Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.4.2023
Viljapelto

Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi | 60 op

Sosiaalialan koulutus (koko tutkinto) antaa hyvät valmiudet työelämään. Koulutyöhön suuntaavat opinnot täydentävät lasten ja nuorten parissa työskentelevien asiantuntijuutta. Ne antavat valmiuksia esim. kouluyhteisöohjaajan tai koulukuraattorin työhön.

Koulutyöhön suuntaavassa sosiaalialan korkeakouludiplomissa opinnot koostuvat sosionomi (AMK) -tutkintoon sisältyvistä, esim. kuraattorin tai kouluyhteisöohjaajan työssä keskeisistä opinnoista.

Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi korostuvat kasvatustieteellisen ja psykologisen tiedon soveltaminen. Opinnoissa keskitytään kouluikäisten ja nuorten kanssa tehtävään työhön, lapsi- ja perhepalveluiden tuntemukseen, palvelujärjestelmäosaamiseen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kotoutumisen tukemiseen.

Opetustapa

Opiskelu sisältää lähiopiskelua verkossa, itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä harjoittelua työpaikalla. Opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa, varautuen kuitenkin viikoittaisiin verkkotapaamisiin. Opetus järjestetään klo 16.00–18.00. Ensimmäisen lukukauden opetusviikonpäivä on maanantai. Myöhempien lukukausien opetuspäivä tiedotetaan ilmoittautumisten avautuessa seuraavan lukukauden opintojaksoille.

Koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista:  

 • Kulttuurinen moninaisuus ja kotoutumisen tukeminen 5 op
 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
 • Vaativan asiakastyön harjoittelu 10 op
 • Lapsi- ja perhelähtöinen työskentely – toimijuutta, osallisuutta ja oikea-aikaista tukea 15 op:
 • Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 5 op
 • Asiakaslähtöinen menetelmätyöskentely lasten ja lapsiperheiden kanssa 5 op
 • Systeeminen ja monitoimijainen työskentelyote – turvallinen arki ja pysyvät ihmissuhteet 5 op
 • Koulu- ja oppilaitostyö 10 op
 • Koulu kohtaamispaikkana 5 op
 • Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 5 op
 • Nuoruus ja toiminnallisuus 5 op
 • Koulutyöhön suuntautuva kehittämistyö 10 op

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä / 1v 6 kk

Alkamisajankohta: Syksy 2023

Hinta: 720 €

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät lisätietoa koulutuksen sisällöstä, hakuohjeet ja valintaperusteet.

Seuraava hakuaika koulutukseen: 8.–19.5.2023.

Turun AMK:n opinto-oppaassa voit tutustua koulutuksen oppimissuunnitelmaan. 

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden.