Sivu päivitetty 7.7.2020
alt=" "

Yhteishaun hakuohjeet

Turun ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa, kaksi kertaa keväällä ja kerran syksyllä.

1. Tutustu koulutustarjontaan

 

2. Kuka voi hakea? 

 • AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan joko ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla, ammatillisella perustutkinnolla, ylioppilastutkinnolla tai lukion päättötodistuksella.
   
 • Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan soveltuvalla korkeakoulututkinnolla tai koulutuksen hakukelpoisuusvaatimuksista riippuen soveltuvalla vanhalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
   
 • Tarkemmat koulutuskohtaiset hakukelpoisuusehdot löydät Opintopolku.fi-palvelusta.

 

3. Miten opiskelijat valitaan?

 

4. Miten haetaan opiskelemaan?

Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa  Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Mahdolliset lisätietopyynnöt ja valintakoekutsut lähetetään hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Seuraa sähköpostiasi koko hakuprosessin ajan ja tarkista säännöllisesti myös roskaposti- ja tarpeettomat-kansio.

Yhteishaun lisäksi järjestetään erillishakuja.

 

5. Koska voi hakea?

Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa keväällä ja kerran syksyllä.

 • Kevään 2020 ensimmäinen yhteishaku 8. - 22.1.2020 (englanninkieliset koulutukset). Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020.
 • Kevään 2020 toinen yhteishaku 18.3. - 1.4. 2020. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020.
 • Lisähaku 2020 (tarjolla kevään yhteishauissa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja) 4. - 11.8.2020. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2020.
 • Syksyn 2020 yhteishaku 2. - 16.9.2020. Opinnot alkavat  tammikuussa 2021.
 • Kevään 2021 ensimmäinen yhteishaku 7. - 20.1.2021 (englanninkieliset koulutukset). Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.
 • Kevään 2021 toinen yhteishaku 17. - 31.3.2021. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021.
 • Syksyn 2021 yhteishaku 1. - 15.9.2021. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Löydät alta tarkemman yhteishakujen aikataulun ja tiedot mm. opiskelupaikan vastaanottamisen tärkeistä päivämääristä.

 

Tärkeää tietoa hakijoille

7.7.2020 AMK-valintakokeen valintojen tulokset on julkaistu Turun ammattikorkeakoulun osalta  Oma Opintopolku -palvelussa.  Jos tulit hyväksytyksi,  lue ohjeet uusille opiskelijoille.  Jos et ole saanut opiskelupaikkaa, kannattaa tutustua polkuopintojen tarjoamaan mahdollisuuteen.

18.6.2020 Kulttuurialan koulutusten valintojen tulokset on julkaistu Oma Opintopolku -palvelussa.  Jos tulit hyväksytyksi,  lue ohjeet uusille opiskelijoille.  

16.6.2020 AMK-valintakokeen toisen vaiheen valintakoekutsut on nyt lähetetty sähköpostitse. Toisen vaiheen kokeet järjestetään 23.-25.6. valvotusti ammattikorkeakoulujen kampuksilla ja ne toteutetaan turvallisesti viranomaisten ohjeita ja rajoituksia noudattaen. Lue lisää toisen vaiheen kutsuista ja ensimmäisen vaiheen tuloksista.

16.6.2020 Liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan YAMK-koulutusten valintakoevalintojen tulokset on julkaistu Oma Opintopolku -palvelussa.  Jos tulit hyväksytyksi,  lue ohjeet uusille opiskelijoille.  

1.6.2020 Valinnat aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella on julkaistu Oma Opintopolku -palvelussa. Jos tulit hyväksytyksi,  lue ohjeet uusille opiskelijoille.  

Jos et ole vielä tullut hyväksytyksi haluamaasi opiskelupaikkaan, osallistu AMK-valintakokeeseen, jonka ensimmäisen vaiheen etäkoe järjestetään 4.6.2020. Kirjautumislinkki lähetetään hakijoille sähköpostitse ma 1.6. aikana ja se on myös hakulomakkeella  Oma Opintopolku -palvelussa.  Lue AMK-valintakokeen tarkemmat ohjeet osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi.

29.5.2020 Kaikki ammatilliset oppilaitokset eivät ole tallentaneet tutkintojen suoritustietoja kansalliseen Koski-palveluun Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti 15.5. mennessä. Tästä johtuen osalla ammatillisen perustutkinnon suorittaneista hakijoista on yhteishaun todistusvalinnassa virheellinen tulos Oma Opintopolku -palvelussa: ”Hylätty – ei mukana ammatillisessa todistusvalinnassa”. Sinun kannattaa seuraavaksi osallistua AMK-valintakokeeseen, joka pidetään 4.6. Lisäksi voit itse laskea ammatillisen perustutkinnon todistuspisteesi ja selvittää oppilaitoksestasi, onko tiedot talletettu oikein. 

Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. Mikäli todistusvalinnan pisteesi olivat todellisia alhaisemmat ja ylin amk-hakutoiveesi on Turun ammattikorkeakoulusta, voit tehdä Turun ammattikorkeakoululle oikaisupyynnön valintatuloksesta viranomaistoiminnan virheen perusteella. Katso ohjeet alempaa tältä sivulta kohdasta "Muutoksenhaku".

27.5.2020 Kaikki 1. ja 2. yhteishaun todistusvalinnat on julkaistu Oma Opintopolku -palvelussa.  Jos tulit hyväksytyksi,  lue ohjeet uusille opiskelijoille.  Valinnat aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella julkaistaan ennen AMK-valintakokeen 1. vaihetta, joka on 4.6. pidettävä etäkoe.

13.5.2020 Kevään 2020 yhteishakujen aikatauluun on tullut muutoksia esimerkiksi opiskelupaikan vastaanoton määräaikoihin. Katso tarkemmat tiedot muutoksista alla olevasta aikataulusta.

7.5.2020 AMK-valintakoe järjestetään koronavirustilanteen takia kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen koe järjestetään 4.6.2020 digitaalisena etäkokeena. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla. Lue tarkemmat ohjeet AMK-valintakokeeseen liittyen ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Kulttuurialalla ja YAMK-koulutuksissa on erilliset valintakokeet, joiden järjestelyistä ilmoitetaan valintakoekutsujen yhteydessä, mutta kokeet järjestetään aiemmin ilmoitettuina ajankohtina. 

 

Miten yhteishaku etenee? Aikataulu 2020

Näytä lisää

 

Kevään 1. yhteishaku

8. - 22.1.2020

Kevään 2. yhteishaku

18.3. - 1.4.2020

Syksyn yhteishaku

2. - 16.9.2020

Hakuaika (hakeminen tapahtuu Opintopolussa)

8.1.2020 klo 8.00 - 22.1.2020 klo 15.00

18.3.2020 klo 8.00 - 1.4.2020 klo 15.00

2.9.2020 klo 8.00 - 16.9.2020 klo 15.00

Tarvittavien liitteiden toimitus sähköisesti

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

Mahdollisten ennakkotehtävien palautus

ks. Opiskelijavalinnat-sivulta

ks.  Opiskelijavalinnat-sivulta

ks.  Opiskelijavalinnat-sivulta

Hakukelpoisuuteen liittyvien hakuajan jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen

29.1.2020 klo 15 mennessä

28.4.2020 klo 15 mennessä

ilmoitetaan myöhemmin

Kulttuurialan, englanninkielisten koulutusten ja YAMK-koulutusten valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse viimeistään

6.3.2020

4.5.2020 

Kutsujen lähetys voi viivästyä poikkeustilanteen aiheuttamien muutosten takia.

Kulttuurialan ja YAMK-koulutusten kutsut on lähetetty. 

ilmoitetaan myöhemmin

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

27.5.2020

27.5.2020

ilmoitetaan myöhemmin

AMK-valintakoe järjestetään

-

Valintakoe järjestetään poikkeuksellisesti kaksivaiheisena: digitaalinen etäkoe 4.6. ja kokeet kampuksilla 23.-25.6. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. 

ilmoitetaan myöhemmin

Loput valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

5.6.2020

Muutos 13.5.2020:

15.7.2020 (aiemmin 8.7.)

27.11.2020

Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään

Muutos 13.5.2020:

17.7.2020 klo 15.00 (aiemmin 10.7.)

Muutos 13.5.2020:

22.7.2020 klo 15.00 (aiemmin 15.7.)

4.12.2020 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään

31.7.2020 klo 15.00

Muutos 13.5.2020:

3.8.2020 klo 15.00 (aiemmin 31.7.)

15.12.2020 klo 15.00

Mahdolliset lisähaut

 -

4. - 11.8.2020

Tarjolla olevat koulutukset löydät tutkintohausta.

ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelu alkaa

elo-syyskuussa 2020

elo-syyskuussa 2020

tammikuussa 2021

 

Yhteishaussa tarvittavat liitteet 2020

Näytä lisää

Yhteishaun liitteet tulee toimittaa pääsääntöisesti Opintopolun hakulomakkeella. 

 • Jos tutkinnon tiedot saadaan suoraan oppilaitokselta tai ylioppilastutkintolautakunnalta niin todistuskopiota ei tarvitse toimittaa lainkaan, näet sen olevasta taulukosta.
 • Vaadittujen liitteiden toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla, katso aikataulu alla.
 • Todistuskopiot kannattaa liittää hakulomakkeelle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Voit lisätä hakulomakkeelle liitteitä vielä hakemuksen lähettämisen jälkeenkin Oma Opintopolku -palvelussa. 
 • Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. 
 • Ennakkotehtäviä ei liitetä hakulomakkeelle vaan ne tulee toimittaa erikseen, katso ohjeet Opiskelijavalinnat-sivulta.
 • Hakemus Turun AMK:ssa suoritettavan valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin tulee toimittaa alla olevan aikataulun mukaan sähköisellä yksilölliset järjestelyt -lomakkeella.
 • Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja hakijapalveluista.

 

Hakuun liittyvien asiakirjojen toimituksen aikataulu vuodelle 2020

Asiakirja

Kevään 1. yhteishaku

8. - 22.1.2020

Kevään 2. yhteishaku

18.3. - 1.4.2020

Syksyn yhteishaku

2. - 16.9.2020

Suomalainen ylioppilastutkinto

1) vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat
 

2) ennen vuotta 1990 valmistuneiden ylioppilaiden ladattava todistuskopio hakemukselle

 

1) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta
 

2) 29.1.2020 klo 15 mennessä

 

1) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta
 

2) 8.4.2020 klo 15 mennessä

 

1) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta
 

2) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Suomalainen ammatillinen perustutkinto

1) vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tiedot*

2) 1.8.2015–2016 valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen ladattava todistuskopio hakemukselle

​* Todistusvalinnassa ovat mukana keväällä 2020 valmistuvat hakijat, joiden ammatillinen perustutkinto on valmis ja arvosanatiedot on tallennettu KOSKI-palveluun 15.5.2020 mennessä. Valintakokeella hyväksyttyjen hakukautena valmistuvien on ladattava todistuskopio hakemukselle viimeistään

 

1) saadaan suoraan oppilaitoksilta

2) 29.1.2020 klo 15 mennessä

*15.7.2020 klo 15 mennessä

 

1) saadaan suoraan oppilaitoksilta

2) 8.4.2020 klo 15 mennessä

*15.7.2020 klo 15 mennessä

 

1) saadaan suoraan oppilaitoksilta

2) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Suomalaiset ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tiedot

 

saadaan suoraan oppilaitoksilta

 

saadaan suoraan oppilaitoksilta

 

saadaan suoraan oppilaitoksilta

Muut kuin yllämainitut suomalaiset tutkinnot

Tutkintotodistuksen kopio lisättävä hakulomakkeelle

 

15.7.2020 klo 15 mennessä

 

15.7.2020 klo 15 mennessä

 

4.12.2020 klo 15 mennessä

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP/DIA)

1) Tutkintotodistuksen kopio (jpg/pdf) ladattava hakulomakkeelle Opintopolussa (* = hakukautena valmistuvat lisäävät hakulomakkeelle
Predicted Grades tai vastaavan väliaikaisen todistuksen)

2) Hakukautena DIA- ja EB-tutkintoon valmistuvien ladattava kopio (jpg/pdf) lopullisesta todistuksestaan hakulomakkeelle Opintopolussa

3) IB-tutkintoon valmistuvien ladattava loppuarvosanat (transcript of grades) hakulomakkeelle Opintopolussa

4) Alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus

 

1) 29.1.2020 klo 15 mennessä
* 8.4.2020 klo 15 mennessä

 

 

2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

3) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

4) opintojen alkaessa

 

1) 8.4.2020 klo 15 mennessä

 

 

2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

3) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

4) opintojen alkaessa

 

1) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 

 

2) 4.12.2020 klo 15 mennessä

 

3) 4.12.2020 klo 15 mennessä

 

4) opintojen alkaessa

Ulkomainen tutkinto

1) Tutkintotodistuksen tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen ja tarvittaessa virallisen käännöksen kopiot (jpg/pdf) ladattava hakulomakkeelle Opintopolussa

2) Hakukautena valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta (tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta) ja tarvittaessa kopion virallisesta käännöksestä

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen ja alkuperäisen virallisen käännöksen tarkistus

 

1) 29.1.2020 klo 15 mennessä

 

2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1) 8.4.2020 klo 15 mennessä

 

2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

 

1) ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 

2) 4.12.2020 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen
alkaessa

Työtodistukset

1) Työkokemuksen oltava hankittuna (*rakennusmestarikoulutukseen haettaessa)

2) Työtodistusten ja tarvittaessa virallisten käännösten kopiot ladattava hakulomakkeelle Opintopolussa

3) Rakennusmestari (AMK) -koulutukseen hyväksyttyjen tulee toimittaa työtodistukset

 

1) 31.7.2020 mennessä


2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

 

1) 31.7.2020 mennessä
*hakuajan loppuun mennessä

2) 15.7.2020 klo 15 mennessä

3) 15.7.2020 klo 15 mennessä

 

1) 31.12.2020 mennessä


2) 4.12.2020 klo 15 mennessä

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella on toimitettava taustaselvityslomakkeen liitteenä hakijapalveluihin

29.1.2020 klo 15 mennessä

8.4.2020 klo 15 mennessä

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Ennakkotehtävät on toimitettava

ks. ​ Opiskelijavalinnat-sivulta

ks. ​ Opiskelijavalinnat-sivulta

ks.  Opiskelijavalinnat-sivulta

Harkinnanvarainen hakija: korkeakoulun määrittelemät liitteet toimitettava

29.1.2020  klo 15 mennessä

8.4.2020 klo 15 mennessä

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: hakemus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä toimitettava

29.1.2020 klo 15 mennessä

8.4.2020 klo 15 mennessä

 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

SAT-tulosraportin toimittaminen

8.4.2020 klo 15 mennessä

   

Poissaoloon oikeuttavat dokumentit toimitettava

 

15.7.2020 mennessä tai 7 vrk:n sisällä hyväksymisestä

  4.12.2020 mennessä tai 7 vrk:n sisällä hyväksymisestä

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Näytä lisää

Yhteishaun valintoja julkaistaan sitä mukaa, kun niitä valmistuu.  Oma Opintopolku -palvelussa voit seurata valinnan tulosten kehittymistä. Hakijalle tarjotaan yhteishaussa pääsääntöisesti yhtä korkeakoulupaikkaa. Saat sähköpostiisi viestin, jos olet saanut opiskelupaikan ja voit ottaa paikan vastaan. Lue ohjeet uusille opiskelijoille.

Kun valtakunnallisesti kaikki yhteishaun valinnan tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Lisätietoa yhteishaun valintojen tuloksista voit lukea Opintopolku.fi-palvelusta.

 

 

Usein kysyttyä hakemisesta

Aiempien vuosien valintakokeet

Näytä lisää

Turun AMK:n koulutuksissa käytetään pääsääntöisesti yhteistä valtakunnalista AMK-valintakoetta. Kaikki AMK-valintakokeeseen saatavilla olevat ohjeistukset ja tiedot sisällöstä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kulttuurialan koulutuksien aiempien vuosien valintakokeita ei julkaista sellaisenaan, mutta alta löydät koulutuksittain esimerkkejä aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä ja/tai valintakokeen kulusta. 

Kuvataitelija, animaatio

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet.

 • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 2: Haastattelutehtävä. Arviointiperusteet: Motivaatio ja soveltuvuus alalle. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 3: Kuvakäsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Sisällön tiivistämiskyky, aiheen valinta ja tarinan kuvallinen kuljetus. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 4: Käsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Tarinan oivaltavuus/idea ja rakenteen toimivuus, tarinan kuljetus ja syy-seuraussuhteiden toimivuus. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 5: Hahmosuunnittelu- ja synopsistehtävä. Arviointiperusteet: Hahmojen karakterisointi ja ilmeikkyys sekä sopivuus elokuvan tyyliin. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 6: Kuvakäsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Idean toimivuus ja omaperäisyys, visuaalinen oivaltavuus ja animaatiollinen kerronta, tunnuksen ajallinen hahmotus. Pistemäärä: max. 15.

Kuvataiteen koulutus, kuvataide

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen (kuvataide) valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät.

 • Tehtävä 1: Aikajanatehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, itsereflektiokyky. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 2: Havainnointitehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, oivaltavuus – suhteessa nykytaiteen käytäntöihin. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 3: Visuaalinen tehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 4: Taiteellinen tehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, sisältö, oivaltavuus – suhteessa nykytaiteen käytäntöihin. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 5: Paikkasidonnainen tehtävä. Arviointiperusteet: Tilan ymmärrys, sisältö. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 6: Suunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Vakuuttavuus, toteuttamiskelpoisuus, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 7: Taiteellinen tehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 8: Haastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio oppimiseen, opiskeluvalmiudet, kuvataiteen erityispiirteiden tunnistaminen. Pistemäärä: max. 30.

Kuvataiteen koulutus, valokuva

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen (valokuva) valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät.

 • Tehtävä 1: Aikajanatehtävä. Arviointiperusteet: Visuaalisuus, itsereflektiokyky. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 2: Ryhmäkeskustelu. Arviointiperusteet: Ryhmätilanteessa toimiminen. Pistemäärä: max. 5.
 • Tehtävä 3: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 4: Suunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Kiinnostavuus, toteutettavuus, motivaatio. Pistemäärä: max. 5.
 • Tehtävä 5: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 6: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 7: Kuvaustehtävä. Arviointiperusteet: Sisältö, visuaalisuus, omaperäisyys, vaikuttavuus. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 8: Haastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio oppimiseen, opiskeluvalmiudet, valokuvataiteen erityispiirteiden tunnistaminen. Pistemäärä: max. 40.

Medianomi, elokuva

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet.

 • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 2: Kuvatehtävä. Arviointiperusteet: Elokuvallisen tarinan ilmaisukyky, kuvailmaisun kyky. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 3: Pienryhmähaastattelu. Arviointiperusteet: Motivaatio ja soveltuvuus alalle. Pistemäärä: max. 30.
 • Tehtävä 4: Äänitehtävä. Arviointiperusteet: Äänen analyysi, tarinankerronnan taito, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.
 • Tehtävä 5: Käsikirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Kyky kirjoittaa draamallinen tilanne, kyky arvioida omaa tekstiä, kyky prosessoida omaa tekstiä, kyky ymmärtää tekstin merkityksiä. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 6: Tuotantotehtävä. Arviointiperusteet: Kyky esittää omia näkökulmiaan ja visioitaan sekä perustella niitä, kohderyhmän huomioiminen, olennaisen hahmottaminen, organisointikyky ja analyyttisyys, kirjallinen ilmaisu. Pistemäärä: max. 10.

Medianomi, journalismi

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet. 

 • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet. Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 2: Uutistehtävä. Arviointiperusteet: Uutistapahtumien tuntemus ja merkittävyyden hahmottaminen, argumentointikyky, kirjallinen ilmaisu ja oikeakielisyys, otsikointi. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 3: Ryhmätehtävä. Arviointiperusteet: Ideointikyky sekä kyky esittää ajatuksia muiden hyväksyttäviksi, kyky hahmottaa realistiset toteutusmahdollisuudet, kyky viedä ryhmää kohti tavoitetta, kyky huomioida ryhmän jäsenten näkökulmat, uutiskriteereiden ymmärtäminen, tehtävän kontekstin huomioiminen. Pistemäärä: max. 40.
 • Tehtävä 4: Some-päivitystehtävä. Arviointiperusteet: Kohderyhmäymmärrys, kanavanomaisuus, kohderyhmän aktivointi, yrityksen persoonan esilletuonti, ideointikyky ja luovuus. Pistemäärä: max. 20.

Medianomi, mainonnan suunnittelu

Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet.

 • Tehtävä 1: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet. Kirjallinen ilmaisu: oikeakielisyys, jäsentely. Kuvan tulkinta: analyyttisyys, systemaattisuus, kriittisyys. Annetun tekstin ja luennon hyödyntäminen kuvan tulkinnassa. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 2: Kirjoitustehtävä. Arviointiperusteet: Luovuus, ideointi, kiteyttäminen. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 3: Kampanjasuunnittelutehtävä. Arviointiperusteet: Ideointi, konseptuaalinen ajattelu. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 4: Some-kampanjatehtävä. Arviointiperusteet: Kiteytys, analysointi, argumentointi. Pistemäärä: max. 15.
 • Tehtävä 5: Pienryhmähaastattelu. Arviointiperusteet: Soveltuvuus alalle. Pistemäärä: max. 20.
 • Tehtävä 6: Piirustustehtävä. Arviointiperusteet: Tarinankerronta, luova näkökulma aiheeseen. Pistemäärä: max. 15.

Medianomi, tuotanto ja projektihallinta

Koulutuskohtaisia tietoja ei ole saatavilla, ks. muiden media-alan koulutuksien esimerkit edellä.

Musiikkipedagogi (AMK)

Esimerkki: Valintakokeiden osiot vuonna 2019. 

Soiton- tai laulunopettajaksi hakevien valintakoeosiot:

1. Näyte taidoista pääsoittimessa/laulussa olevien instrumenttikohtaisten vaatimusten mukaisesti. Instrumenttikohtaiset vaatimukset julkaistaan valintakoetietojen yhteydessä. 
2. Haastattelu 

Musiikin perusteiden opettajaksi hakevien valintakoeosiot:
1. Säveltapailu 
2. Musiikin teoria ja musiikin tuntemus 
3. Harmonia 
4. Soitto- ja laulutaito 
5. Vapaa säestys 
6. Opetustuokio 

Tanssinopettaja (AMK)

Esimerkki: Vuoden 2019 valintakokeiden kulku.

Valintakokeet ovat kaksivaiheiset. Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan välikarsinta.

Arviointisisällöt:

 • Tanssitekniikat
  • Nykytanssi. Arviointikriteerit: tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, musikaalisuus, asenteellinen kyvykkyys, työskentelytaidot, motivaatio.
  • Jazztanssi. Arviointikriteerit: tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, rytmitaju ja musikaalisuus, asenteellinen kyvykkyys, työskentelytaidot, motivaatio.
  • Baletti. Arviointikriteerit: tanssitekninen ja somaattinen kyvykkyys, taiteellinen ja ilmaisullinen kyvykkyys, musikaalisuus, asenteellinen kyvykkyys, työskentelytaidot, motivaatio.
 • Musiikki. Arviointikriteerit: rytmin tuottamis- ja toistamiskyky.
 • Yksilötehtävät. Arviointikriteerit: vuorovaikutustaidot, itsereflektio- ja analyysitaidot, heittäytyminen ja motivaatio.
 • Pienryhmätehtävät. Arviointikriteerit: pedagogiset valmiudet, työskentelytaidot, motivaatio, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, sirkus

Esimerkki: Vuoden 2019 valintakokeen kulku. 

Sirkuksen valintakokeet ovat kaksivaiheiset ja kolmipäiväset, ja ne sisältävät useita erilaisia tehtäviä. 

1. päivä sisältää liikeilmaisua ja sirkustekniikoita yksin ja ryhmässä.

 • Arvioitavat kohteet: Hakijan sirkustekniset ja esittävän taiteen fyysiset tekniset taidot yksilönä, parityöskentelyssä ja ryhmätyöskentelyssä; havainnointikyky, omaksumiskyky, rohkeus kokeilla uusia asioita, läsnäolo ryhmäopetuksessa; koordinaatio, rytmitajua ja musikaalisuus, liikkuvuus ja venyvyys, tasapainon hallinta ja voima; keskittymiskyky; koskettamisen ja läheisyyden sietokyky; oppimisen halu. 
 • Seuraavien testien kautta seuraavalla pisteytyksellä: liikeilmaisu 0-5 pistettä, akrobatia 0-5 pistettä, jongleeraus 0-5 pistettä, tasapainoilu 0-5 pistettä, ilma-akrobatia 0-5 pistettä, ryhmäakrobatia 0-5 pistettä, yhteensä max 30 pistettä. 

2. päivä: sirkusesitys ja sen itsearviointi, pienryhmässä työskentely, fysiologinen yksilötarkastus ja Cooperin testi, ohjaustehtävät

 • Arviointavat kohteet: Hakijan luovuus, kyky soveltaa jo osaamiaan sirkustaitoja, vuorovaikutustaidot, taiteellinen kyvykkyys, asenne oppimiseen, fysiologiset edellytykset.
 • Seuraavien testien kautta seuraavalla pisteytyksellä: esitys ja lyhyt haastattelu 0-10 pistettä, cooperin testi 0-3 pistettä, fysiologinen tarkastus 0-7 pistettä, ohjaustehtävä 0-10 pistettä, yhteensä max 30 pistettä. 

3. päivä: fysiologiset ja psyykkiset edellytykset alalle jatkuvat, voima- ja venyvyystestit yhdistettynä pari- ja pienryhmätehtäviin, näyttämöilmaisu ja improvisaatio ryhmässä, haastattelut

 • Arvioitavat kohteet: Hakijan vuorovaikutustaidot, heittäytymiskyky ja improvisaation taidot, sinnikkyys, keskittymiskyky, pitkäjänteisyys; soveltuvuus sirkusalalle; fysiologiset edellytykset.
 • Seuraavien testien kautta seuraavalla pisteytyksellä: liike- ja teatteri-improvisaatio 0-10 pistettä, voima-ja venyvyystesti yhdistettynä pari- ja ryhmätyöskentelyyn 0-10 pistettä, yksilöhaastattelu 0-20 pistettä, pisteet yhteensä max 40 pistettä.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri

Esimerkki: Vuoden 2019 teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksen valintakokeiden kulku.

Valintakokeet ovat kolmipäiväiset ja kolmivaiheiset. Kunkin vaiheen jälkeen hakijoita karsitaan.

Vaihe I: 

 • Improvisaatiotehtävä, max. pisteet 15. Arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, vuorovaikutustaidot, motivaatio
 • Harjoitteen ohjaaminen pienryhmässä, max. pisteet 15. Arviointiperusteet: ryhmänohjaamisen taidot, pedagogiset taidot, vuorovaikutustaidot, teatterin peruselementtien käyttäminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa.

Vaihe II:

 • Ohjaustehtävä, max. pisteet 15. Arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, vuorovaikutustaidot, esityksen ohjaamisen taidot, oman taiteellisen idean sanoittaminen ja näyttäminen.
 • Kompositiotehtävä (visualisointi ja sen esittely), max. pisteet 15. Arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, oman taiteellisen idean sanoittaminen ja näyttäminen, vuorovaikutustaidot.

Vaihe III:

 • Haastattelu, max. pisteet 25. Arviointiperusteet: motivaatio, vuorovaikutustaidot, itsereflektio- ja analyysitaidot, oman taiteellisen idean sanoittaminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa.
 • Analyysitehtävä, max. pisteet 15. Arviointiperusteet: itsereflektio- ja analyysitaidot, pedagogiset taidot, teatteriesityksen peruselementtien käyttäminen, ymmärrys teatterin soveltamisesta ja vaikuttavuudesta yhteiskunnassa. Analyysitehtävä sisältää: 1) työpajasuunnitelma (vaihe I), 2) ohjaussuunnitelma (vaihe II), 3) kompositiotehtävä (vaihe II), 4) yleissivistystehtävä (vaihe II).

Ammatilliset tutkinnot

Näytä lisää

Tässä määritellään tarkemmin ammatillisten tutkintojen termejä, joita yhteishaun hakulomakkeella käytetään.

Ammatillinen näyttötutkinto

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Ammatillisen perustutkinnon näyttönä suorittaneet voivat laskea keskiarvon näyttötutkintotodistuksesta. Tutkintotoimikunnat myöntävät tutkintotodistukset.

Huom. suorittamasi ammatillinen perustutkinto ei ole näyttötutkinto, jos olet pääsääntöisesti istunut oppitunneilla ja jos olet saanut päättötodistuksen + näyttötodistuksen. Näyttötutkinnon todistuksen myöntää aina tutkintotoimikunta.

Opistotutkinto ja ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Näihin tutkintoihin ei voi nykyään enää valmistua. Koulutusrakenne muuttui noin vuonna 1997, jolloin opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot jäivät pois ja tilalle syntyi ammatillisia perustutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Eri kouluista ovat valmistuneet viimeiset näiden tutkintojen suorittajat hiukan eri vuosina ajalla 1997-2001. Joidenkin koulujen nimessä saattaa olla opisto-sana, mutta tämä ei suoraan tarkoita sitä, että ovatko tutkinnot olleet opistoasteisia.

Huom! vanhat opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot eivät vastaa korkeakoulututkintoa

Esimerkkejä opistotutkinnoista:

 • merkonomi, markkinointilinja -> nykyään liiketalouden perustutkinto
 • restonomi -> nykyään restonomi (AMK)
 • suurtalousesimies -> nykyään kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
 • liikunnanohjaaja -> nykyään liikunnanohjaaja (AMK)

Esimerkkejä ammatillisesta korkea-asteentutkinnoista:

 • insinööri -> nykyään insinööri (AMK)
 • merikapteeni -> nykyään merikapteeni (AMK)

Tietoa koulutuksen rakennemuutoksesta. Huom. lista on suuntaa antava, ei täydellinen.

Ehdollinen paikan vastaanotto

Näytä lisää

Jos tulet hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi, ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa paikan vastaan ehdollisena, jos haluat jäädä odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. 

 • Jos otat paikan vastaan ehdollisena, vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin. Voit ottaa aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamasi paikan vastaan sitovasti vain siinä tilanteessa, jos sinua ei ole vielä ehditty hyväksyä ylempiin hakutoiveisiisi.
 • Jos olet ottanut paikan ehdollisesti vastaan ja sinut valitaan ylempään hakutoiveeseen, tämä uusi paikka muuttuu automaattisesti sitovasti vastaanotetuksi paikaksi,  ellei ylempänä ole hakutoiveita, joihin olet edelleen varasijalla.

Varasijalta hyväksyminen päättyy kevään 2020 yhteishauissa viimeistään 31.7.2020 klo 15, eikä tämän jälkeen voi tulla enää varasijalta hyväksytyksi, vaan mahdollinen varallaolotieto muuttuu peruuntuneeksi.

Esimerkiksi olet saanut 3. hakutoiveeltasi paikan, jonka otat vastaan, ja olet varalla kahteen ylempään hakutoiveeseen.

 • Voit tulla varasijalta hyväksytyksi 2. hakutoiveeseen ja olla edelleen varalla ylimpään toiveeseesi. Tällöin ehdollinen vastaanotto siirtyy 2. hakutoiveelle, ja olet varalla vielä ylimpään hakutoiveeseen.
   
 • Jos sinut valitaan varasijalta ylimpään hakutoiveeseen, tulee tästä automaattisesti sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat.
   
 • Jos sinua ei valita ylimpään hakutoiveeseen, 2. hakutoiveesta tulee sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat peruuntuvat.

Lisähaku

Näytä lisää
 • Lisähaun tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Lisäksi lisähaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisissa yhteishauissa.
   
 • Lisähaussa on mukana sellaisia koulutuksia, mihin on jäänyt vapaita aloituspaikkoja kevään yhteishaussa. Lisähaku on heinä-elokuussa, haun tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat erikseen, mitä koulutuksia heillä on mukana lisähaussa.
   
 • Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa, eli Opintopolussa täytettävällä hakulomakkeella. Lisähakuun kuuluu valintakoe ja osassa koulutuksia on myös ennakkotehtävä. Lisähaussa olevat hakukohteet eivät ole valintakoeyhteistyössä ja valintakoetulosta / ennakkotehtävää ei pisteytetä. Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opinnot alkavat elo-syyskuussa.
   
 • Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Oma valintatiedot voi tarkistaa myös Oma opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikan vastaanotto- ja läsnäolotiedot tulee ilmoittaa Opintopolussa.

Muutoksenhaku

Näytä lisää

Mikäli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteyttä Turun amk:n hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Turun ammattikorkeakoulun Opintoasioiden lautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen saannista. Hakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun sähköiset tuloskirjeet on lähetetty hakijoille. Oikaisupyyntöaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tiedoksisaantipäivää.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Perusteena voi olla esim. valintapäätöksen virheellisyys (ei valintaperusteiden mukainen) tai viranomaisen menettelyvirhe. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Hakijan tulee osoittaa oikaisuvaatimus kaikkiin niihin päätöksessä mainittuihin korkeakouluihin, joiden hakukohteisiin hän toivoo oikaisun perusteella tulevansa valituksi. Turun ammattikorkeakouluun hakeneella on oikeus tarkastella AMK-valintakokeen koetehtäviä ja oikeita vastauksia sekä omia koevastauksiaan hakijapalveluiden virkailijan valvonnassa. Tämä tapahtuu etäyhteydellä videoneuvotteluna tai Joukahaisenkadun toimipisteessä 9.-29.7. välillä erikseen sovittavana ajankohtana. Valintakoemateriaali on julkisuuslain nojalla salassa pidettävää ja sen valokuvaaminen ja muu tallentaminen on kiellettyä. AMK-valintakoetta koskevat tiedustelut pyydämme lähettämään osoitteeseen hakijapalvelut@turkuamk.fi.

Huomioithan, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai viiveet postin kulussa eivät poista hakijan vastuuta toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetuissa ajoissa. Myöskään ohjeiden väärinymmärrykset tai muut vastaavat syyt eivät ole hyväksyttävä peruste oikaisupyynnölle.

Oikaisupyyntö tulee postittaa osoitteella:

Turun ammattikorkeakoulu 
Kirjaamo / Opintoasioiden lautakunta
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku
FINLAND

Turun ammattikorkeakoulu ilmoittaa päätöksestä sähköpostitse.

Tilastoja hakuun ja valintaan liittyen, mm. pisterajat

Näytä lisää

Voit tarkastella ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen hakijamääriä ym. tilastoja opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin.

Tietoa myös aikaisempien vuosien pisterajoista löydät tilastopalvelu Vipusesta

Huomioithan, että pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärästä ja hakijoiden koulu- ja/tai valintakoemenestyksestä riippuen. Vaikka jollain pistemäärä olisi päässyt edellisenä vuonna sisään, se ei tarkoita, että samalla pistemäärällä pääsisi varmasti seuraavana vuonna sisään ja päinvastoin. 

Myös valintaperusteet, koulutuksessa käytettävät valintatavat, eri valintatapojen aloituspaikkamäärät sekä pisteytys saattavat vaihdella vuosittain. Koulutuksen ajankohtaiset valintaperusteet ja muut tiedot löydät Opintopolusta. AMK-valintakoe otettiin käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa, jolloin pisterajoissa tapahtui suuria muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. 

 

Siirtohaku ja erillishaut

Näytä lisää

Turun AMK:iin voi hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta. Siirtohaussa hakevat myös Turun AMK:n omat tutkinto-opiskelijat, jos tavoitetutkinnon tutkintonimike vaihtuu. 

Turun AMK:iin haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa. Osaan koulutuksista järjestetään myös yhteishausta irrallisia erillishakuja. Erillishakuihin kuuluu mm. avoimen AMK:n väylähaku, haku opintojen loppuunsaattamiseksi ja jatkuvassa haussa olevat, tiettyä pohjakoulutusvaatimusta edellyttävät koulutukset. 

Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset (ns. SORA)

Näytä lisää

Mikäli suunnittelet hakevasi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, sinun tulee hakuvaiheessa arvioida omaa soveltuvuuttasi terveytesi ja toimintakykysi perusteella. Ota terveydentilaasi ja toimintakykyysi liittyvät rajoitteet puheeksi opinto-ohjaajasi kanssa, kun teet jatko-opintosuunnitelmaasi. Ota asia myös puheeksi oman hoitotahosi kanssa, sillä he ovat apunasi arvioidessasi omaa soveltuvuuttasi eri alojen opintoihin.

Perehdy alakohtaisiin terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Opintopolku -palvelussa hakulomaketta täytettäessäsi sinulta kysytään seuraavia asioita:

 • Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?
 • Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?

Mikäli vastaat hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulet hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen ja saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään täyttämään terveydentilaselvityslomake ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto sekä tarvittaessa selvitys peruuntuneesta opiskeluoikeudesta. Turun ammattikorkeakoulussa on käytössä sähköinen terveydentilaselvityslomake. Sinut voidaan hyväksyä koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.

Ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, 

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Todistusvalinta

Näytä lisää

Suurimmassa osassa Turun AMK:n koulutuksia on käytössä valintaperusteena todistusvalinta (katso Opiskelijavalinnat-sivulta ​). Tarkemmat tiedot löydät kunkin hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta.

Tiedotamme verkkosivuilla, kun kaikki todistusvalinnan tulokset on julkaistu.

 • Todistusvalinnassa valituksi tulleet näkevät oman tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. 
 • Mikäli tulit valituksi todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua kyseisen hakukohteen valintakokeeseen.

Jos tulit hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään hakutoiveeseesi, voit ottaa opiskelupaikan vastaan Opintopolussa tiedon saatuasi. Jos odotat vielä tietoa ylemmistä hakutoiveista, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan. Esim. jos sait tiedon, että sait opiskelupaikan todistusvalinnassa esim. 3. hakutoiveena olleeseen koulutukseen, mutta odotat vielä tietoa 1. ja 2. hakutoiveesta, et voi ottaa 3. hakutoiveena olevaa opiskelupaikkaa vastaan ennen kuin ylempien hakutoiveiden tulokset on julkaistu. Jos tulet hyväksytyksi ylempiin hakutoiveisiin, menetät automaattisesti alempien hakutoiveiden opiskelupaikat. Jos et tule hyväksytyksi ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa alemman hakutoiveen paikan vastaan, kun olet saanut tiedon ylempien hakutoiveiden tilanteesta.

Työkokemuspisteiden laskeminen

Näytä lisää

Jos työkokemuksesta saa pisteitä valinnassa (katso Opiskelijavalinnat-sivulta ​), työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Kaksi (2) kuukautta työkokemusta tuottaa yhden (1) pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

 • Työkokemus hyväksytään vain, jos siitä on työnantajan antama työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. 
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
 • Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
 • Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.
 • Työaikalaskuri

Lisätietoja kuhunkin koulutukseen hyväksytystä työkokemuksesta löydät Opintopolusta kyseisen hakukohteen valintaperusteista.

 

Valintakoeyhteistyö

Näytä lisää

Syksyn 2019 yhteishausta alkaen tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa suomenkielisissä koulutuksissa on käytössä AMK-valintakoe, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Lisätietoa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Lue muiden koulutusten valintakoeyhteistyöstä  Opiskelijavalinnat-sivulta ​.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Näytä lisää

AMK-valintakoe

Hakija hakee AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella, joka toimitetaan siihen ammattikorkeakouluun, jossa hakija on ilmoittanut tekevänsä AMK-valintakokeen. Katso tarkemmat ohjeet www.ammattikorkeakouluun.fi.

Turun ammattikorkeakouluun tulee toimittaa sähköinen  hakemus yksilöllisistä järjestelyistäHakemuksen määräajat on kerrottu tällä sivulla yhteishaun liitteiden aikataulussa.

 • Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut järjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä.
   
 • Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää korkeakoulujen sopimaan yhteiseen määräaikaan mennessä (ks. liitteiden toimituksen aikataulu ylempää tällä sivulla). 

Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä siihen ammattikorkeakouluun, jossa on ilmoittanut tekevänsä AMK-valintakokeen. Ammattikorkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt ovat voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Yksilöllisistä järjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus (ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

Muut valintakokeet

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen toimittaa korkeakoululle yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

 • Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen määräaikaan mennessä (katso liitteiden toimituksen aikataulu ylempää tällä sivulla).
 • Turun ammattikorkeakouluun tulee toimittaa sähköinen  hakemus yksilöllisistä järjestelyistä  Hakemuksesta tulee käydä ilmi yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon hän hakee.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että yksilöllisiä järjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (xx min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö. Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Korkeakoulu ilmoittaa hakijalle sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa hakijalle sähköpostitse ilmoituksen perusteluineen.