Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.12.2023
Viljapelto

Koulutyöhön suuntaava sosiaalialan korkeakouludiplomi | 60 op

Sosiaalialan koulutus (koko tutkinto) antaa hyvät valmiudet työelämään. Koulutyöhön suuntaavat opinnot täydentävät lasten ja nuorten parissa työskentelevien asiantuntijuutta. Ne antavat valmiuksia esim. kouluyhteisöohjaajan tai koulukuraattorin työhön.

Koulutyöhön suuntaavassa sosiaalialan korkeakouludiplomissa opinnot koostuvat sosionomi (AMK) -tutkintoon sisältyvistä, esim. kuraattorin tai kouluyhteisöohjaajan työssä keskeisistä opinnoista.

Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi korostuvat kasvatustieteellisen ja psykologisen tiedon soveltaminen. Opinnoissa keskitytään kouluikäisten ja nuorten kanssa tehtävään työhön, lapsi- ja perhepalveluiden tuntemukseen, palvelujärjestelmäosaamiseen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kotoutumisen tukemiseen.

Opetustapa

Opiskelu sisältää lähiopiskelua verkossa, itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä harjoittelua työpaikalla. Opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa, varautuen kuitenkin viikoittaisiin verkkotapaamisiin. Opetus järjestetään klo 16.00-18.00. Ensimmäisen lukukauden opetusviikonpäivät ovat tiistai ja torstai. Myöhempien lukukausien opetuspäivät tiedotetaan ilmoittautumisten avautuessa seuraavan lukukauden opintojaksoille.

Opetuksen järjestäminen ja aikataulut

Suuri osa opinnoista tapahtuu itsenäisesti työskennellen, mutta opinnoissa järjestetään myös verkkotapaamisia. Verkkotapaamisia järjestetään 1-2 kertaa viikossa klo 16-18 välillä.  

Ensimmäisellä lukukaudella, keväällä 2024 opetus tapahtuu tiistaisin ja torstaisin klo 16-18. Ensimmäinen opetuskerta on verkossa torstaina 11.1.2024 klo 16.00-18.00, tässä aloitustapaamisessa saat tietoa opintojen suorittamisesta. Zoom-linkki ensimmäiseen tapaamiseen lähetetään koulutukseen valituille.  

Ensimmäisen lukukauden lopussa kerrotaan seuraavan lukukauden opetusviikonpäivät.  

Huomaathan, että toisella lukukaudella (syksyllä 2024) opintoihin kuuluu myös työelämässä toteutettava sosiaali- tai kasvatusalan harjoittelu (10 op, noin 7 vko). Harjoittelu on mahdollista suorittaa omalla, sosiaali- tai kasvatusalan työpaikalla. 

Opintojen rakenne:  

 • Lapsi- ja perhelähtöinen työskentely – toimijuutta, osallisuutta ja oikea-aikaista tukea 15 op
  • Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena 5 op 
  • Asiakaslähtöinen menetelmätyöskentely lasten ja lapsiperheiden kanssa 5 op 
  • Systeeminen ja monitoimijainen työskentelyote – turvallinen arki ja pysyvät ihmissuhteet 5 op 
 • Koulu- ja oppilaitostyö 10 op 
  • Koulu kohtaamispaikkana 5 op 
  • Ohjaaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 5 op
 • Nuoruus ja toiminnallisuus 5 op  
 • Vaativan asiakastyön harjoittelu 10 op 
 • Kulttuurinen moninaisuus ja kotoutumisen tukeminen 5 op 
 • Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
 • Koulutyöhön suuntautuva kehittämistyö 10 op 
  • Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät 5 op 
  • TKI-toiminnan harjoittelu 5 op

Laajuus ja kesto: 60 opintopistettä / 1v 6 kk

Alkamisajankohta: torstaina 11.1.2024 klo 16.00–18.00

Hinta: 720 € tai 2 x 360 €

Opintomaksu maksetaan opintojen alkaessa kokonaisuudessaan tai kahdessa erässä ensimmäisen lukukauden aikana.

Miten haen?

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät lisätietoa koulutuksen sisällöstä, hakuohjeet ja valintaperusteet.

Seuraava hakuaika koulutukseen: 13.11.2023 klo 9.00 – 26.11.2023 klo 15.00.

Turun AMK:n opinto-oppaassa voit tutustua koulutuksen oppimissuunnitelmaan. 

Mikä osaajakoulutus?

Avoimen ammattikorkeakoulun osaajakoulutukset ovat erityisesti työikäisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin suunnattuja koulutuksia, joissa voit hankkia uutta osaamista, syventää tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. Myöhemmin opintoja voi hyödyntää osana ammattikorkeakoulututkintoa.  

Osaajakoulutuksien opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta ja laajuus on 30 opintopistettä. Opiskelija saa opinnoista opintosuoritusotteen suoritetuista opinnoista sekä todistuksen eli osaajakoulutusdiplomin suorittaessaan koko laajuuden.