Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 30.11.2018

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tutkimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot

Projektit 201 hakutulosta

360ViSi – Interactive 360° video simulation
4K – Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle
5GFORCE
5GVIIMA
6Aika: CarbonWise
6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)
ADAFI: Adaptive Fidelity Digital Twins for Robust and Intelligent Control Systems
AIIS - Artificial Intelligence, Innovation & Society, the future of medicine
AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa
Akkujen tilan ja turvallisuuden tarkastelu
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön
ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
ARPA – Applied Research Platform for Autonomous Systems
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education
ARVO ihmiselle – verkoston avulla moniammatillista tukea elämänhallintaan
AuNe – Automation in networks
BALTIC LOOP
BANISTER – Baltic Nordic Sensory Integration
Be Smart Senior (BESS)
BIO-PLASTICS EUROPE – Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe
BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)
Campus Online
Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities, NonHazCity II
Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment
CATAPULT – Computer Assisted Training and Platforms to Upskill LSP teachers
CHECKIT HE – Countering Hate and Extremism on Campus – Knowledge Innovation and Training in Higher Education
CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
Civitas ECCENTRIC
CleanStormWater
Climate University
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
CoSki21 (Core Skills for the 21st Century Professionals)
CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019
CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli
DanceMe UP
dECOnhealth
DEMS – Developing e-Skills for the Market
DIGIKYVYKKYYS: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
DigiReaktori
Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen
Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students
Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen, DLB
DigRob
DOMINO - Educational mobile application for prevention of Domestic Violence
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi
e-Hospitality– digivieraanvaraisuuttaja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa
e3Power
EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
EntreFox
ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training
European Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö
FDA - Finnish Design Academy
Flexi: Green and Lean
FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!
FORCE – Framework for Online Radiographer Clinical Education
FUGA – Future of Remote Therapy
GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability
Getting Unstuck
GreenSAM – Green Silver Age Mobility
Hallå! – Kaksi kieltä, tuhat mahdollisuutta
HCT 2.0 – Health Campus Turku 2.0
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
HEAWATER
Henkisesti kuormittavien tilanteiden moniammatillinen purku ja kriisivalmiuksien lisääminen
HOPEA
HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen
Hyvä, parempi, tuottava!
I-BOX − Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education
ICF lasten kuntoutuksessa
ImA-Box
InnoCens
Innopeda Training Center Europe
Innotutka – yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa
Insinööriksi Suomeen
Jaettu johtaminen projektitiimeissä – jaetun johtamisen kehittyminen ja seuraukset tiimien tuloksellisuudelle ja hyvinvoinnille
Järviruo’on poisto Saaristomereltä
Järviruoko hyötykäyttöön! - Vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit
KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
KampusART – Kupittaan kampuksen taideohjelma 2018–2021
Kansallinen verkkotutkintoverkosto
KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta
Kotona perheessä − Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa (2020-2023)
Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta
Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena
Kyberturvaaja
KYKY – Korkeakoulut yritysten kilpailukyvyn kasvattajina
LANUPS – Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus
Lisäarvoa kotikosteikoista
Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma)
Live - Lisää vetovoimaa
Lukemattomat mahdollisuudet
Lukion työelämäkumppanit
Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
MEET − Inclusive Emergency
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Merikartta
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
Mobile Documentary as Learning Diving Experience
Mobile Documentary Project Malaysia and Finland – Combined Methods for Learning Diving Experience
Mongolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)
MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa
Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)
Muovin kiertotalousosaamiskeskittymä Vakka-Suomeen (MUKI)
MuPIC – Multidisciplinary projects in an international context
New Time Music 2.0 – New Technologies in Nordic/Baltic Music Education
NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa
Nordic Teacher Development Programme
NYRDI - Naisyrittäjät digitaidoilla poikkeusolojen yli
Ohjaus tulevaisuuden työhön
OHJUS – Ohjaamisen sietämätön keveys
OIVA – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa
Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky
Opastamisen ekosysteemi
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
Opiskelijavalintahanke
Osaamistehdas
OSKE – Osaamisen kehittämisen polku maahanmuuttajien osaamiskeskuksille 2
OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle
Our Saimaa Seal LIFE
PaaS Pilots – Product as a Service pilots
PARTGO - Digital and Critical Views on Public Art Pedagogy
PDM2pk – Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille
PedaXR – uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka
PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa
PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
POLULLA – maahanmuuttajat korkeakoulutukseen polkuopiskeluväylää pitkin
PRAGRESS − Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten haastavan ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
PRIORITY
PRIVASA - Privacy Preserving AI for Synthetic and Anonymous Health Data
ProPer - Promoting Performance
PUNC - Professional Uncertainty competence
Puuvälipohjien askelääneneristävyys
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona
React EAKR: KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa
REDI SOTE – Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
REDUCES
ReFresh Plus - Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends
RENE − Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs
RESPONSE - Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä
SEASAC - South-East Asian Sales Competition
Senior Social Entrepreneurship
SHEHAP - Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools
SimE - Project Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care
SKAALA - Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille
Smart Terminals (SMARTER)
SotePeda 24/7
SOTETIE − Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
SourceTrack - Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä
SUSIE - Sustainable Business and Employability through HEIs’ Innovative Pedagogy
TAIKOJA II
Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa, kytkee ja koordinoi
Tekstiilivirrat Suomessa
Telaketju 2
TELAKETJU Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju
TERVA Terveysalan välittäjäalusta
TIGON - Towards Intelligent DC-based Hybrid Grids Optimizing the Network Performance
Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus
TOO4TO – Sustainable Management: Tools for Tomorrow
TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ
TULOS – Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista
TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa hoidossa
Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan
Työmaavesien hallinnan ratkaisut
UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros
Urban diversities – challenges for social work
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (VS EKA2)
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä
VERKKO – Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja parempaan hyvinvointiin
Vertaisohjauksesta voimaa! - osallistava vertaisohjaus opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukena
Vertaista vailla
Vihreät matkaketjut
VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa
Virtuaalinen elämyslääke
Virus Onboard
VOIMA
VR Fast Track - Osaamisen arvioinnin kautta työelämään
Väylä
Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa
WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen
YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana
Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022