Sivu päivitetty 15.1.2015
TKI-yleiskuva

Kehitämme uusia tuotteita ja palveluja – ja parannamme vanhoja

Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on laajaa ja monipuolista. Lähes 30 erilaista tutkimusryhmää tekee töitä alueen tavoitteiden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työn tukena ammattikorkeakoululla on alueellisten verkostojen lisäksi vahvat kansalliset ja kansainväliset kumppaniverkostot. Näiden kanssa toteutetaan vuosittain lähes 400 kehittämisprojektia. Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja tai monivuotisia kansainvälisiä verkostoja palvelevia tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksia.

Opiskelijoilta tuoreita näkemyksiä

Projekteissa on mukana eri alojen opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita sekä työelämän edustajia. Kehittämistyöhön saadaan eri näkökulmia ja kukin oppii toinen toisiltaan. Opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi opinnäytetyön osana jotakin projektia. Työskentelytapaa kutsutaan Turun AMK:ssa nimellä innovaatiopedagogiikka .

Mitä sinä haluaisit kehittää Turun ammattikorkeakoulun kanssa? Ota yhteyttä !

TKI-toiminta tilastojen valossa

Näytä lisää

Vuonna 2013

 • 370 käynnissä olevaa projektia, joista uusia noin 220
 • Ulkoinen rahoitus 7,6 milj. e
 • Kokonaismenot 13 milj. e
 • 85 300 opintopistettä
 • 225 henkilötyövuotta (opettajat, projektihenkilöstö, opiskelijat)
 • noin 400 artikkelia ja muuta julkaisua.

TKI-toiminnan organisaatio

Näytä lisää

TKI-toiminta on Turun AMK:ssa hajautettu opetuksen yksiköihin. TKI-toiminnasta yksiköissä vastaa TKI-päällikkö ja ammattikorkeakoulun kokonaisuutta koordinoi ja johtaa tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Turun AMK:n innovaatiopalveluista vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitysjohtaja ja TKI-päälliköt muodostavat TKI-ohjausryhmän. Sen tehtävänä on

 • ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ohjaus
 • verkostoituminen
 • ennakointi ja suunnittelu
 • seuranta ja kehittävä arviointi
 • raportointi ammattikorkeakoulun johtoryhmälle.