Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.8.2016

Ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja on aloittanut tehtävässään

Turun ammattikorkeakoulu on perustanut Taideakatemiaan 1.8.2016 alkaen Suomen ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettajan toimen. Tehtävää hoitamaan on siirtynyt aiemmin Taideakatemiassa koulutus- ja tutkimuspäällikkönä toiminut kasvatustieteen tohtori, musiikin maisteri, musiikkiterapeutti Liisa-Maria Lilja-Viherlampi.

– Kulttuurihyvinvointi on noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi teemaksi. Turun AMK on vahva kulttuurihyvinvointityön kehittäjä: meillä on useita monialaisia eri kulttuurihyvinvoinnin osa-alueita tutkivia kehittämishankkeita, ja olemme laajasti mukana niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin alan verkostoissa. Monialaisena korkeakouluna tuomme sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialojen osaajat ja verkostot yhteen, ja mahdollistamme uuden tutkimustiedon aktiivisen kytkemisen toimialojen kehittymiseen, toteaa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.

Turussa paljon hyvää pöhinää

Kulttuurihyvinvoinnin nimellä ei yliopettajan tehtäviä tiettävästi ole muualla maassa, vaikka kulttuurin hyvinvointia edistävät vaikutukset ovat toki laajasti tutkittuja. Kulttuurihyvinvointialan toimijoita on niin korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa, sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, kolmannella sektorilla kuin kenttätyössä toimivien ammattilaistenkin parissa.

Miksi kulttuurihyvinvoinnin yliopettajuus perustettiin juuri nyt, ja miksi Turkuun?

– Aika ja paikka ovat nyt otolliset alan kehittämiselle – Turussa on paljon pöhinää asian tiimoilta, ja vetämämme valtakunnallinen Taikusydän-hanke kokoaa, kytkee ja koordinoi alan toimintaa Suomessa.  Kulttuurihyvinvointi oli vahvasti esillä Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien edistäminen on tavoitteena myös Turun kaupunkistrategiassa 2029 ja Varsinais-Suomen liiton Kulttuuristrategiassa, Lilja-Viherlampi perustelee.

Lisäksi Taideakatemia on alan pitkäjänteisen työn ansiosta eturivissä kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämisessä, toiminnan muotojen määrittelyssä ja integroimisessa kansalaisten elämään. Taideakatemiassa toimii kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä Lilja-Viherlammen vetämänä, ja ”Taide osana hyvää elämää” on yksi Turun AMK:n osaamiskärjistä.

Välineitä ja tulokulmia keskusteluun

Mitkä ovat uuden yliopettajan tärkeimmät tehtävät tänä syksynä?

– Ensinnäkin antaa välineitä keskusteluun kulttuurihyvinvoinnista ja sen kehittämisestä, jäsentää erilaisia tulokulmia. Yhteistyö sekä yhteisen käsitteistön ja kielen luominen erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kesken on olennaisen tärkeää.

– Toinen osa tehtäväkenttääni löytyy ylempien ammattikorkeakoulututkintojemme parista. Siellä soveltava taide on muutakin kuin kulttuurihyvinvointia, mutta kulttuurihyvinvointi on tärkeä soveltavan taiteen tulokulma. Ohjaan opiskelijoitten kehittämishankkeita ja vastaan opinnoista.

– Käytännön esimerkkinä voisi mainita, että taideharrastuksen saavutettavuuteen ja elämänmittaisen taidesuhteen mahdollisuuksiin liittyen meillä on suunnitteilla hanke taidekasvatuksen ja -pedagogiikan ryhmän kanssa, Lilja-Viherlampi kertoo.

Lilja-Viherlammen tehtävät Taideakatemian monimuoto- ja YAMK-koulutusten sekä palveluliiketoiminnan päällikkönä siirtyivät koulutus- ja tutkimuspäällikkö Taina Erävaaralle.