Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

Tutustu Turun AMK:n projekteihin!

Projekteissamme kehitetään tuotteita, palveluja ja prosesseja työelämän tarpeisiin.
Sivu päivitetty 5.3.2018

Projektihaku - etsi projekteja

Projektit voivat olla ajallisesti lyhyitä yhden organisaation kehittämistarpeeseen suunniteltuja, monivuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämäänsä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen esim. erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja koulutuksina.

Mikä Sinun projektisi voisi olla?

Turun AMK:sta löydät ulkoisen rahoituksen asiantuntijuutta ja monialaista osaamista kehittämis- ja tuktimusprojekteihin. Alla voit selata käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja, joihin olemme saaneet ulkoista rahoitusta.

Hakuehdot

Projektit 236 hakutulosta

360ViSi – Interactive 360° video simulation
5G-Xcast
5GFORCE
5GVIIMA
6Aika: CarbonWise
6Aika: CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa
6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut
6Aika: DuuniPolku
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)
ACTIVAGE
ActiveWorkSpace – Ympäristötyytyväisyys monitilatoimistoissa
AIIS - Artificial Intelligence, Innovation & Society, the future of medicine
AIRBORNE – ilmavälitteisten infektioiden leviäminen sairaaloissa
Akkujen tilan ja turvallisuuden tarkastelu
Allied ICT Finland (AIF)
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön
Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi
ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi
ANOJANSSI – Melun häiritsevyyden mittaluvut
Applied Research Platform for Autonomous Systems (ARPA)
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education
AuNe – Automation in networks
BALTIC LOOP
BANISTER – Baltic Nordic Sensory Integration
Be Smart Senior (BESS)
BIO-PLASTICS EUROPE – Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe
BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali
BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge
Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE)
Campus Online
Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities, NonHazCity II
Care of Pressure and Venous Ulcers in Simulation Environment
CATAPULT – Computer Assisted Training and Platforms to Upskill LSP teachers
CEWP Water and Urbanisation – China-EU cooperation on Sponge Cities
Circwaste – Kohti kiertotaloutta
Civitas ECCENTRIC
CleanStormWater
Climate University
CLIPPER – Creating a leadership for maritime industries – New opportunities in Europe
CoMeStrong – Connecting Men and Stronger Local Communities
COMMUNE- Co-Produced Mental Health Nursing Education
CoSIE - Co-creation of Service Innovation in Europe
CoSki21 (Core Skills for the 21st Century Professionals)
CreDev - Creativity development in adult education -project 2017 - 2019
CreICT - Creating new possibilities for wellbeing through ICT
CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli
DanceMe UP
dECOnhealth
DEEVA – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Value Co-Creation
DefenceArch - Footprints of Defence in the Achipelago
DIGIKYVYKKYYS: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa
Digiolkkarista työelämään
Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen, DLB
DigRob
DiTEM – Digital Transformation of European Micro enterprises
DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi
e3Power
EASI - Evaluation in Ayres Sensory Integration
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
eFÖLI – Sähköisen bussiliikenteen aloittaminen Turussa
EntreFox
ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training
Ett första steg mot Sverige
European Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö
FDA - Finnish Design Academy
FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen!
FUGA – Future of Remote Therapy
GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability
GreenSAM – Green Silver Age Mobility
Hallå! – Kaksi kieltä, tuhat mahdollisuutta
HANDSON
HCT 2.0 – Health Campus Turku 2.0
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
HEAWATER
HOPEA
Hot Potato
HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen
Hyvä, parempi, tuottava!
I-BOX − Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education
ICF lasten kuntoutuksessa
ImA-Box
INDOPED – Innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin
InnoCens
INNOHEIMO
Innopeda Training Center Europe
Innovative – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)
Inside the Box
Insinööriksi Suomeen
INTENSE – International Entrepreneurship Skills in Europe
IRIS - Introducing Reverse Innovation Model to HEI in Tanzania
IRM-Tool, Innovation Resource Moderating Tool
JOBITTI - Joustavia polkuja kohti työelämää - Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen
Järviruo’on poisto Saaristomereltä
Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
KampusART – Kupittaan kampuksen taideohjelma 2018–2021
Kansa-koulu II
Kansallinen verkkotutkintoverkosto
KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä
Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup-ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille
Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
KomPAssi-hankkeen arviointitutkimus
KONE-DI – Konetekniikan ja automaatiotekniikan koulutus- ja tutkimusedellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
KOTEK – Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa
Kotona perheessä − Ikäihmisten hyvä arki perhehoidossa (2020-2023)
Kulttuurisote
Kyberturvaaja
KyberVALIOT
LANUPS – Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus
Life Science -kiihdyttämö
Lisäarvoa kotikosteikoista
Live - Lisää vetovoimaa
Logis – Logistiset ratkaisut teollisuuden sisäisissä ja ulkoisissa materiaali- ja tietovirroissa
Lukemattomat mahdollisuudet
Lukion työelämäkumppanit
Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
Maahanmuuttajat BisnesAkatemiassa
MARJAT – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen terveyden ja hyvinvoinnin keinoin
MEET − Inclusive Emergency
MEGA – Building capacity by implementing mhGAP mobile intervention in SADC countries
Mereisten vieraslajien seuranta
Meri-Erko, Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit
Merikartta
MESH - Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena
Mobile Documentary as Learning Diving Experience
Mobile Documentary Project Malaysia and Finland – Combined Methods for Learning Diving Experience
MOngolian MEntal health Nurse Training: post graduate diploma curriculum development and implementation (MoMeNT)
MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa
Multicomponent Materials Centre of Expertise for Additive Manufacturing (MMAM)
Muovin kiertotalousosaamiskeskittymä Vakka-Suomeen (MUKI)
MuPIC – Multidisciplinary projects in an international context
New Time Music 2.0 – New Technologies in Nordic/Baltic Music Education
NewWoW Crafting - mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia
NIKO – Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen nikotiinivalmisteita käyttävien nuorten arjessa
NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa
NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään
Nordic Teacher Development Programme
Näyttämöt ja kasvunpajat
Ohjaus tulevaisuuden työhön
OIVA – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa
Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky
Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen
OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping
Opastamisen ekosysteemi
Opiskelijavalintahanke
Osaamistehdas
OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle
Our Saimaa Seal LIFE
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteellisen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal-hanke)
Papyrus – nuorten maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien osaamisen kehittäminen
PARTGO - Digital and Critical Views on Public Art Pedagogy
PDM2pk – Tuotetiedon hallintaa pk-sektorille
PELIMO – Pelillistäminen mahdollisuutena monikulttuurisuuskasvatuksessa
Pienpanimojen kilpailukyvyn kehittäminen
PISKU – Pienikin iskussa
POLULLA – maahanmuuttajat korkeakoulutukseen polkuopiskeluväylää pitkin
PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla
PRAGRESS − Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten haastavan ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
PRIORITY
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
ProPer - Promoting Performance
PUNC - Professional Uncertainty competence
Puuvälipohjien askelääneneristävyys
Pyöriäisen esiintymisen seuranta
PÄHKINÄNSÄRKIJÄ TAIDETESTAAJAT 2018 -PROJEKTI
RADICAL – Filling Skills Gaps in Blue Industry by Radical Competence Boost in Engineering VET
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona
Rauhalinnasta hulevesien mallialue
REDUCES
RENE − Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs
RESPONSE - Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities
RIECE
RUORI 2 – uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn
SAUNAC – Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities
SEASAC - South-East Asian Sales Competition
SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration
Senior Social Entrepreneurship
SHEHAP - Prevention of Sexual Harassment in Secondary Schools
SILVAC (Rokoteannostelu, Vaccine Delivery)
SimE - Project Simulation pedagogy in learning ethics in practice in health care
SKAALA - Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille
SME Academy
SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce
SOCPEDA - Empowering Social Pedagogic Child Welfare Training in Finland and Japan
SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku
SoteNavi – pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke
SotePeda 24/7
SOTETIE − Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
SourceTrack - Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen
Sulfaattikuormituksen vaikutukset fosforin vapautumiseen sedimenteistä
SUSIE - Sustainable Business and Employability through HEIs’ Innovative Pedagogy
TAIKOJA II
Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa, kytkee ja koordinoi
Telaketju 2
TELAKETJU Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju
TERVA Terveysalan välittäjäalusta
The eMedication Passport – cultural adaptation of learning tool for ensuring the development of medication competence of graduate nurses (eMED-PASS)
TIGON - Towards Intelligent DC-based Hybrid Grids Optimizing the Network Performance
Toimittajien yksilöllistyvät polut: Laadullinen seurantatutkimus
TOO4TO – Sustainable Management: Tools for Tomorrow
Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ
TULOS – Kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista
Turku Future Technologies Competence Factory (TFT CF)
TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa hoidossa
UEDT - Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros
Upskilling the Shipbuilding Workforce in Europe
Urareitti
Urban diversities – challenges for social work
UrbanStormwaterRisk
VaCoSBE
Valmentavasta valmiiksi – maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa
VALTE Valmiina työelämään!
Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (VS EKA2)
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä
Vetoa ja pitoa -hanke
VIEDEX – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context
Vihreät matkaketjut
VirPA – Virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa
Virtuaalinen elämyslääke
Virus Onboard
VOIMA
VR Fast Track - Osaamisen arvioinnin kautta työelämään
Well@School − Moniammatillisen korkeakoulutuksen kehittäminen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluissa
WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen
Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi-hanke)
YOUME – mielenterveyden lähettiläät kotoutumisen voimavarana
Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022