Tutustu tutkimusryhmiin!

Turun AMK:ssa toimii yli 30 tutkimusryhmää, jotka edistävät alueen menestystä ja hyvinvointia.
Sivu päivitetty 3.10.2016

Tutkimusryhmät