Sivu päivitetty 29.5.2020
tradenomi

Nykyisille ja entisille opiskelijoille

Kaikki Turun AMK:n opiskelijoiden materiaali löytyy intranetistämme Messistä.

Opiskelijoillamme on käytössä myös Tuudo-mobiilisovellus, josta löytyvät mm. opintosuoritukset, lukujärjestykset, kampuskartat ja opiskelijauutiset. Lataa Tuudo käytöön sovelluskaupastasi. 

Jos olet menettänyt käyttäjätunnuksesi, tutustu sivun ohjeistukseen ja lomakkeisiin. Huomioi myös, että opiskelija, joka ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Sen myötä häneltä poistuvat kaikki käyttöoikeudet ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin, eikä hän voi osallistua opetukseen tai harjoitteluun. Tieto opiskeluoikeuden menettämisestä menee myös KELA:n opintotukikeskukseen.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Näytä lisää

Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen, koskee 1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneita opiskelijoita

Sinun pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Mikäli laiminlyöt ilmoittautumisen, menetät opiskeluoikeutesi, jonka palauttamista tulee anoa erikseen (käsittelymaksu 50 euroa). HUOM! Vaihto-opiskelun, työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi pitää ilmoittautua läsnäolevaksi.

Ilmoittaudu lukuvuodelle läsnä-/poissaolevaksi Pepin kautta 1.5. - 10.9. välisenä aikana. Voit lisätä tai muuttaa ilmoittautumisen 15.12. - 10.1. välisenä aikana. Ota yhteyttä opintotoimistoon viimeistään 10.9./10.1., jos et pääse kirjautumaan Peppiin. Jos olet lykännyt opiskelun aloittamista eikä sinulla ole vielä tunnuksia Peppiin, ilmoittaudu sähköpostitse opintotoimistoon osoitteella opintoasiat@turkuamk.fi (myös mahdollinen todistus poissaolon syystä).

Syksyllä pitää ilmoittautua koko lukuvuodeksi, paitsi jos opintojen tavoitteellinen suoritusaika päättyy ennen kevätlukukauden alkamista. Esimerkki: opinnot ovat alkaneet elokuussa 2015, opintojen tavoitekesto on 3,5 vuotta ja tavoitteellinen suoritusaika päättyy 31.12.2018. Esimerkkitapauksen opiskelija voi ilmoittautua vain syyslukukaudelle 2018. Mikäli opinnot jatkuvat kevätlukukaudelle 2019, ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2019 tehdään 15.12.2018-10.1.2019 välisenä aikana.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi mikäli

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  - toimita näistä kahdesta syystä aina todistus opintotoimistoon.
 • muu enintään kahden lukukauden pituinen poissaolo

Edellä mainitut poissaolot eivät kuluta opiskeluaikaasi.

AMK-tutkintoon johtavan monimuotokoulutuksen ja YAMK-koulutuksen opiskelijan tulee keskustella ohjaavan opettajan kanssa poissaolon vaikutuksesta opintojärjestelyihin. Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, ota yhteys opintotoimistoon.

Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen, opinnot aloitettu ennen 1.8.2015 alkavassa koulutuksessa

Sinun pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Mikäli laiminlyöt ilmoittautumisen, menetät opiskeluoikeutesi, jonka palauttamista tulee anoa erikseen (käsittelymaksu 50 euroa). HUOM! Vaihto-opiskelun, työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen ajaksi pitää ilmoittautua läsnäolevaksi. Ilmoittautuminen tehdään opiskelijahallintojärjestelmä Pepin kautta 1.5. – 10.9. sekä 15.12.-10.1. välisinä aikoina.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahdeksi lukuvuodeksi. Poissaoloon ei tarvitse toimittaa todistusta. 

Sinun pitää syksyllä ilmoittautua koko lukuvuodeksi, paitsi jos opiskeluaika päättyy ennen kevätlukukauden alkamista. Esimerkki: opinnot ovat alkaneet elokuussa 2013, opintojen kesto on 3,5 vuotta, normiaikainen opintojen kesto päättyy 31.12.2016. Esimerkkitapauksen opiskelija voi ilmoittautua vain syyslukukaudelle 2016. Mikäli opinnot jatkuvat kevätlukukaudelle 2017, ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2016 tehdään 15.12.-10.1.2017 välisenä aikana.

AMK-tutkintoon johtavan monimuotokoulutuksen ja YAMK-koulutuksen opiskelijan tulee keskustella ohjaavan opettajan kanssa poissaolon vaikutuksesta opintojärjestelyihin. Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, ota yhteys opintotoimistoon.

Lisäajalla olevat opiskelijat

Lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi ja läsnäoloilmoittautuminen merkitään opiskelijarekisteriin automaattisesti, kun lisäaikaa on myönnetty.

Poissaolon vaikutus opintoihin

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja ammattikorkeakoulussa, opintotukeen, ateriatukeen, matka-alennuksiin eikä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

Poissaolon keskeyttäminen

Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa läsnäolo- tai poissaoloilmoitustaan lukuvuoden aikana. Kesken lukukauden läsnäolon voi muuttaa poissaoloksi ja poissaolon läsnäoloksi vain erittäin painavista syistä (esim. terveydelliset syyt). 

Unohdit ilmoittautua tai olet eronnut ja haluat jatkaa opintojasi

Näytä lisää

Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia tai olet itse eronnut, voit hakea opiskeluoikeuden palauttamista samaan koulutukseen, jossa olet opiskellut. Opiskeluoikeus palautetaan aina, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä. Jos olet käyttänyt kaiken opiskeluoikeusaikasi ja mahdollisen lisäajan etkä ole saanut opintoja valmiiksi, toimi alla oleva otsikon ”Opiskeluoikeusaikasi on päättynyt ja haluat saattaa opintosi päätökseen” ohjeen mukaisesti. Voit tarkistaa opintotoimistosta, onko sinulla opiskeluoikeusaikaa jäljellä.

Näin haet opiskeluoikeuden palautusta, jos sinulla on opiskeluoikeusaikaa jäljellä:

 • Täytä sähköinen hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi, linkki sivun oikeassa reunassa.
 • Opiskeluoikeuden palautushakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014),  joka maksetaan hakemuksen täyttämisen yhteydessä verkkopankkimaksuna. 
 • Jos et voi käyttää verkkopankkimaksua, pyydä hakemuslomake opintotoimistosta tai opintoasiat@turkuamk.fi.

Opiskeluoikeusaikasi on päättynyt ja haluat saattaa opintosi päätökseen

Näytä lisää

Opiskeluoikeutesi voidaan palauttaa, jos puuttuvia opintoja on enintään 35 op. 

Jos et ole suorittanut opintojasi loppuun opiskeluoikeusaikana tai lisäajalla, voit hakea opiskeluoikeuden palautusta samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa olet opiskellut. Opiskeluoikeuden palautuksen saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnäoleva koko opiskeluoikeusajan.

Näin haet opiskeluoikeuden palautusta, jos opiskeluoikeusaikaa ei ole jäljellä ja puuttuvia opintoja on enintään 35 op:

 • Ota yhteyttä opintotoimistoon tai opinto-ohjaajaan  tarkistaaksesi, voitko hakea opiskeluoikeuden palautusta.
 • Tee opinto-ohjaajan kanssa selvitys puuttuvista opinnoista sekä suunnitelma niiden suorittamiseksi.
 • Täytä sähköinen hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi, linkki sivun oikeassa reunassa. Liitä suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamiseksi hakemukseen.
 • Opiskeluoikeuden palautushakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014), joka maksetaan hakemuksen täyttämisen yhteydessä verkkopankkimaksuna.
 • ​Jos et voi käyttää verkkopankkimaksua, pyydä hakemuslomake ja maksuohje opintotoimistosta tai sähköpostitse opintoasiat@turkuamk.fi.

Jos opintoja puuttuu tutkinnosta enemmän kuin 35 op, voit hakea erillistä opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja kunnes puuttuvia opintoja on enintään 35 op. Erillinen opinto-oikeus on ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu eikä siinä voi suorittaa tutkintoa. Erillisen opinto-oikeuden myöntäminen on aina ammattikorkeakoulun harkinnassa ja edellyttää mahdollisuutta ottaa opiskelija. Lisätietoa erillisestä opinto-oikeudesta voit lukea seuraavasta osiosta.

Jos olet opiskellut toisessa suomalaisessa AMK:ssa tutkintokoulutuksessa, mutta opinnot ovat jääneet kesken, voit hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi.

Erillinen opinto-oikeus

Näytä lisää

Erillinen opinto-oikeus suorittaa osia Turun ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen opinnoista voidaan myöntää Turun AMK:ssa AMK- tai YAMK-tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden menettäneelle, joka ei täytä opiskeluoikeuden palauttamisen ehtoa (tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla enintään 35 op).

Erillinen opinto-oikeus on ajallisesti ja laajuudeltaan rajattu eikä sillä voi suorittaa tutkintoa.

Erillisen opinto-oikeuden myöntäminen riippuu ammattikorkeakoulun harkinnasta ja edellyttää mahdollisuutta ottaa opiskelija.

1.8.2018 alkaen erillisellä opinto-oikeudella opiskelevilta peritään samanlainen maksu opinnoista kuin avoimen ammattikorkeakoulun opinto-oikeudella opiskelevilta. Maksun suuruus on opiskelijan valinnan mukaan:

 • 15€/ opintopiste. Opinnoista laskutetaan ilmoittautumisten perusteella. 
 • Lukukausimaksu 200€, jolla voi suorittaa rajoittamattoman määrän opinto-ja yhden lukukauden aikana.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemukseen tulee liitttää opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Opiskeluoikeuden palautuksen saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnäoleva koko opiskeluoikeusajan.

Erillistä opinto-oikeutta haetaan täyttämällä sähköinen lomake, jonka linkki on tämän sivun oikeassa reunassa. Hakemukselle tulee kirjautua verkkopankkitunnuksilla. Ota yhteyttä opintotoimistoon, jos et voi kirjautua sähköiselle hakemukselle.

Eroaminen ammattikorkeakoulusta

Näytä lisää

Mikäli opiskelija haluaa lopettaa opiskelunsa Turun ammattikorkeakoulussa, hänen on täytettävä eroamisilmoitus. Linkki sähköiseen eroamisilmoitukseen on tämän sivun oikeassa reunassa ja kirjautuminen tehdään verkkopankkitunnuksilla. Jos et voi täyttää sähköistä ilmoitusta, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Kun eroamisilmoitus on käsitelty, opintotoimisto lähettää opiskelijalle erotodistuksen sekä opintosuoritusotteen suomeksi ja englanniksi opiskelijarekisterissä olevaan osoitteeseen.

Todistuskopiopyynnöt

Näytä lisää

HUOM! Turun ammattikorkeakoulun tiloissa tapahtuva toiminta on keskeytetty 18.3.2020 alkaen koronavirustilanteen takia, minkä takia kopioita ei ole mahdollista tällä hetkellä toimittaa.

Turun AMK:lta voi saada kopion vain 1.1.2014 jälkeen Turun ammattikorkeakoulu Oy:n myöntämistä tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista. Muualta saatavat asiakirjat on lueteltu omassa kohdassaan alempana. Erikoistumisopintojen todistuksista ei toimiteta kopioita lainkaan.

Hinnasto

Jäljennös Turun ammattikorkeakoulu Oy:n myöntämistä tutkintotodistuksista (vain 1.1.2014 jälkeen laaditut tutkintotodistukset)

 • opintoneuvojan allekirjoitus
 • sisältää tutkintotodistuksen, Diploma Supplementin ja opintosuoritusotteen
 • hinta 30 € (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
 • toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan
 • riittävä esim. yliopistojen hakuihin

Opintosuoritusote (opiskeluaika päättynyt 1.1.2014 jälkeen)

 • Opintosuoritusote on maksullinen henkilöille, joilla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta (tutkinnon suorittaneet ja muut joiden opinnot ovat päättyneet)
 • Hinta 20 € (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
 • Toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan
 • Tutkinnon suorittaneilla hinta sisältää myös Diploma Supplementin kopion

Jäljennös Turun ammattikorkeakoulu Oy:n myöntämistä erikoistumiskoulutuksen todistuksista (vain 1.1.2015 jälkeen laaditut todistukset)

 • opintoneuvojan allekirjoitus
 • sisältää todistuksen ja opintosuoritusotteen
 • hinta 30 € (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
 • toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan

Opetussuunnitelman opintojen kuvaukset (paperikopiot, tulosteet ja skannatut tiedostot)

 • Hinta 2,00 euroa /opintojakso (sis. ALV ja mahdolliset postikulut kirjaamattomana lähetyksenä)
 • Toimitus kirjepostilla tai nouto sopimuksen mukaan
 • Ota yhteyttä opintotoimistoon ennen tilausta, jotta voidaan varmistaa aineiston saatavuus.
 • Huomaathan, että voit tulostaa opintojen kuvaukset useimmiten myös itse. Syksyllä 2014 ja sen jälkeen alkaneiden koulutusten kuvaukset löytyvät nykyisestä  Opinto-oppaasta .

Kopioiden tilaus- ja maksuohjeet

Jos tarvitset todistuskopion, täytä sähköinen tilauslomake . Tilaus tulee maksaa tilauksen yhteydessä verkkopankkimaksuna. 

HUOM! Turun AMK ei voi toimittaa kopiota ennen 2014 annetuista asiakirjoista, joten niitä ei voi tilata. Katso muualta saatavat asiakirjat alempaa. Tarvittaessa ota yhteyttä opintotoimistoon ennen tilausta sähköpostitse osoitteella opintoasiat@turkuamk.fi.

Kopio on valmis 2-4 viikon kuluttua tilauksen tekemisestä. Jos noudat todistuskopion, ota mukaan henkilöllisyystodistus.

Veloituksettomat asiakirjat

Asiakirja on julkisuuslain (495/2005, § 34 1 mom) mukaan maksuton, kun: 1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti; 2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, 3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse; 4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse, tai 5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille, erillisen opinto-oikeuden opiskelijoille sekä korkeakoulujen välisen liikkuvuussopimuksen perusteella opintoja Turun ammattikorkeakoulussa suorittaville toimitettavat asiakirjat (opintosuoritusote, opiskelutodistus) ovat ilmaisia.

Rajaukset

Turun AMK ei voi toimittaa kopiota ennen 2014 annetuista asiakirjoista. Muualta saatavat asiakirjat on lueteltu omassa kohdassaan. Turun ammattikorkeakoulu ei käännä tilattuja asiakirjoja muille kielille vaan asiakas voi hyödyntää auktorisoidun kielenkääntäjän palveluita. Turun ammattikorkeakoulu ei todista oikeaksi asiakkaan tuomia omia asiakirjakopioita tai alkuperäiskappaleita. Näiden osalta asiakas voi kääntyä maistraatissa toimivan julkisen notaarin puoleen.

Muualta saatavat asiakirjat

Turun ammattikorkeakoulu 1997 – 2013: tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet, ammatillisten erikoistumisopintojen todistukset Turun kansallisarkisto, 1.8.1994 lukien Turun kaupunginarkisto
Turun va. ammattikorkeakoulu 1992 - 1997 (insinöörikoulutus): tutkintotodistukset Turun kansallisarkisto, 1.8.1994 lukien Turun kaupunginarkisto
Kaarinan sosiaalialan oppilaitos: tutkintotodistukset Kaarinan kaupunginarkisto
Loimaan ammatti-instituutti: tutkintotodistukset Ammatti-instituutti Novida vuodesta 1994. Instituutin edeltäjien (Loimaan kauppaoppilaitos, Loimaan koti- ja laitostalousoppilaitos ja Loimaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos) arkistot Loimaan kaupunginarkistossa, paitsi Loimaan maatalousoppilaitoksen arkisto, joka on Turun maakunta-arkistossa
Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos: tutkintotodistukset Mynämäen kunnan keskusarkisto 1911 – 2009
Raision kauppaoppilaitos: tutkintotodistukset Raision kaupunginarkisto vuoteen 2005 asti, lähinnä oppilaskortit
Salon kauppaoppilaitos: tutkintotodistukset Salon kaupunginarkisto

Salon terveydenhuolto-oppilaitos: tutkintotodistukset

ja edeltävät oppilaitokset (Salon sairaanhoitokoulu 1963 - 1968,
Salon sairaanhoito-opisto 1968 - 1973, Salon sairaanhoito-oppilaitos 1973 - 1988)

Turun kansallisarkisto 1963-1993, Salon kaupunginarkisto alkaen 1994

 

Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti: tutkintotodistukset Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Turun ammatti-instituutti: tutkintotodistukset Turun ammatti-instituutti
Turun kauppaoppilaitos: tutkintotodistukset Turun ammatti-instituutti
Turun konservatorio: tutkintotodistukset Turun konservatorio
Turun Piirustuskoulu: tutkintotodistukset Turun AMK, Linnankatu
Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos: tutkintotodistukset Turun AMK, Linnankatu
Turun teknillinen oppilaitos (opistoinsinöörit, teknikot): tutkintotodistukset Turun kansallisarkisto 1.8.1994 saakka, Turun kaupunginarkisto 1.8.1994 lukien 
Turun terveydenhuolto-oppilaitos: tutkintotodistukset Turun ammatti-instituutti, Ruiskatu 8, odottavat siirtoa maakunta-arkistoon (1.8.1994 asti) ja kaupunginarkistoon (1.8.1994 ->)
Vakka-Suomen kauppaoppilaitos Ammatti-instituutti Novida

 

Lisäselvityspyynnöt

Näytä lisää

Mikäli tarvitset henkilökohtaisiin suorituksiisi liittyvää lisäselvitystä Turun ammattikorkeakoulun toimesta, huomioithan, että ne ovat maksullisia. Ota yhteyttä opintotoimistoon sähköpostitse osoitteella opintoasiat@turkuamk.fi, jos tarvitset lisäselvityksen. Opintotoimisto arvioi lisäselvityksen työmäärän ja antaa hinta-arvion. Tämän jälkeen tilaus tulee vahvistaa ja maksaa.

Toimitusaika on tyypillisesti 2 – 6 viikkoa riippuen työn määrästä ja siitä, ajoittuuko pyyntösi loma-aikoihin tai ruuhkahuippuihin (luku- / kalenterivuoden alut ja loput).

Hinnasto

 1. Työmäärältään vähäinen (pelkkä allekirjoitus tai vastaava tai suosituskirje esim. valmistuneen/valmistumassa olevan opiskelijan jatko-opintohakuun) 
  Hinta: 40 € (sis. ALV)
 2. Työmäärältään kohtalainen (valmistumisryhmäkohtaista selvitystyötä vaativa, esim. opetussuunnitelman etsiminen arkistosta) 
  Hinta: 70 € (sis. ALV)
 3. Työmäärältään vaativa (yksittäisten opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöjen tarkkaa selvittämistä, tuntilaskentaa opintojen osalta)
  Hinta: 120 € (sis. ALV)

Tilaus- ja maksuohjeet

Pyydä ensin hinta-arvio opintotoimistosta sähköpostitse osoitteella opintoasiat(a)turkuamk.fi. Sen jälkeen tilaus pitää vahvistaa ja maksaa. Maksu Turun ammattikorkeakoulun tilille FI31 5717 2020 0063 17 ja maksukuitti tulee liittää kirjallisen lisäselvityspyynnön liitteeksi. Lomake löytyy sivun oikeasta laidasta (Lisäselvityspyyntö doc/word). Lomakkeen kääntöpuolella on tarkempaa tietoa lisäselvitysten maksamisesta.

Lähetä lisäselvityspyyntö liitteineen opintotoimistoon joko sähköpostitse skannattuna osoitteeseen opintoasiat(a)turkuamk.fi tai kirjepostilla,  katso yhteystiedot .

Rajaukset

Suosituskirjeitä on mahdollista saada vain, jos opintojen päättymisestä on aikaa enintään 5 vuotta.

Opetussuunnitelmat arkistoidaan tulosalueella tarpeen mukaan, joten jos on kyse yli 5 vuotta vanhasta opetussuunnitelmasta kannattaa tarkistaa, onko siitä mahdollista saada lisäselvistystä. Sama takaraja koskee yksittäisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksojen tarkkoja sisältöjä.