Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.3.2023
sunflowers_GFFGe2eGmiM.jpg

Opiskelupolku Ukrainan pakolaisille | Osaajakoulutus | 35 op

Osaajakoulutuksen aloituspaikat ovat täynnä. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Osaajakoulutus on suunnattu henkilöille, joille annetaan Suomessa tilapäistä suojelua valtioneuvoston päätöksen (SM/2022/24) mukaisesti. (Ks. tarkemmat tiedot Opintopolusta.) 

Read information in English

Koulutuksessa kehitetään yleisiä opiskelu- ja työelämätaitoja, minkä lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa valitsemansa alan korkeakouluopintoja. Koulutukseen sisältyy myös englannin ja/tai suomen kielen opintoja. Opiskelija saa todistuksen suorittamastaan koulutuksesta.

Opiskelu edellyttää riittävää englannin tai suomen kielen taitoa. Englannin tai suomen kielen taidon tulee olla vähintään taitotasolla B1.

Koulutus rakentuu opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti seuraavista opinnoista:

  • Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
  • Englannin kieli, 3–6 op
  • Suomen kieli, 5–10 op
  • Alakohtaiset opinnot, 10–20 op

Opiskelu on mahdollista kokonaan verkossa. Halutessaan opiskelija voi osallistua myös lähiopetukseen Turun ammattikorkeakoulun kampuksella ainakin joillakin opintojaksoilla. Opetusajankohdat riippuvat yksittäisen opiskelijan valitsemista opintojaksototeutuksista. Suurin osa opetuksesta on päiväopetusta, mutta joillakin opintojaksoilla voi olla myös iltaopetusta. Opetuskieli riippuu yksittäisen opiskelijan valitsemista opintojaksototeutuksista. 

Jos opiskelija suorittaa koulutuksessa 35 op tiettyyn AMK-tutkintoon sisältyviä opintoja, hän voi koulutuksen jälkeen hakea suorittamiensa opintojen perustella avoimen AMK:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Laajuus: 35 op | Opiskeluoikeus kestää 31.7.2023 asti.

Alkamisajankohta: Koulutus käynnistyy 23.8.2022 tai sen jälkeen, kun koulutukseen on ilmoittautunut vähintään 10 henkilöä. 

Hinta: maksuton

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa. 

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on n. 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen suorittaessaan koko laajuuden.