Sivu päivitetty 3.6.2019
medianomi

Yhteishaun aikataulu

Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Alempaa tältä sivulta löydät yhteishaun aikataulun. Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin voit tutustua tutkintohaussa.

Yleistä hakemisesta

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan joko ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla, ammatillisella perustutkinnolla tai ylioppilastodistuksella / lukion päättötodistuksella. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea, kun on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sen jälkeen hankkinut alan työkokemusta 3 vuotta. Tarkemmat koulutuskohtaiset hakukelpoisuusehdot ja valintaperusteet löydät Opintopolusta .

Opiskelijavalinta koulutuksiin tehdään useimmiten koulumenestyksen, ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Tarkista Opintopolusta kyseisen koulutuksen kohdalta, onko siihen ennakkotehtävää tai valintakokeeseen luettavaa ennakkoaineistoa. Ennakkotehtävät ja valintakoemateriaalit julkaistaan Turun AMK:n verkkosivuilla, kyseisen koulutuksen omalla sivulla.

Hakemisen eri vaiheet sekä sähköinen tiedottaminen

Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolussa ja myös hakemiseen mahdollisesti tarvittavat liitteet lisätään hakemukselle tai toimitetaan sähköisesti Turun AMK:n Hakijapalveluille: Liitteiden toimitus. Osassa koulutuksia myös ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti (ennakkotehtävien palautukseen löydät omat ohjeet verkkosivuiltamme kunkin koulutuksen sivulta). 

Kevään 2019 yhteishaussa Turun AMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse. Poikkeuksena liiketalouden ja tekniikan päivätoteutukset, joissa ei lähetetä valintakoekutsuja lainkaan vaan hakijan tulee osallistua alan ylimmän hakutoiveen amk:n valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Syksyn 2019 yhteishaussa Turun AMK:ssa on käytössä AMK-valintakoe, joka on uusi digitaalinen valintakoe (paitsi kulttuurialalla). Hakijan tulee valita valintakokeen suorituspaikka ja -aika jo hakulomakkeella. Lisätietoa AMK-valintakokeesta löytyy ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Valintojen tulokset ilmoitetaan sähköpostitse hakijan hakulomakkeessaan ilmoittamaan osoitteeseen. Myös mahdolliset hakemusten täydennyspyynnöt lähetetään sähköisesti.

Tarkkaile siis sähköpostiasi ja huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa ja tarkista myös sähköpostisi roskapostikansio!

 

Yhteishakujen aikataulut 2019

 

Kevään hakuaika I

9. – 23.1.2019

Kevään hakuaika II

20.3. – 3.4.2019

Syksyn hakuaika

4. – 18.9.2019

Hakuaika (hakeminen tapahtuu Opintopolussa)

9.1.2019 klo 8.00 - 23.1.2019 klo 15.00

20.3.2019 klo 8.00 - 3.4.2018 klo 15.00

4.9.2019 klo 8.00 - 18.9.2019 klo 15.00

Tarvittavien liitteiden toimitus sähköisesti

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

Mahdollisten ennakkotehtävien palautus

ks. koulutusten verkkosivuilta

ks. koulutusten verkkosivuilta

​ks. koulutusten verkkosivuilta

Hakukelpoisuuteen liittyvien hakuajan jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen

18.2.2019 klo 15 mennessä

29.4.2019 klo 15 mennessä

Ilmoitetaan myöhemmin

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse aikaisintaan

Huom! Tekniikan ja liiketalouden päiväkoulutuksien valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoeohjeet julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla.

25.2.2019

Päivitys 28.2.2019: Kaikki valintakoekutsut on lähetetty.

10.5.2019

Ilmoitetaan myöhemmin

Valintakokeet järjestetään

huhtikuussa touko-kesäkuussa loka-marraskuussa

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

28.6.2019

28.6.2019

29.11.2019

Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

8.7.2019 klo 15.00

9.12.2019 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään

31.7.2019 klo 15.00

31.7.2019 klo 15.00

17.12.2019 klo 15.00

Mahdolliset lisähaut

1.7. - 14.8.2019

1.7. - 14.8.2019

2. - 13.12.2019

Opiskelu alkaa

elo-syyskuussa

elo-syyskuussa

tammikuussa

 

Hakuun liittyvien asiakirjojen palautuksen aikataulu 2019

Hakuun liittyvät asiakirjat tulee toimittaa sähköisesti hakulomakkeella tai erillisellä sähköisellä lomakkeella Turun AMK:n Hakijapalveluihin. Lue lisää liitteiden toimituksesta täältä: Liitteiden toimitus

 

