Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 31.10.2016

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tuktimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot Poista valinnat

Projektit 185 hakutulosta

#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi
5G-Xcast
5GFORCE
5GVIIMA
6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut
6Aika: DuuniPolku
6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)
ACTIVAGE
ActiveWorkSpace – Ympäristötyytyväisyys monitilatoimistoissa
ACUCARE
AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa
Akkujen tilan ja turvallisuuden tarkastelu
Allied ICT Finland (AIF)
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön
Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
AuNe – Automation in networks
BALTIC LOOP
Be Smart Senior (BESS)
BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
BSR Electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)
C2 CIRCWASTE – KIERTOTALOUDEN PALVELUKESKUS
Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment
CATAPULT – Computer Assisted Training and Platforms to Upskill LSP teachers
CEWP Water and Urbanisation – China-EU cooperation on Sponge Cities
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
Civitas ECCENTRIC
Climate University
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe
CoMeStrong – Connecting Men and Stronger Local Communities
COMMUNE- Co-Produced Mental Health Nursing Education
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
CoSki21 (Core Skills for the 21st Century Professionals)
Creative Environmental Education / CEE Network: Green Actions
CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019
CreICT - Creating new possibilities for wellbeing through ICT
CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli
Critical Operations over Regular Networks (CORNET)
dECOnhealth
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago
DIGI-JOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin
DIGIKYVYKKYYS: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
Digiolkkarista työelämään
Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen, DLB
DigRob
DiTEM – Digital Transformation of European Micro enterprises
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi
EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
eFÖLI – Sähköisen bussiliikenteen aloittaminen Turussa
EntreFox
ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training
Ett första steg mot Sverige
FDA - Finnish Design Academy
GreenSAM – Green Silver Age Mobility
Hallå! – Kaksi kieltä, tuhat mahdollisuutta
HANDSON
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
HOPEA
Hot Potato
HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen
Hyvä, parempi, tuottava!
ICF lasten kuntoutuksessa
INDOPED – Innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin
InnoCens
INNOHEIMO
Innopeda Training Center Europe
Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)
Inside the Box
INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe
IRIS - Introducing Reverse Innovation Model to HEI in Tanzania
IRM-Tool, Innovation Resource Moderating Tool
JOBITTI - Joustavia polkuja kohti työelämää - Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen
Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
KampusART – Kupittaan kampuksen taideohjelma 2018–2021
Kansa-koulu II
Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen
Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
KomPAssi-hankkeen arviointitutkimus
KONE-DI – Konetekniikan ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
KOTEK – Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa
Kulttuurisote
Kyberturvaaja
KyberVALIOT
Life Science -kiihdyttämö
Lisäarvoa kotikosteikoista
Live - Lisää vetovoimaa
Logis – Logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
Lukemattomat mahdollisuudet
Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Mereisten vieraslajien seuranta
Meri-Erko, Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
Mobile Documentary as Learning Diving Experience
Mobile Documentary Project Malaysia and Finland – Combined Methods for Learning Diving Experience
Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)
Muovin kiertotalousosaamiskeskittymä Vakka-Suomeen (MUKI)
MuPIC – Multidisciplinary projects in an international context
NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia
NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa
NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa
NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
Näyttämöt ja kasvunpajat
OIVA – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa
Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen
OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping
Opastamisen ekosysteemi
Open DaaS – Open Data as a Service
Opiskelijavalintahanke
Osaamistehdas
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteellisen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal-hanke)
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen
PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa
Pienpanimojen kilpailukyvyn kehittäminen
PISKU – Pienikin iskussa
POLULLA – maahanmuuttajat korkeakoulutukseen polkuopiskeluväylää pitkin
PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
ProPer - Promoting Performance
Pyöriäisen esiintymisen seuranta
PÄHKINÄNSÄRKIJÄ TAIDETESTAAJAT 2018 -PROJEKTI
RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET
Rauhalinnasta hulevesien mallialue
REDUCES
RIECE
RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
SAUNAC – Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities
SEASAC - South-East Asian Sales Competition
SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration
SILVAC (Rokoteannostelu, Vaccine Delivery)
SimE - Project Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care
Sinilevien varoitusjärjestelmä
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
SKAALA - Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille
SME Academy
SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce
SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan
SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku
SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä
TAIKOJA II
Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa, kytkee ja koordinoi
Telaketju 2
TELAKETJU Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju
The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMED-PASS)
TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ
Turku Future Technologies Competence Factory (TFT CF)
UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros
Upskilling the Shipbuilding Workforce in Europe
Urareitti
UrbanStormwaterRisk
VaCoSBE
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
VALTE Valmiina työelämään!
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (VS EKA2)
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä
Vertaista vailla
Vessedia
Vetoa ja pitoa -hanke
VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context
Vihreät matkaketjut
VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa
Virtuaalinen elämyslääke
VOIMA
Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea
Wireless for Verticals (WIVE)
WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen
Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi-hanke)
YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana