Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 8.3.2021

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tutkimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot

Projektit 244 hakutulosta

360ViSi – Interactive 360° video simulation
4K – Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle
6Aika: CarbonWise
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)
ActiveWorkSpace – Ympäristötyytyväisyys monitilatoimistoissa
ADAFI: Adaptive Fidelity Digital Twins for Robust and Intelligent Control Systems
ADMO, 5G-Advanced for Digitalization of Maritime Operations
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen
ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi
Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO)
APN-EDU – Development of Advanced Practice Education Competences in Nordic and Baltic Region
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
ARPA – Applied Research Platform for Autonomous Systems
Artesaanin matkassa
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education
Arts on Prescription in the Baltic Sea Region
ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan
BALTIC2HAND
BANISTER – Baltic Nordic Sensory Integration
BECOME - Boosting Circular Economy Expertise through Learning Communities
Bike across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea
BIO-PLASTICS EUROPE – Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe
BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demontrointi
Biodiversea LIFE IP
Biokaasun hyödyntäminen matkustaja-aluksilla
BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge
Cancer Survivor Smart Card (smartCARE)
CHAllenGE 4S - Challenge transition for a shipbuilding sector smart skills change
CHECKIT HE – Countering Hate and Extremism on Campus – Knowledge Innovation and Training in Higher Education
ChemClimCircle - Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes
CIELO – Innovative Curriculum for Latin America to build capacity in HEIs to prevent obesity
CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
CleanStormWater
COACH – Intelligent Human Technology Co-agency in Process Control
Come4Global - Competence fostering on mental health literacy for global nursing education
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
COVE SEED
CSG (Cybersecurity governance of operational technology in sector connected smart energy)
CSG-projekti
DanceMe UP
Datu+ – Database on Turku Underpinning And Energy Pile Projects
dECOnhealth – Tarpeenmukainen ilmanvaihto sairaaloissa
DEMS – Developing e-marketing skills for the business market
DigiCanTrain – Syöpää sairastavan hoidossa työskentelevien ammattilaisten digitaalisen osaamisen kehittäminen
DigiMESH
Digio – Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet
DigiReaktori
DigiSMARTS
Digisosku
Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen
Digitaidot tehokäyttöön
Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students
DIGITEKO – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa
Diversi-Date
DOMINO - Educational mobile application for prevention of Domestic Violence
e-heavy vehicles
e-Hospitality– digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa
e3Power
EAGLE - CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpowEr
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
ECSO-MRI
EduCanNURS - Towards Cancer Care Continuum Approach in Undergraduate Nursing Education
EHECADI - European Health Care Final Dissertation
eMAMA - Developing Post Graduate Training Programme for MaternalMental Health in Sub‐Saharan Africa
EMPEREST - Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies
ENCARE - Enhancing Capacities of UAS staff for more successful EU-funded Research
Englanninkielisten tietotekniikan alan kurssien valmistelu ja tarjoaminen opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti
Ensihoitajien työturvallisuuden edistäminen – ratkaisumalli asiakasväkivallan ehkäisemiseksi
EntreFox
ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training
Erityisryhmien asumisen kehittämishanke (ERRAK)
EthCo – For Better Ethical Safety in Future health care environments
Finix lisäosa
FLEXI: Green and Lean
FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!
FORCE – Framework for Online Radiographer Clinical Education
FUGA – Future of Remote Therapy
GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability
Getting Unstuck
Green 3D-printing for Dental Appliances
Hallå TVÅ
HCT 2.0 – Health Campus Turku 2.0
Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen
Hohtaminen – Kohti kestävää johtamista
HybridiKontti
I-BOX − Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education
ICEX – Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants' Sexual Health Education
Ikäystävällisyyden lisääminen joukkoliikenteen digipalveluissa
Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa
Innovative, equally accessible teaching model for infection control: from nursing students to the general population
Insinööriksi Suomeen
INTERACT-EUROPE 100
ISMO – Intelligent and sustainable stormwater management
Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille
JOSPA - Jospa saisi uuden suunnan
Järviruo’on poisto Saaristomereltä
Järviruoko hyötykäyttöön! - Vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit
KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
Kansallinen verkkotutkintoverkosto
KAPPAS2 Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa
KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä
KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta
Kestävän matkailun osaamismerkit
Kestävästi lisäävää! - Turun lisäävän valmistuksen osaamisen innovaatiokeskittymä
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotalous-AMK - Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut
Kirjaston moniosaajat
KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä
Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
Koulujen ääniympäristö opettajien näkökulmasta – ÄÄNIOPE
Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta
Kuntakuvataiteilija - kuvataiteen ammattilaiset kuntien kehittäjinä
Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena
KUTOVA - Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen
Kyberturvallisuuden osaajakoulutus 30 op
KYKY – Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina
LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding
LIFE ChemBee - Chemical Ambassadors for Europe
LiRu – Liikunta ja ruoka -testialustapalvelut
Lisäarvoa kotikosteikoista
Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma)
Lounapuisto kiertotalouspuisto
Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia
Luotsi – Hyvinvointijohtamisen ja alueellisen toimijayhteistyön mallien kehittäminen oppilaitosympäristössä
Maakunta työllistää
Maatalouden vesistöpuisto
MaDaMe - Maritime Data Methods for Safe Shipping
MaMaCo – Material Management in Shipbuilding Ecosystem Co-Creation
Media eriarvoisuuden purkajana
Median tunnevaikuttavuus julkisissa tiloissa
MentalHigh – Raising Mental Health Awareness at Higher Education Institutes in Europe and Southeast Asia
Mentoring Buddy – Korkeakoulutukseen hakeutumista tukeva mentorointiohjelma
Merikartta
Meriteollisuusverkoston toimitusvarmuuden tukeminen (TOIVAR)
MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin
Mobile Hospital
Mongolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)
MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa
MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa
NeCom - Risteilyaluksen sisustusalueen energiankulutuksen pienentäminen uusilla ilmastointi- ja akustiikkakonsepteilla matkustajien ympäristötyytyväisyys huomioiden
Necoverse - Next Generation Training, Design and Operation Environment Utilizing Industrial Metaverse
Nepalin tie uudenlaiseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen koulutukseen (NEWSTEP)
New Battery Module
Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua
NonHazCity3 - Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings
Nordic Audio Journalism Conference
NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli
OHJUS – Ohjaamisen sietämätön keveys
Okulaari – Nostetta luovan alan työllistymiselle Varsinais-Suomessa
Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
OPEKOI 2 – ope ennakoi
Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistäminen korkeakouluissa - OHJY
Oppimisen valmentajaksi lukioon
Osaajia maakuntaan
Osaamismalli ikääntyneiden hoitotyön vetovoimaksi
Osaamistehdas
OSKE – Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille 2
OSKE 3 - Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille 3
Ota minut mukaan! Lasten osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus varhaiskasvatuksessa
PaaS Pilots – Product as a Service pilots
PedaXR – uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka
PHASE IV AI – Privacy compliant health data as a service for AI development
PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
PrepProg – Vieraskielisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittäminen
PRIVASA - Privacy Preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data
Professional Media Presence, PMP
PUNC - Professional Uncertainty competence
Puuvälipohjien askelääneneristävyys
Pyöriäisen esiintymisen seuranta
React EAKR: KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa
Rebalance
REDI SOTE – Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
REDUCES
ReFresh Plus - Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends
RESIINA
RESIST - Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology
RESPRO – Responsible leadership – Developing people skills in project management education in European HEI’s
REVIVE – historialliset keskukset, uuden sukupolven kaupunkitilat
Ruokohelmi
Ruokohelmi II
Ruovikkoleikkuut Naantalin Livonsaaressa
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä
Safe4Child – Trauma informed approaches to support staff working with children and adolescents exhibiting behaviors that challenge
SafeSea-testialusta
Sairaanhoitajaksi Suomessa – EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään
Sairaanhoitajan kokonaisvaltainen geriatrinen arviointiosaaminen
SARA - Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina
SCALE-UP - Scale up user-Centric and dAta driven SoLutions for ConnEcted Urban Poles
SHEHAP - Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools
SIMBA - Simulation-based learning in Occupational Therapy Education
SINCOE - Supporting Innovation Competence Development in Online Education
SkäriHUB – yhteisöllisyyttä, osaamista ja hyvinvointia saariston mikroyrittäjille
Smart Terminals (SMARTER)
SOFTEN - Embedding SOFt skills in sTem academic curricula for the transition to sustainable grEeN economy
SOMA - Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana
SourceTrack - Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen
SUMED - Sustainable multidimensional media contents
Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea
Suunnaksi talousosaaja
SYNDATE - Synteettisen terveysdatan testialusta
Syötävän hyvää
TEACH – Developing transformative education for advancing competencies in planetary health
TEHOTEKO
Tekstiilivirrat Suomessa
Telavalue
TEMU – Taloyhtiöiden energiamurros
TERVA Terveysalan välittäjäalusta
The JOY – Strengthening inclusion and joy in sports clubs in Europe
Theatre in Palm – Teatterifoorumi nousevien taiteilijoiden yhteistyön ja resilienssin tukemiseksi
ToolIT – Digitaalinen ohjelmisto-opas
ToTu – Topologiamittaamisella tuottavuutta metalliteollisuuden pk-yrityksille & ToTu investointi hanke
TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä
Traumainformoitu työote
Turun alueen kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta
Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan
Työmaavesien hallinnan ratkaisut
UKRA – liiketalouden koulutusta tilapäistä suojelua saaville
Ulkosaaristoalueiden lepakot – Ulkosaaristoalueiden merkitys lepakoiden muuttoreittinä
ULLEVI – Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista
Urareitti
UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä
VAASI - Vaativan sijaishuollon osaamisen kehittäminen
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO)
VERKKO – Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin
Vertaisohjauksesta voimaa! - osallistava vertaisohjaus opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukena
Vireo-tutkimushanke
VirPA3: Alakoululaisten digitaalinen paloturvallisuusoppimisympäristö – levittäminen ja tiedottamisaktiviteetit
Virtual Children's Hospital for Learning Pediatric Nursing
Virtual integration home – promoting inclusion and empowerment digitally – VINCE
VIVA – Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta
Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä
VTC – Virtual Training Certification
Väylä
WATERLINE - Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres
Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa
wExchange - Promoting mental well-being through online exchange in secondary schools
Yhdessä eteenpäin – Yhteisöllisyys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena
Ålönlahden pilotti
Älykäs kaupunkikehittäminen digitaalisten kaksoismallien pohjalta
ÄLYSTI – Älylasit terveysalan koulutuksen sekä perusterveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena