Sivu päivitetty 18.11.2018
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksen tavoite on rakentaa monipuolinen tekninen perusosaaminen sekä valintasi mukaan autotekniikan tai kuljetusten erityisosaaminen, jota voit hyödyntää auto- ja kuljetusalan esimies-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opinnoissa saat alan insinöörin tarvitseman matemaattis-luonnontieteellisen tietoperustan. Samoin saat ajoneuvojen rakenteeseen ja toimintaan tai vaihtoehtoisesti kuljetusten organisointiin ja toimitusketjun hallintaan liittyvän osaamisen. Opinnoissasi voit erikoistua ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen, myyntiin tai lähi- ja kaukokuljetusten sekä sisäisen ja ulkoisen logistiikan eri muotoihin.

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutuksesta saat valmiudet, joilla voit työllistyä joko Suomessa tai ulkomailla ajoneuvo- ja kuljetusalan asiantuntija- tai esimiestehtäviin. Näitä ovat esim. ajoneuvojen vianetsintä, huoltaminen, korjaaminen, katsastaminen, myynti tai vaihtoehtoisesti auto- sekä muiden kuljetusta järjestäminen. Työantajiasi voivat olla esim. autojen merkkiliikkeet tai yleiskorjaamot, katsastustoimipisteet, autovakuuttajat, ajoneuvo- ja työkoneteollisuus, suunnittelutoimistot tai tavara- ja henkilökuljetusyritykset. Ajoneuvo- ja kuljetusala on toimialue, johon liittyvistä työtehtävistä suurin osa on tehtävä Suomessa. Niinpä se on varma kotimainen työllistäjä alan osaajille.

Voit suunnata opintosi ajoneuvojen suunnitteluun, huolto- ja korjaustoimintaan, katsastukseen tai kuljetustekniikkaan

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoihin kuuluu lähiopetusta, käytännön harjoitustöitä eli laboratoriotöitä, työharjoittelua (kesäisin) sekä opinnäytetyö. Opiskeluun kuuluu myös yritysten kanssa toteuttavia projekteja, joissa saat käytännön työelämäkokemusta ja arvokkaita kontakteja.

Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen ryhmä- ja seminaaritöitä, tutkimus- ja kehitystyötä, työpaikkavierailuja sekä omaehtoista opiskelua. Yhteistyö alan yritysten kanssa on arkipäivää. Halukkailla on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso kansainvälisesti merkittävässä arktisessa ajoneuvotestausyrityksessä Ivalossa.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena keskityt matemaattis-luonnontieteellisiin aiheisiin. Opiskelet mm. matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Ohjelmassa on myös autotekniikan sekä logistiikan perusteita. Totuttelet projektityöskentelytaitoihin. Osa opiskelusta tapahtuu ryhmissä, mikä luo valmiuksia työelämää varten.

Toisena vuotena syvennät ajoneuvo- ja kuljetusteknisille ammattiopinnoille tarvitsemaasi pohjaa sekä laajennat osaamistasi esim. liiketoiminnan perusteisiin sekä esimies- ja työyhteisötaitoihin.

Kolmas ja neljäs vuosi koostuvat ammattiaineista. Tällöin voit valita, mihin haluat ammattiopintosi suunnata. Vaihtoehdot ovat:

 • Ajoneuvojen ja työkoneiden komponenttien suunnittelu: Suunnittelupainotteisessa suuntautumisessa opiskelet mm. suunnittelumenetelmiä, tuotekehitystä sekä tietokoneavusteista 3D-suunnittelua.
 • Huolto- ja korjaustoiminta: Ajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminnassa suuntaat opintosi mm. autoelektroniikkaan, korjaamotekniikkaan sekä korjaamon liiketoimintaan.
 • Katsastus: Katsastajaksi halutessasi opiskelet alan lainsäädäntöä sekä määräaikaiskatsastusta. Lisäksi teet katsastusharjoittelun, jossa katsastat 60 autoa opintojesi aikana. Jos valitset katsastusopinnot, sinulla on mahdollisuus pätevöityä henkilöautojen määräaikaiskatsastajaksi jo kolmannen opiskeluvuoden jälkeen kahden vuoden määräajaksi. Kun suoritat insinööritutkinnon loppuosan määräajan kuluessa, katsastajan oikeutesi muuttuu pysyväksi. Huomaa, että katsastajaksi pääsyn edellytyksenä on autoalan ammattitutkinto (esim. ajoneuvoasentaja) tai kuuden kuukauden työkokemus autokorjaamossa. Tämän voit kuitenkin hankkia opiskeluaikanasi.
 • Kuljetustekniikan eri osa-alueet: Kuljetustekniikkaan suuntautuessasi opiskelet esim. raskasta ajoneuvotekniikkaa, kuljetustaloutta, kansainvälistä kauppaa, varastointia sekä ekologistiikkaa.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Valintakoe

Kevään 2019 yhteishaun valintakoe on tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe, joka järjestetään 29.5.2019 klo 10-12.30.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tutustu ohjeisiin huolella ennen kokeeseen saapumista. 

Valintakoneen ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/  kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.–29.5.2019 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

 • Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.  Lisätietoa tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä.
   
 • Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa.

Hakukohde: Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 
Aika: ke 29.5.2019 klo 9.30 - 12.30

Paikka: Turun AMK, Sepänkatu 1, Turku

Ohjeistus kokeeseen
Saavu koepaikalle viimeistään noin klo 9:20. Valintakoe alkaa klo 10:00 ja kokeen kesto on 2,5 tuntia.

Mukaasi tarvitset       

 • kirjoitusvälineet 
 • henkilöllisyystodistuksen, ajokortin tai passin (tarkastetaan valintakokeen yhteydessä)

Laskinta ja taulukkokirjaa ei saa käyttää.

Valintakoe on maksuton.

Paikoitustilaa löytyy kampusalueelta rajallisesti, joten suosi julkisia kulkuvälineitä, jos mahdollista. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Varauduthan siihen, että joudut käyttämään maksullista pysäköintiä, mikäli tulet omalla autolla.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.