Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.5.2024

Vuosikertomus 2022

Uusi maailma vaatii uuden strategian


2020-luku on luonut meille hetkessä aivan uudenlaisen maailman. Pandemia, sota, luontokato, Brexit, ilmaston lämpeneminen, raaka-aine- ja komponenttipula ja taloudelliset kuplat toinen toisensa jälkeen ovat tuoneet mieleen erilaisia pyhissä teksteissä esiteltyjä vitsauksia. Samalla teknologinen kehitys on myllännyt työelämää hyvinkin ennakoimattomilla tavoilla. Aiempi muutosvauhti on alkanut vaikuttaa varsin maltilliselta.

Turun ammattikorkeakoulun edellinen strategia, Excellence in Action, luotiin erilaiseen tilanteeseen. Tästä syystä hallituksemme päätti määritellä vuoden 2022 aikana meille uuden strategian. Strategiamme rakennettiin vahvassa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Sen pohjalle analysoitiin toimintaamme vaikuttavat tärkeimmät alueelliset, kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat. Seuraavaksi haastattelimme melkein 200 kokemusasiantuntijaa saadaksemme selville, millaisia asioita Turun ammattikorkeakoululta odotetaan alueemme tulevaisuuden rakentamisessa.

Ulkoisten tavoitteiden perusteella kävimme keskustelua sekä henkilöstömme että opiskelijoidemme kanssa. Yhteiselle HowSpace-alustallemme tuli pitkälle yli kymmenen tuhatta erinomaista kommenttia. Elokuun työskentelypäivässä työstimme konkreettisia kysymyksiä yhteiseksi näkemykseksi. 
Syksyllä jatkoimme sisäistä keskustelua ja viilasimme sen pohjalta strategiamallia eteenpäin. Saimme myös hyvät kommentit omistajiltamme ja muokkasimme niiden perusteella kokonaisuuden julkaisukuntoon. Joulukuussa hallituksemme sitten päätti uuden strategian käyttöönotosta vuoden 2023 alusta. 

Lämmin kiitos kaikille yhteisömme sisäisille ja ulkoisille jäsenille erittäin perinpohjaisesta ja innostavasta strategiakeskustelusta. Maailma muuttuu jatkossakin, mutta saimme aikaan ajassa elävän kokonaisuuden, joka antaa toiminnallemme selkeät suuntaviivat. Vuoden 2023 aikana me käärimme hihat ylös ja lähdemme strategian avulla tukemaan oman toiminta-alueemme positiivista kehitystä. Maailma ei muutu itsestään vaan meidän kaikkien tekojen seurauksena, joten tehdään yhdessä meille kaikille parempi tulevaisuus.

Kiitos!

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja

Niin, millainen siitä strategiasta sitten tuli? Kannattaa käydä katsomassa, miten olemme tulevaisuudessa(kin) vaikuttava työelämän korkeakoulu .
Myös viime vuoden tuloksista kertova vuosikertomuksemme kuvastaa jo uutta strategiaamme.  

 

 

Vihreä talous

Hyvä elämä

Tuimme kumppaneitamme ihmisläheisten ratkaisuiden ja palvelurakenteiden kehittämisessä

Teimme töitä, jotta elämä muuttuvassa maailmassa olisi mahdollisimman hyvää. Tuloksemme näkyivät kaikkialla aina hyvinvoinnista ja turvallisesta asumisesta merkitykselliseen taiteeseen ja kulttuuriin.

Esimerkkejä toiminnastamme vuonna 2022:

Turun ammattikorkeakoulun työelämäkumppanuus tarjoaa yrityksille ja organisaatiolle esimerkiksi etualapaikan opiskelijoiden rekrytointiin ja alan uusimpiin virtauksiin. Lue lisää työelämäkumppanuudesta sivuiltamme.

nuori hoitaja hoitaa sängyssä lepäävää vanhusta

Meidän Itämeremme

Kotona hybridimaailmassa

Toimintamme avainlukuja

todistus@4x.png

1640 AMK-tutkintoa
354 YAMK-tutkintoa

opetus4x.png

Opiskelijatyytyväisyys 3,73
asteikolla 1-5

kuningasidea@4x.png

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus 13,4 % 
kokonaistuloista

mikroskooppi4x.png

214 projektia, 1092 julkaisua

talous4x.png

Tilikauden tulos -795 817,30 euroa

talous_14x.png

Omavaraisuusaste 65 %

Asiantuntijoidemme puheenvuorot

Johtava asiantuntija Marjo Joshi ja yliopettaja Johanna Ailio kertovat artikkelissaan, miten tekoäly vaikuttaa korkeakoulumaailmaan. 

Lehtori Petteri Aatsinki ja suunnittelija Saija Vanhanen kuvaavat, miten hyvä tuutorointi ja välittämisen ilmapiiri ovat edistäneet röntgenhoitajakoulutuksessa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä. 

Talous ja tunnusluvut

Talous suhteellisen vakaa

Vuonna 2022 Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n talous pysyi suhteellisen vakaana. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 57,47 milj. eurosta 59,48 milj. euroon, johon sisältyy myös strategiarahoituksen ohjelmarahoitusta 847 000 euroa. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 795 817,30 euroa, kun budjetoitu tulos oli 50 000 euroa. 

Negatiivista kokonaistulosta selittää palkanlaskennan palvelutuottajan keväästä 2022 jatkunut lomapalkkajaksotusten laskennassa ollut virhe, jonka palveluntuottaja on saanut oikaistua kirjanpitoon vasta 13.1.2023 joulukuuhun 2022 vaikuttavasti. 

Tammikuussa 2023 joulukuulle 2022 oikaistun lomapalkkavarauksen kustannusvaikutus on sivukuluineen 887 000 euroa. Ilman jaksotusvirhettä tulos olisi positiivinen. Talouden seurantajärjestelmät, etenkin kuukausittainen välitilinpäätöslaskelma on vuosien aikana osoittanut toimivuutensa, ja jos jaksotusperuste olisi saatu oikaistua aikaisemmin jo tilikauden aikana, eikä tilinpäätöshetken jälkeen, liikevaihdosta yhden prosentin negatiivinen poikkeama olisi saatu korjattua operatiivisin toimenpitein. 

Yhtiön kokonaistulot olivat 77,07 milj. euroa (ed. vuosi 76,81 milj. euroa) ja alittavat budjetoidun tulostavoitteen 78,04 milj. euroa, mutta vastaavasti vuoden 2022 kokonaismenot, yhteensä 77,86 milj. euroa (ed. vuosi 75,29 milj. euroa) alittavat niin ikään budjetoidut menot 77,99 milj. euroa. Tulostason nousu edellisestä vuodesta on seurausta kasvaneesta OKM-rahoituksesta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottamasta ulkoisesta rahoituksesta.
Olemme yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista

TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi ennakoidusti edellisen vuoden 9,2 milj. eurosta 10,36 milj. euroon eli 13,4 prosenttiin kokonaistuloista (12 % vuonna 2021). AMK:n hankkeitten omarahoitusosuus TKI-toiminnan kokonaistaloudesta oli 2,83 milj. euroa eli 21,5 %. 

TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli 13,19 milj. euroa (ed. vuosi 11,53 milj. euroa). Vuonna 2023 ulkoisen rahoituksen odotetaan edelleen kasvavan useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.


Mittavat toimitilauudistukset näkyvät

Liiketoiminnan volyymi ja tulos nousivat edellisestä vuodesta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 3,76 milj. euroa (3,68 milj. euroa vuonna 2021). Tulokseksi kaikkien kulujen jälkeen jäi 131 142 euroa (77 701 euroa vuonna 2021).

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 48,79 milj. euroa (ed. vuosi 47,47 milj. euroa), mikä on 62,7 % yhtiön menoista. Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. 

Mittavat, jo vuonna 2017–2018 alkaneet toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat ja toimintojen uudistaminen sekä vuonna 2020 käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen ovat näkyneet viiden vuoden ajan sekä taseen kaluston, että tulosvaikutteisten poistojen ja kiinteistökulujen määrän hallittuna lisääntymisenä. 

Vuoden 2022 kiinteistökulujen netto vuokratuloilla vähennettynä oli 15,71 milj. euroa (ed. vuosi 14,59 milj. euroa), mikä on 20,2 % yhtiön menoista.

Joukkovelkakirjalainoja sisältävän, alun perin pääomaltaan 4 milj. euron lahjoitusvaroin hankitun sijoitussalkun korkotuotto oli 117 256 euroa (102 343 euroa vuonna 2021). Salkun kokoon on vaikuttanut tulosvaikutteisesti kirjattu markkina-arvon lasku 194 743 euroa. Salkun tilinpäätöspäivän markkina-arvo (= kirjanpitoarvo) oli 3,724 milj. euroa. Sijoitustoiminnan tuotto arvonmuutoksella oikaistuna on -0,17 %.

AMK omistaa 15 450 587 Turun teknologiakiinteistöt Oy:n osaketta, mikä tuottaa 9,46 %:n omistuksen yhtiöön. Osinkotulot TTK Oy:ltä olivat 417 164 euroa (532 000 euroa vuonna 2021), eli 2,03 prosenttia 20,5 milj. euron sijoitukselle.


Varallisuusasema edelleen vakaa, talous suunnitellun mukainen

Ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 65,4 % (ed. vuosi 63,71 %). Turun ammattikorkeakoululle on myös myönnetty Suomen Asiakastiedon ”Suomen Vahvimmat Platina” -sertifikaatti , mikä on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. 

Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että lomapalkkajaksotusvirhettä lukuun ottamatta ammattikorkeakoulun vuoden 2022 talous pysyi suunnitellun mukaisena. 

Tutustu myös:
Turun AMK:n ostolaskudata avoindata.fi-palvelussa

 

Tutkintomäärä (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tutkintomäärät vuonna 2022.

 Taloudelliset tunnusluvut (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n taloudelliset tunnusluvut.

Tulosalaskelma (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tuloslaskelma 2022.

 Rahoituslaskelma (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n rahoituslaskelma.

Tase (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tase 2023.

 

Pyöreitä vuosia

Syksyllä 2022 tuli kuluneeksi 30 vuotta Turun väliaikaisen teknillisen ammattikorkeakoulun aloittamisesta ja 25 vuotta vakinaisen Turun ammattikorkeakoulun aloittamisesta. Perustamiseemme liittyvistä vaiheista ensimmäinen rehtorimme Kaj Malm kirjoitti artikkelin verkkolehtemme Talkin Puheenvuoroihin.

Kurkista AMK-järjestelmän syntyvaiheisiin ja kulissien takaisiin tapahtumiin!

Aiemmat vuosikertomukset