Sivu päivitetty 1.6.2018
Ruisrock 2016 tytöt hartioilla

Turun ammattikorkeakoulu

Olemme 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista #ExcellenceInAction.

Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa.

Avainluvut 2017

  • opiskelijamäärä 8747 (läsnä- ja poissaolevat, päivä- ja monimuotototeutukset, laskentapäivä 20.9.2017)
  • henkilökunnan määrä 671
  • AMK-tutkintoon valmistuneet 1617 
  • ylempään AMK-tutkintoon valmistuneet 171
  • henkilöstön tuottamia julkaisuja 718
  • käynnissä olleita projekteja 196
  • ulkoinen TKI-rahoitus 7 milj. € 
  • vaihto-opiskelijoita: lähteneitä 292 opiskelijaa
  • vaihto-opiskelijoita: saapuneita 311 opiskelijaa
  • ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita 368 (toukokuu 2018).

Vaikutamme Varsinais-Suomessa

Vaikutusalueemme on Varsinais-Suomi. Pääosa opiskelijoistamme tulee Varsinais-Suomesta, ja myös suurin osa valmistuneista työllistyy maakuntaan.

#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Tervetuloa meille töihin ja opiskelemaan!

Vuosikertomukset ja yhteiskuntavastuuraportit

Näytä lisää

Teemme yhteistyötä terveydessä ja tekniikassa

Näytä lisää

Olemme aktiivisesti mukana Terveyskampus Turku yhteistyössä. Terveyskampus Turku on neljän korkeakoulun ja yliopistosairaalan muodostama merkittävä lääketieteen ja terveysalan moniammatillinen koulutuskeskittymä. 

Terveyskampus tarjoaa opiskelulle, tutkimukselle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle innostavan toimintaympäristön. Yhteistyössä ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Novia. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Terveyskampuksen toimijoiden opetus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta tukevat osaltaan alueen yliopistosairaalan kansainvälisesti korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.

Turku Future Technologies vahvistaa teknillistä yhteistyötä

Lisäksi olemme mukana Turku Future Technologies (TFT) -yhteistyössä, jonka tavoitteena on vahvistaa teknillistä osaamista sekä Turun alueen että lounaisrannikon tunnettuutta ja vetovoimaa tekniikan alan osaamiskeskittymänä. Ainutlaatuisen yhteistoimintamallin ylläpitäjiä ovat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turku Science Park Oy ja mukana on kahdeksan korkeakoulua.

TFT:n verkostoa voi hyödyntää tekniikan koulutuksien harjoittelujen ja opinnäytteiden tekoa yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Verkoston korkeakoulut takaavat joustavat jatko-opintomahdollisuudet Turun seudulla.