Sivu päivitetty 17.4.2019
Laadukas asiakaspalvelu

Laadukas asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on viestintää: vuorovaikutusta, kuuntelemista, kyselemistä ja toisen huomioon ottamista. Kohtaamisissa myös sanattomalla viestinnällä on tärkeä merkitys.

Laadukas asiakaspalvelu lisää sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä että myyntiä. Onnistuneesta palvelutilanteesta jää asiakkaalle iloinen mieli ja siitä haluaa kertoa muillekin. Myös asiakaspalvelijan työmotivaatio ja työssä viihtyminen kasvavat.

Suunnitellaanko sinulle sopiva koulutus? Ota yhteyttä!

Katso videolta yksi koulutuskokemus:

Kohderyhmä

Näytä lisää

Kaikki asiakaspalvelutyötä tekevät.

Kesto

Näytä lisää

Puolen tai koko päivän valmennuksia sopimuksen mukaan.
Kolme moduulia.

Sisältö

Näytä lisää

Keskeinen sisältö

Moduuli 1:
• Asiakaspalvelun peruspilarit
• Asiakaskokemukseen panostaminen:
• Asiakaspalvelijan asenne, motivaatio ja ammattitaito
• Asiakaslähtöinen kieli ja ilmaisu
• Vuorovaikutus kasvokkain, puhelimessa ja kirjallisesti
• Uudet kanavat


Moduuli 2:
• Oma persoona työvälineenä
• Ensikontaktin ja läsnäolon tärkeys
• Elekielen merkitys
• Työssä jaksaminen ja vakuuttava asiantuntijuus
• Asiakaspalvelumme pelisäännöt


Moduuli 3:
• Aggressiiviseen tai haasteelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä
• Tilanteiden ennakointi ja niissä vaikuttavat osatekijät
• Vuorovaikutus hankalissa asiakastilanteissa
• Hankalien asiakastilanteiden purku
• Irtaantumisoteharjoituksia