Siirry pääsisältöön Siirry hakuun

13 000 osaajan yhteisö

Turun AMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme käytännön huippuosaajia.
Sivu päivitetty 16.5.2024

Turun ammattikorkeakoulu

Olemme 13 000 osaajan yhteisö. Meiltä valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Haluamme luoda sinun kanssasi paremman huomisen ratkaisuja, niin maakunnassa kuin globaalisti. Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa. 

Avainlukuja 2023

 • noin 12 000 tutkinto-opiskelijaa (AMK- ja ylempi AMK -tutkintoon opiskelevat) 
  • tekniikan ja liikenteen alalla
  • sosiaali- ja terveysalalla
  • liiketalouden ja hallinnon alalla
  • kulttuurialalla 
 • 742 henkilötyövuotta
 • 1 836 AMK-tutkintoon valmistunutta 
 • 411 YAMK-tutkintoon eli Master Schoolista valmistunutta
 • 1 364 henkilöstön tuottamaa julkaisua
 • 38 343 jatkuvan oppimisen suoritettua opintopistettä 
 • 214 käynnissä ollutta projektia 
 • 12,68 milj. euroa ulkoista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta 
 • noin 300 vaihtokohdetta lähes 50 maassa
 • 20 vaihtokorkeakoulussa mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto
 • satoja vaihtoon lähteneitä ja vaihtoon saapuneita opiskelijoita vuosittain

 

Vuosikertomukset 2016-2023

Julkaisemme vuosikertomuksemme vuosittain omalla sivustollamme. Tutustu vuosikertomuksiimme vuosilta 2016-2020.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Korkeakouluyhteisössämme moninaisuus on rikkaus. Kaikki henkilöt ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, iästä, fyysisistä ominaisuuksista, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Jokaisen opiskelijan ja työntekijän tulee kokea saavansa yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edellyttää myönteistä asennetta, halua parantaa yhteisön sisäistä vuorovaikutusta, sekä rehellistä, avointa keskustelua ja konkreettista kehittämistä. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja viestimme hyvien tapojen mukaisesti niin kasvotusten, kirjallisesti kuin virtuaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa. Vaalimme diversiteettiä ja pyrimme syrjimättömään, inklusiiviseen kieleen: emme käytä loukkaavia ilmauksia, tee tarpeettomia oletuksia tai vahvista stereotypioita. 

Toimimme yhteisönä näiden periaatteiden mukaan: 

 1.  Meillä jokainen saa olla omanlaisensa.  
 2. Meillä jokainen on yhdenvertainen.
 3. Meillä on nollatoleranssi syrjintään ja epäasialliseen kohteluun.
 4. Vastuu näiden periaatteiden toteutumisesta on meillä jokaisella.

Yhdenvertainen AMK -suunnitelmassa

 • kerromme edelliseen suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta
 • arvioimme tämänhetkistä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilaa eri tietolähteistä kootun informaation pohjalta
 • kuvaamme, millaisin käytännön toimenpitein aiomme edistää ja toteuttaa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia toimintatapoja sekä opiskelu- ja työympäristöjä
 • määrittelemme toimenpiteille toteutusvastuun ja ohjeellisen aikataulun.

Yhdenvertainen AMK 2023–2024 -suunnitelma (pdf).

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön mukaan vapaasti kenen tahansa saatavana. Avoin tiede ja tutkimus on osa vastuullista tiedettä. 

Turun AMK on sitoutunut strategiassaan edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen (open science) periaatteita ja toimintamalleja sekä kansallisia avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia ja suosituksia omassa toiminnassaan sekä alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Lue lisää:

Avoin tiede ja tutkimus Turun AMK:ssa

Miten voimme auttaa?

Vaikutamme Varsinais-Suomessa

Vaikutamme Varsinais-Suomessa
Pääosa opiskelijoistamme tulee Varsinais-Suomesta, ja myös suurin osa valmistuneista työllistyy maakuntaan.

 

#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle.

Innopeda-menetelmällä linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön. Tutustu Innopedaan.

Erasmus Turun AMK:ssa

Verkostokampukset

Tunne meidät

Vesa Taatila
Rehtori-toimitusjohtaja
+358 50 598 5761
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Juhani Soini
Vararehtori
+358 50 598 5321
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Sami Savolainen
Palvelujohtaja
+358 50 559 0489
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Ulla-Maija Lakka
Talous- ja hallintojohtaja
+358 50 598 5614
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
ulla-maija.lakka@turkuamk.fi