoja

Vuonna 2012

 • 240 käynnissä olevaa projektia, joista uusia noin 100
 • Ulkoinen rahoitus 6 milj. e
 • Kokonaismenot 12 milj. e
 • 86 500 opintopistettä, keskimäärin 10 pistettä/opiskelija  
 • 200 henkilötyövuotta (opettajat, projektihenkilöstö, opiskelijat)
 • 420 artikkelia ja muuta julkaisua

TKI-toiminnan organisaatio

Näytä lisätietoja

TKI-toiminta on Turun AMK:ssa hajautettu opetuksen yksiköihin. TKI-toiminnasta yksiköissä vastaa TKI-päällikkö ja ammattikorkeakoulun kokonaisuutta koordinoi ja johtaa tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Turun AMK:n innovaatiopalveluista vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitysjohtaja ja TKI-päälliköt muodostavat TKI-ohjausryhmän. Sen tehtävänä on

 • ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ohjaus
 • verkostoituminen
 • ennakointi ja suunnittelu
 • seuranta ja kehittävä arviointi
 • raportointi ammattikorkeakoulun johtoryhmälle.