Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 17.2.2016

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tuktimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot Poista valinnat

Projektit 133 hakutulosta

#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi
5G-Xcast
6Aika: DuuniPolku
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
AASE-kilpailu – Teknisen myynnin online-kilpailukonseptin laajentaminen ja teknisen myynnin oppaan kirjoittaminen
ACTIVAGE
ACUCARE
AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
BSR Electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)
CEWP Water and Urbanisation – China-EU cooperation on Sponge Cities
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
Civitas ECCENTRIC
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe
CoMeStrong – Connecting Men and Stronger Local Communities
COMMUNE- Co-Produced Mental Health Nursing Education
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
CoSki21 (Core Skills for 21. Century Professionals)
Creative Environmental Education / CEE Network: Green Actions
CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019
CreICT - Creating new possibilities for wellbeing through ICT
Critical Operations over Regular Networks (CORNET)
DaaS – Open Data as a Service
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago
DIGI-JOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin
Digiolkkarista työelämään
DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä
DiTEM – Digital Transformation of European Micro enterprises
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi
eFÖLI – Sähköisen bussiliikenteen aloittaminen Turussa
EriTurva – Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana
Ett första steg mot Sverige
EURANIM - Boosting Careers of Young Animation Artists with Video-Mapping
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
Hot Potato
In Public, In Particular (IPIP)
INDOPED – Innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin
Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)
Innovative Social Investment: Strenghtening Communities in Europe (InnoSI)
Inside the Box
INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe
INTOKE – Infran tietomallien osaamisen kehittäminen
IRIS - Introducing Reverse Innovation Model to HEI in Tanzania
Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
Kansa-koulu II
Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen
Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää
Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
KILKAS - Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämisestä
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
KomPAssi-hankkeen arviointitutkimus
KONE-DI – Konetekniikan ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
KOTEK – Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa
Kulttuurisote
KuPe – Kuntalaisten turvallisuus ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen
Life Science -kiihdyttämö
Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)
Logis – Logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
LukioTEKO – Lukion työelämäyhteistyön kehittäminen
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa
Marine Engineering – Laivakoneistojen osaamiskeskittymä
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Mereisten vieraslajien seuranta
Meri-Erko, Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit
MOMU, Moving towards Multiprofessional Work
NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia
NHLL Nordic Health Living Lab
NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa
NonHazCity
NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat
Näyttämöt ja kasvunpajat
Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen
OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteellisen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal-hanke)
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen
Pienpanimojen kilpailukyvyn kehittäminen
PISKU – Pienikin iskussa
PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
ProPer - Promoting Performance
Pyöriäisen esiintymisen seuranta
RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET
Rakenneratkaisuja hampusta
Rakennetaan hampusta
Rauhalinnasta hulevesien mallialue
RIECE
RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
Sata Omenapuuta
SAUNAC – Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities
SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration
SILVAC (Rokoteannostelu, Vaccine Delivery)
Sinilevien varoitusjärjestelmä
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
SME Academy
SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce
SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan
SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku
SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä
SuoMa - suomalaisella elämäntavalla maailmalle
Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste
TELAKETJU Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju
The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMED-PASS)
TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin
Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ
Turku Future Technologies Competence Factory (TFT CF)
TUTTU - Tuetusti työhön tulevaisuudessa
Töitä! Osaaminen käyttöön
Urareitti
UrbanStormwaterRisk
UTELE - uusia tapoja esittää tutkimustuloksia
Uudenkaupungin makean veden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelma
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
VALTE Valmiina työelämään!
Vertaista vailla
Vessedia
VetoVoimaa teknologia-aloille
VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context
VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa
VOITTO
VUPI – Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin
Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea
Wireless for Verticals (WIVE)
ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne