Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 10.6.2015

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tuktimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot Poista valinnat

Projektit 124 hakutulosta

#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi
2017 tulevaisuuden kuvaa Suomesta
5G-Xcast
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
ACTIVAGE
ACUCARE
AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa
AMKista uralle!
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
Arvoa urheilusta - Urheilu liiketoiminnan kehittämisen, yritysvastuun ja arvonluonnin välineenä
BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
BSR Electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)
CARPE-ESSENCE – kestävää kaupunkisuunnittelua
Circwaste - kohti kiertotaloutta
Civitas ECCENTRIC
CLIPPER - Creating a leadership for maritime industries - New opportunities in Europe
COMMUNE- Co-Produced Mental Health Nursing Education
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
CoSki21 (Core Skills for 21. Century Professionals)
CreICT - Creating new possibilities for wellbeing through ICT
Critical Operations over Regular Networks (CORNET)
DaaS – Open Data as a Service
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago
DIGI-JOUJOU - Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin
Digiolkkarista työelämään
DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä
DiTEM - Digital Transformation of European Micro enterprises
DIVA – Towards smart sales through creating value in business-to-business markets
eFÖLI – Sähköisen bussiliikenteen aloittaminen Turussa
eLääkehoitopassi
EriTurva – Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana
Ett första steg mot Sverige
EURANIM - Boosting Careers of Young Animation Artists with Video-Mapping
FINCODA – Framework for Innovation Competencies Development and Assesment
Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education (FAB)
Fosforin saostaminen virtavedestä – Pilottihanke Paattistenjoella
Hot Potato
Hyvinvoinnin välitystoimisto
ICU competence
In Public, In Particular (IPIP)
INDOPED - innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin
Industrial Internet Reference Architecture for Medical Platforms - RAMP
Innovation Scout (iScout)
Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)
Innovative Approaches in Developing Key Competences for Adults
Innovative Social Investment: Strenghtening Communities in Europe (InnoSI)
Inside the Box
INTENSE - International Entrepreneurship Skills in Europe
INTOKE - Infran tietomallien osaamisen kehittäminen
IRIS - Introducing Reverse Innovation Model to HEI in Tanzania
Kesäduunipolku 2030 – nuorten ja työelämän kynnyksen alentaminen
Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää
Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio
KILKAS - Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämisestä
Kolme avausta uuteen arvonluontiin: alustoina puhdas teknologia, terveyspalvelut ja markkinointiviestintä digiajassa (E-arvonluonti)
KomPAssi-hankkeen arviointitutkimus
Kuntalaisten turvallisuus ja pelastuspalvelujen saatavuus ja kohdistaminen (KuPe)
Kunto- ja esteettömyysarvio KuntoArvi
LBD-DECR3E - Greenpreneurs
Life Science -kiihdyttämö
Liikunta kuntoutuksen tukena
Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)
LÄMPÖÄ –lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Meri-Erko, Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit
MOMU, Moving towards Multiprofessional Work
NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia
NHLL Nordic Health Living Lab
NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa
NonHazCity
NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat
Näyttämöt ja kasvunpajat
Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen
OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen
Pienpanimojen kilpailukyvyn kehittäminen
POLKU – Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana
RADICAL - Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET
Rakenneratkaisuja hampusta
Rakennetaan hampusta
Rauhalinnasta hulevesien mallialue
REGI Reacting to Growing Immigration
RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
Räätäli - informaatio- ja kieliteknologisia työkaluja
SALLI - Salon liikkuvat lapset
Sata Omenapuuta
SAUNAC - Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities
SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration
Selko-hanke / 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus
Sinilevien varoitusjärjestelmä
SIPPE – Promoting Social Inclusion of Elderly through Well-being Parties
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan
SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke
SuoMa - suomalaisella elämäntavalla maailmalle
TaideART - Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo
Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste
TELAKETJU Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju
The Future of UHF - FUHF
TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin
Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ
TUTTU - Tuetusti työhön tulevaisuudessa
Töitä! Osaaminen käyttöön
Urareitti
UTELE - uusia tapoja esittää tutkimustuloksia
Uudenkaupungin makean veden altaan käyttö- ja hoitosuunnitelma
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
VALTE Valmiina työelämään!
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä
VERKKOVIRTA – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä
Vertaista vailla
VetoVoimaa teknologia aloille
VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context
VIRDI – Virtual Reality in Driving Inspection
VOITTO
VUPI – Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin
Waterchain – Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea
Wireless for Verticals (WIVE)
ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne
Öljyntorjunnan varautumisen kehittäminen Saaristomeren alueella (OIL)