Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 18.2.2020

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tutkimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot

Projektit 205 hakutulosta

360ViSi – Interactive 360° video simulation
4K – Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle
5GVIIMA
6Aika: CarbonWise
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)
ActiveWorkSpace – Ympäristötyytyväisyys monitilatoimistoissa
ADAFI: Adaptive Fidelity Digital Twins for Robust and Intelligent Control Systems
AIIS - Artificial Intelligence, Innovation & Society, the future of medicine
ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
APN-EDU – Development of Advanced Practice Education Competences in Nordic and Baltic Region
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
ARPA – Applied Research Platform for Autonomous Systems
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education
ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan
BALTIC LOOP
BANISTER – Baltic Nordic Sensory Integration
Be Smart Senior (BESS)
Biodiversea LIFE IP
BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge
Campus Online
CATAPULT – Computer Assisted Training and Platforms to Upskill LSP teachers
CHECKIT HE – Countering Hate and Extremism on Campus – Knowledge Innovation and Training in Higher Education
ChemClimCircle - Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes
CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
CleanStormWater
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe
COACH – Intelligent Human Technology Co-agency in Process Control
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
DanceMe UP
Datu+ – Database on Turku Underpinning And Energy Pile Projects
dECOnhealth – Tarpeenmukainen ilmanvaihto sairaaloissa
DEMS – Developing e-Skills for the Market
DigiMESH
DigiReaktori
DigiSMARTS
Digisosku
Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen
Digitaidot tehokäyttöön
Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students
DIGITEKO – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa
DigRob
Diversi-Date
DOMINO - Educational mobile application for prevention of Domestic Violence
e-Hospitality– digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa
e3Power
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
EHECADI - European Health Care Final Dissertation
EntreFox
ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training
European Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö
FLEXI: Green and Lean
FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!
FORCE – Framework for Online Radiographer Clinical Education
FUGA – Future of Remote Therapy
GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability
Getting Unstuck
Green 3D-printing for Dental Appliances
HCT 2.0 – Health Campus Turku 2.0
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
HEAWATER
Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen
HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen
I-BOX − Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education
ICEX – Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants' Sexual Health Education
ICF lasten kuntoutuksessa
ImA-Box
Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa
Insinööriksi Suomeen
ISMO – Intelligent and sustainable stormwater management
Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille
Järviruo’on poisto Saaristomereltä
Järviruoko hyötykäyttöön! - Vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit
KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
Kansallinen verkkotutkintoverkosto
KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä
KESTO – Kestävää toimintaa ja tulevaisuutta
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille
Kiertotalous-AMK - Ammattikorkeakoulujen kiertotalouspalvelut
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä
Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
Kotona perheessä − Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa (2020-2023)
Koulujen ääniympäristö opettajien näkökulmasta – ÄÄNIOPE
Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta
Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena
KUTOVA - Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen
Kyberturvaaja
KYKY – Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina
LANUPS – Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus
LIFE Chemical Ambassadors for Europe
Lisäarvoa kotikosteikoista
Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma)
Live - Lisää vetovoimaa
Lounapuisto kiertotalouspuisto
Lukion työelämäkumppanit
Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia
Luotsi – Hyvinvointijohtamisen ja alueellisen toimijayhteistyön mallien kehittäminen oppilaitosympäristössä
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Merikartta
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin
Mongolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)
MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa
Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)
MuPIC – Multidisciplinary projects in an international context
New Time Music 2.0 – New Technologies in Nordic/Baltic Music Education
Nordic Teacher Development Programme
NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli
OHJUS – Ohjaamisen sietämätön keveys
OIVA – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa
Okulaari – Nostetta luovan alan työllistymiselle Varsinais-Suomessa
Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistäminen korkeakouluissa - OHJY
Osaamistehdas
OSKE – Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille 2
OSKE 3 - Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille 3
Ota minut mukaan! Lasten osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus varhaiskasvatuksessa
OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle
Our Saimaa Seal LIFE
PaaS Pilots – Product as a Service pilots
PDM2pk – Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille
PedaXR – uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka
PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa
PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
PRAGRESS − Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten haastavan ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
PrepProg – Vieraskielisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittäminen
PRIORITY
PRIVASA - Privacy Preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data
PUNC - Professional Uncertainty competence
Puuvälipohjien askelääneneristävyys
React EAKR: KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa
REDI SOTE – Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
REDUCES
ReFresh Plus - Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends
RESIINA
RESPONSE - Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities
Ruokohelmi
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä
Safe4Child – Trauma informed approaches to support staff working with children and adolescents exhibiting behaviors that challenge
Sairaanhoitajaksi Suomessa – EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneen, ei Bachelor-tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään
SCALE-UP - Scale up user-Centric and dAta driven SoLutions for ConnEcted Urban Poles
SEASAC - South-East Asian Sales Competition
Senior Social Entrepreneurship
SHEHAP - Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools
SIMBA - Simulation-based learning in Occupational Therapy Education
SINCOE - Supporting Innovation Competence Development in Online Education
SKAALA - Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille
SkäriHUB – yhteisöllisyyttä, osaamista ja hyvinvointia saariston mikroyrittäjille
Smart Terminals (SMARTER)
SOFTEN - Embedding SOFt skills in sTem academic curricula for the transition to sustainable grEeN economy
SOMA - Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana
SotePeda 24/7
SourceTrack - Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen
SUMED - Sustainable multidimensional media contents
SUSIE - Sustainable Business and Employability through HEIs’ Innovative Pedagogy
TAIKOJA II
TEHOTEKO
Tekstiilivirrat Suomessa
Telaketju 2
Telavalue
TERVA Terveysalan välittäjäalusta
Theatre in Palm – Teatterifoorumi nousevien taiteilijoiden yhteistyön ja resilienssin tukemiseksi
TIGON - Towards Intelligent DC-based Hybrid Grids Optimizing the Network Performance
Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus
TOO4TO – Sustainable Management: Tools for Tomorrow
ToolIT – Digitaalinen ohjelmisto-opas
ToTu – Topologiamittaamisella tuottavuutta metalliteollisuuden pk-yrityksille & ToTu investointi hanke
TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä
TULOS – Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista
TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa hoidossa
Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan
Työmaavesien hallinnan ratkaisut
UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros
UKRA – liiketalouden koulutusta tilapäistä suojelua saaville
Urareitti
Urban diversities – challenges for social work
UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
Varsinais-Suomen akkualan ja sähköistymisen vetovoima sekä tiedottaminen (eVETO)
VERKKO – Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin
Vertaisohjauksesta voimaa! - osallistava vertaisohjaus opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukena
VirPA3: Alakoululaisten digitaalinen paloturvallisuusoppimisympäristö – levittäminen ja tiedottamisaktiviteetit
Virtuaalinen elämyslääke
Virus Onboard
VIVA – Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta
Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä
VR Fast Track - Osaamisen arvioinnin kautta työelämään
VTC – Virtual Training Certification
Väylä
WATERLINE - Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres
Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa
wExchange - Promoting mental well-being through online exchange in secondary schools
WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen
Yhdessä eteenpäin – Yhteisöllisyys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena
Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022
ÄLYSTI – Älylasit terveysalan koulutuksen sekä perusterveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena