Tutustu tutkimusryhmiin!

Turun AMK:ssa toimii yli 30 tutkimusryhmää. Edistämme alueen menestystä ja hyvinvointia.
Sivu päivitetty 17.3.2015

Tutkimusryhmät

innovaatiopedagogiikka

Turun AMK:n kehittämä innovaatiopedagogiikka tuottaa ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Lue lisää: Innovaatiopedagogiikka

Carpe

Turun AMK muodostaa yhdessä viiden muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa strategisen yhteistyöverkosto CARPEn.