Sivu päivitetty 21.4.2017
tradenomi

Nykyisille ja entisille opiskelijoille

Opiskeluun kuuluva aineisto löytyy Messistä. Näiltä sivuilta löytyvät Messin lisäksi ne lomakkeet ja tiedot, joita opiskelija voi tarvita hänen menetettyään käyttöoikeuteensa kuuluvat tunnukset.

Opiskelija, joka ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Sen myötä häneltä poistuvat kaikki käyttöoikeudet ammattikorkeakoulun tietojärjestelmiin, eikä hän voi osallistua opetukseen tai harjoitteluun. Tieto opiskeluoikeuden menettämisestä menee myös KELA:n opintotukikeskukseen.

Opintotoimistosta voi myös noutaa tai tilata opintosuoritusotteita ja opiskelutodistuksia.

Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Näytä lisää

Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen, koskee 1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneita opiskelijoita

Sinun pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Mikäli laiminlyöt ilmoittautumisen, menetät opiskeluoikeutesi jonka palauttamista tulee anoa erikseen. Muista ilmoittautua myös jos olet lähdössä opiskelijavaihtoon tai teet opinnäytetyötä.

Ilmoittaudu WinhaWillen (SoleOPSissa oleva linkki ohjaa Winhawilleen) kautta 1.5. – 10.9. välisenä aikana. Ilmoittautumistiedon voit lisätä tai muuttaa 15.12. – 10.1. välisenä aikana.  Ilmoittautumista voidaan muuttaa vain ilmoittautumisaikoina.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi mikäli

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
    - toimita näistä kahdesta syystä aina todistus opintotoimistoon.
  • muu enintään kahden lukukauden pituinen poissaolo

Edellä mainitut poissaolot eivät kuluta opiskeluaikaasi.

AMK-tutkintoon johtavan monimuotokoulutuksen ja YAMK-koulutuksen opiskelijan tulee keskustella ohjaavan opettajan kanssa poissaolon vaikutuksesta opintojärjestelyihin. Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, ota yhteys opintotoimistoon.

Läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen, opinnot aloitettu ennen 1.8.2015 alkavassa koulutuksessa

Sinun pitää ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahdeksi lukuvuodeksi. Poissaoloon ei tarvitse toimittaa todistusta. Poissaolevaksi Ilmoittautuminen tehdään opiskelijahallintojärjestelmä WinhaWillen kautta 1.5. – 10.9. sekä 15.12.-10.1. välisinä aikoina.

Sinun pitää syksyllä ilmoittautua koko lukuvuodeksi, paitsi jos opiskeluaika päättyy ennen kevätlukukauden alkamista. Esimerkki: opinnot ovat alkaneet elokuussa 2013, opintojen kesto on 3,5 vuotta, normiaikainen opintojen kesto päättyy 31.12.2016. Esimerkkitapauksen opiskelija voi ilmoittautua vain syyslukukaudelle 2016. Mikäli opinnot jatkuvat kevätlukukaudelle 2017, ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2016 tehdään 15.12.-10.1.2017 välisenä aikana.

AMK-tutkintoon johtavan monimuotokoulutuksen ja YAMK-koulutuksen opiskelijan tulee keskustella ohjaavan opettajan kanssa poissaolon vaikutuksesta opintojärjestelyihin. Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, ota yhteys opintotoimistoon.

Lisäajalla olevat opiskelijat

Lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Unohdit ilmoittautua ja haluat jatkaa opintojasi

Näytä lisää

Opiskelijan pitää ilmoittautua läsnäolevaksi tai poissaolevaksi vuosittain ammattikorkeakoulun ilmoittamana ilmoittautumisaikana [linkki]. Jos olet unohtanut ilmoittautua, olet menettänyt tutkintokoulutuksen opiskeluoikeutesi. Voidaksesi jatkaa opintoja sinun tulee hakea opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeuden palautusta voi hakea samaan koulutukseen, jossa olet opiskellut. Toimi näin:

 • Maksa hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa Turun AMK:n tilille FI31 5717 2020 0063 17 ja kirjoita viestikenttään Opiskeluoikeuden palautuksen käsittelymaksu.

• Täytä hakemus opiskeluoikeuden palauttamisesta ja toimita se opintotoimistoon. Liitä hakemukseen kuitti maksusuorituksesta.

Mikäli olit ilmoittautunut edellisenä lukukautena, opiskeluoikeus palautetaan automaattisesti. Jos et ole ilmoittautunut edellisenä lukuvuonna ja haluat jatkaa opintojasi, opiskeluoikeus palautetaan hakemuksesta aina, jos sinulla on jäljellä olevaa opiskeluoikeusaikaa. Samalla sinulle määritellään uusi opiskeluoikeusaika, jonka kesto mitoitetaan etenemisvauhdin 60 op/lukuvuosi mukaisesti.

Mikäli olet käyttänyt kaiken opiskeluoikeusaikasi ja mahdollisen lisäajan etkä ole saanut opintoja valmiiksi, toimi alla oleva otsikon ”Opiskeluoikeutesi Turun ammattikorkeakoulussa on päättynyt tai olet eronnut ja haluat saattaa opintosi päätökseen” mukaisesti.

Erillinen opinto-oikeus

Näytä lisää

Erillinen opinto-oikeus suorittaa osia Turun ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen opinnoista voidaan myöntää Turun AMK:ssa AMK- tai YAMK-tutkintokoulutuksen opiskeluoikeuden menettäneelle, joka ei täytä opiskeluoikeuden palauttamisen ehtoa (tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla enintään 35 op).

Erillinen opinto-oikeus on ajallisesti ja laajuudeltaan rajattu eikä sillä voi suorittaa tutkintoa.

Erillisen opinto-oikeuden myöntäminen riippuu ammattikorkeakoulun harkinnasta ja edellyttää mahdollisuutta ottaa opiskelija. Erillisellä opinto-oikeudella suoritetuista opinnoista ei peritä opintohallinnon maksua.

Erillistä opinto-oikeuden hakemuksen liitteeksi tulee jättää opinto-ohjaajan tai muun ohjaushenkilön kanssa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

 

Opiskeluoikeuden palautuksen saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnäoleva koko opiskeluoikeusajan.

 

 

Lisäselvityspyynnöt

Näytä lisää

Opintojen päätyttyä tai päättyessä voit anoa henkilökohtaisiin opintosuorituksiisi liittyviä lisäselvityksiä. Mikäli tarvitset lisäksi henkilökohtaisiin suorituksiisi liittyvää lisäselvitystä Turun ammattikorkeakoulun toimesta, huomioithan, että ne ovat maksullisia. 

Toimitusaika on tyypillisesti 2 – 6 viikkoa riippuen työn määrästä ja siitä, ajoittuuko pyyntösi ruuhkahuippuihin (luku- / kalenterivuoden alut ja loput).

Hinnasto

  1. Työmäärältään vähäinen (pelkkä allekirjoitus tai vastaava tai suosituskirje esim. valmistuneen/valmistumassa olevan opiskelijan jatko-opintoihin hakuun) 40 €/kpl
  2. Työmäärältään kohtalainen (valmistumisryhmäkohtaista selvitystyötä vaativa, esim. opetussuunnitelman etsiminen arkistosta) 70 €/kpl
  3. Työmäärältään vaativa (yksittäisten opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöjen tarkkaa selvittämistä, tuntilaskentaa opintojen osalta) 110 €/kpl

Maksut Turun ammattikorkeakoulun tilille FI31 5717 2020 0063 17 jo lisäselvitystä anottaessa ja maksukuitti tulee liittää hakemuksen liitteeksi. Lomake löytyy sivun oikeasta laidasta (Lisäselvityspyyntö doc/word). Lomakkeen kääntöpuolella on tarkempaa tietoa lisäselvitysten maksamisesta.

Suosituskirjeitä on mahdollista saada vain, jos opintojen päättymisestä on aikaa enintään 5 vuotta.

Opetussuunnitelmat arkistoidaan tulosalueella tarpeen mukaan, joten jos on kyse yli 5 vuotta vanhasta opetussuunnitelmasta kannattaa tarkistaa, onko siitä mahdollista saada lisäselvistystä. Sama takaraja koskee yksittäisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksojen tarkkoja sisältöjä.

Huomioithan, että SoleOPS:in kautta pääset itsekin tulostamaan jotain tietoja uudemmista opinto-oppaista.

Liitä kirjalliseen lisäselvityspyyntöön kopio maksustasi.

Lisäselvityspyyntö liitteineen lähetetään sen yksikön opintotoimistoon , missä opinnot on suoritettu.

Opiskeluoikeutesi on päättynyt tai olet eronnut ja haluat saattaa opintosi päätökseen

Näytä lisää

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan loppuun opiskeluoikeusaikana tai lisäajalla, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden palautusta voit hakea samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa olet opiskellut. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos puuttuvia opintoja on AMK-tutkinnosta tai YAMK- tutkinnosta enintään 35 op.

Opiskeluoikeuden palautuksen saanut opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi vaan on läsnäoleva koko opiskeluoikeusajan.

Tarkemmat ohjeet palautuksen hakemisesta löytyvät alta. Saat lisätietoja opintotoimistosta tai opinto-ohjaajalta.

 Puuttuvia opintoja yli 35 op

Jos opintoja puuttuu tutkinnosta enemmän kuin 35 op, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta ja suorittaa puuttuvia opintoja kunnes edellä mainittu opiskeluoikeuden palauttamisen ehto täyttyy. Erillinen opiskeluoikeus on ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu eikä siinä voi suorittaa tutkintoa. Erillisen opinto-oikeuden myöntäminen on aina ammattikorkeakoulun harkinnassa ja edellyttää tutkinto-ohjelman mahdollisuutta ottaa opiskelija.

Toisen suomalaisen ammattikorkeakoulun entinen opiskelija

Toisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutuksessa opiskellut, jonka opinnot ovat jääneet kesken, voi hakea erillishaussa opiskeluoikeutta Turun ammattikorkeakouluun opintojen loppuun saattamiseksi.

Miten opiskeluoikeuden palautusta haetaan?

Opiskelija täyttää hakemuksen opiskeluoikeuden palauttamiseksi ja toimittaa sen opintotoimistoon

Opiskeluoikeuden palautushakemuksen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014), joka maksetaan ennen opiskeluoikeuden palautushakemuksen jättämistä. 

Maksu suoritetaan Turun AMK:n tilille FI31 5717 2020 0063 17, viestikenttään kirjoitetaan: Opiskeluoikeuden palautuksen käsittelymaksu. Hakemukseen liitetään kopio maksusuorituksesta.​

Opintotoimisto lähettää hakemuksen edelleen koulutus- ja tutkimuspäällikölle asianmukaisten liitteiden kanssa. Koulutus- ja tutkimuspäällikkö antaa lausunnon ja toimittaa anomuksen liitteineen koulutusjohtajalle, joka tekee asiaan päätöksen. Koulutusjohtajan sihteeri tiedottaa opiskelijaa ja opintotoimistoa päätöksestä.​   

Eroaminen ammattikorkeakoulusta

Näytä lisää

Mikäli opiskelija haluaa lopettaa opiskelunsa ammattikorkeakoulussa, hänen on täytettävä eroamisilmoituslomake. Lomake voi olla manuaalisesti täytettävä lomake (pdf) tai sähköinen lomake

Kun eroamisilmoitus on käsitelty, opintotoimisto lähettää opiskelijalle  eroamistodistuksen sekä opintosuoritusotteen suomeksi ja englanniksi SoleHOPSissa olevaan osoitteeseen.

Todistuskopiopyynnöt

Näytä lisää

Voit pyytää virallista tutkintotodistuksen jäljennöstä oppilaitokselta. Jäljennöksen todistaa oikeaksi koulutusjohtaja, ja jäljennös sisältää Diploma Supplementin ja opintosuoritusotteen, mikäli ne on annettu todistuksen yhteydessä. Jäljennös maksaa 40 €/kpl noudettuna ja 49,50 €/kpl tavallisella postilla lähetettynä.

Opintosihteerin oikeaksi todistama jäljennös riittää esimerkiksi yliopistojen hakuihin ja Valviran rekisteröinteihin. Kopio maksaa 20 €/kpl noudettuna ja 29,50 €/kpl postitettuna. Kopio sisältää tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen liitteen, Diploma Supplementin ja suomen- ja englanninkieliset opintosuoritusotteet.

Sosionomit voivat hakea sosiaalihuollon ammattioikeuksia Valviralta myös sähköisesti. Lisätietoja Valviran verkkosivuilta. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden tutkintotiedot sekä tiedot sosiaalityön opintojen suorittamisesta ovat Virta-tietokannassa. 

Eronnut opiskelija voi saada virallisen jäljennöksen opintosuoritusotteestaan esimerkiksi hyväksilukuja varten. Kopio maksaa 20 € noudettuna ja 29,50 € postitettuna.

Kun tarvitset todistuskopion, lähetä viesti osoitteeseen opintoasiat(a)turkuamk.fi. Toimita kuitti ja mahdollinen palautusosoite viestin liitteenä ja kerro viestissäsi, mistä toimipisteestä ja milloin olet valmistunut. Kopio on valmis 2 – 4 viikon kuluttua pyynnön ja kuitin saapumisesta.

Jos noudat todistuskopion, ota mukaan henkilöllisyystodistus. Ennen vuotta 2014 valmistuneiden todistuskopiot noudetaan Lemminkäisenkatu 30:n opintotoimistosta arkisin klo 10 - 12, vuoden 2014 jälkeen valmistuneiden todistuskopiot saa eri kampusten opintotoimistoista,  katso yhteystiedot

Kadonnut tai tuhoutunut todistus

Jos olet hävittänyt alkuperäisen Turun ammattikorkeakoulun todistuksen, voit pyytää uutta tutkintotodistusta oppilaitokselta. Todistuksen mukana annetaan uusi tutkintotodistuksen liite sekä Diploma Supplement ja opintosuoritusotteet suomeksi ja englanniksi. Korvaava todistus maksaa 75 € noudettuna ja 84,50 € ensimmäisen luokan kirjepostilla lähetettynä. Suosittelemme noutamaan todistuksen.

Todistuskopiot tulee maksaa etukäteen Turun AMK:n tilille FI31 5717 2020 0063 17, BIC/SWIFT: OKOYFIHH. Maksun saajan nimeksi tulee Turun AMK ja viestikenttään teksti Kopiomaksu.