Sivu päivitetty 2.7.2019
amk_master_school_678x300_2019_1.jpg

Master on yrityksen asiantuntija ja uudistaja

On arvokasta kehittää yrityksen osaamispääomaa. Kun työnantaja tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden nostaa koulutustasoa, vahvistuu samalla talon oma johtamis- sekä asiantuntijaosaaminen.

Masterilla lisäarvoa yrityksen kehitykseen

Master-koulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutus kytkeytyy tiiviisti työelämään. Opiskelija suorittaa opintoja työn ohella, mikä myös sitouttaa hänet paremmin yrityksen toimintojen uudistamiseen ja kehittämiseen. Opintojen aikana Master-opiskelija kasvattaa verkostoaan ja kansainvälistä osaamistaan. Osana opintoja ovat myös oppimistehtävät sekä opinnäytteenä toimiva kehittämishanke, jonka opiskelija voi tehdä työnantajalleen. Tutustu Turun AMK:ssa tehtyihin opinnäytetöihin Theseuksessa.

Master on oman alansa asiantuntija

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelija kehittää osaamistaan johtajuudessa ja esimiestaidoissa sekä asiantuntijuuttaan omalla alallaan. Opiskelijan valmistuttua Master Schoolista on hänellä laadukas, vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin valmentava tutkinto, eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi AMK- eli Master-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja vastaa tasoltaan yliopistossa suoritettua maisteritutkintoa (asetus 120/2017). 

MasterSchool_hakijalle_duaalimalli.jpg
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

Mastereita neljältä eri koulutusalalta

Master-tutkinnon voi opiskella kulttuurin, liiketalouden, tekniikan tai sosiaali- ja terveysalalla. Master Schoolin koulutustarjonta jakautuu kahteen polkuun: Leadership Excellence-polun koulutuksissa opiskelija kehittää osaamistaan esimiehenä ja johtajana. Professional Excellence -polun opinnoissa syvennytään oman erityisalan haasteisiin ja opiskelija kehittää osaamistaan vaativalle asiantuntijuustasolle. 

 

 

Tutustu opiskelijoiden tarinoihin

Videoilla alumnimme kertovat omista opiskelukokemuksistaan Master- eli YAMK-opinnoissa ja millaista hyötyä opinnoista oli omalla työuralla etenemiseen.