Asiakirja

Kevään hakuaika I

9. – 23.1.2019

Kevään hakuaika II

20.3. – 3.4.2019

Syksyn yhteishaku

4. - 18.9.2019

Suomalainen tutkinto:

1) tutkintotodistuksen sähköinen kopio (jpg/pdf) tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus lisättävä hakulomakkeelle Opintopolussa

2) vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat

3) ennen vuotta 1990 suoritettujen yo-tutkintojen sähköinen todistuskopio (jpg/pdf) lisättävä hakulomakkeelle Opintopolussa

 

1) 8.7.2019 
klo 15 mennessä

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot  saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) 30.1.2019 
klo 15 mennessä

 

1) 8.7.2019 
klo 15 mennessä

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot  saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) 10.4.2019 
klo 15 mennessä

 

1) 9.12.2019 
klo 15 mennessä

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot  saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) 25.9.2019 
klo 15 mennessä

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP):

1) tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen sähköiset kopiot (jpg/pdf) lisättävä hakulomakkeelle Opintopolussa
(* = hakukautena valmistuvat lisäävät hakulomakkeelle
Predicted Grades tai vastaavan todistuksen)

2) Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat lisäävät sähköisen kopion (jpg/pdf) lopullisesta
todistuksestaan hakulomakkeelle Opintopolussa (IB-tutkintoon
valmistuvat toimittavat loppuarvosanat
transcript of grades).

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus

 

1) 30.1.2019 klo 15 mennessä
* 10.4.2019 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 12.7.2019 
klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1)  10.4.2019 klo 15 mennessä
* 10.4.2019 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 12.7.2019 
klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1)  25.9.2019 klo 15 mennessä
* 25.9.2019 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 30.12.2019 
klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen
alkaessa

Ulkomainen tutkinto:

1) tutkintotodistuksen tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen
ja virallisen käännöksen
sähköiset kopiot (jpg/pdf) lisättävä hakulomakkeelle Opintopolussa
(* = hakukautena valmistuvat)

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen
ja alkuperäisen virallisen käännöksen tarkistus

 

1) 8.7.2019
klo 15 mennessä

* 8.7.2019 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1) 10.4.2019 
klo 15 mennessä

* 8.7.2019 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1) 25.9.2019 
klo 15 mennessä

* 30.12.2019 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen
alkaessa

Työtodistukset:

1) työkokemuksen oltava hankittuna

2) työtodistusten sähköiset
kopiot lisättävä hakulomakkeelle Opintopolussa

3) Rakennusmestari (AMK) koulutukseen hakeneiden työtodistukset tulee toimittaa ylimpään rakennusmestari- koulutuksen hakukohteeseen. 

 

1) 31.7.2019 
mennessä


2) 8.7.2019 klo 15 mennessä

 

 

1) 31.7.2019 
mennessä


2) 8.7.2019 klo 15 mennessä

 

3) 10.4.2019 klo 15 mennessä

 

1) 31.12.2019 
mennessä


2) 9.12.2019 klo 15 mennessä

 

3) 25.9.2019 klo 15 mennessä

Pakolaisen tai
pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella,
sähköinen kopio on lisättävä hakulomakkeelle

30.1.2019 
klo 15 mennessä

10.4.2019
klo 15 mennessä

25.9.2019
klo 15 mennessä

Ennakkotehtävät on toimitettava

ks. koulutusten verkkosivuilta

ks. koulutusten verkkosivuilta

Ilmoitetaan myöhemmin

Harkinnanvarainen hakija: korkeakoulun määrittelemät
liitteet toimitettava

30.1.2019
klo 15 mennessä

10.4.2019 
klo 15 mennessä

25.9.2019
klo 15 mennessä

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä toimitettava sähköisesti

30.1.2019
klo 15 mennessä

10.4.2019 
klo 15 mennessä

 

25.9.2019
klo 15 mennessä

Varsinaiseen valintaan
vaikuttavien työkokemustietojen muutokset ilmoitettava hakijapalveluihin sähköpostitse hakijapalvelut@turkuamk.fi

2.5.2019 
klo 15 mennessä

24.5.2019 
klo 15 mennessä

7.11.2019
klo 15 mennessä

Poissaoloon oikeuttavat
dokumentit toimitettava
​e-lomakkeella.

 

8.7.2019 mennessä
tai 10 vrk:n sisällä hyväksymisestä (28.6.2019 jälkeen hyväksytyt)

  9.12.2019 mennessä
tai 10 vrk:n sisällä hyväksymisestä (29.11.2019 jälkeen hyväksytyt)