Sivu päivitetty 30.8.2018

TURUN AMK:N OSAAMISANTI

Olemme tuottaneet osaamista alueelle jo yli 200 vuoden ajan. Tänään Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö, joka luo hyvinvointia, innovaatioita ja varmistaa alueen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Sijoita nyt ja tuotto on moninkertainen. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa. Yli 10 000 euron lahjoituksen saa kohdentaa myös suoraan koulutusalalle.

Sijoita inhimilliseen pääomaan. Turun AMK:n Osaamisanti on käynnissä 31.12.2018 saakka.

Sijoittamalla tuet osaamista, kehittämistä ja yhteistyötä Varsinais-Suomessa

Sijoita käytännön osaajiin

Meiltä valmistuneista 72 prosenttia on saanut koulutustaan vastaavaa työtä. Valmistuneista myös 74 prosenttia jää asumaan Varsinais-Suomeen.

Sijoita innovatiiviseen työelämän kehittämiseen

Meillä oppiminen, tutkiminen ja työelämän kehittäminen tapahtuu käytännönläheisesti, monialaisesti ja innovaatiovalmiuksia korostaen.

Sijoita käytännönläheiseen TKI-toimintaan

Yhdistämme opetuksen ja työelämän kehittämisen. Parhaillaan käynnissä on yli 100 tutkimus-,kehitys- ja innovaatioprojektia.

Haluatko sijoittaa yli 10 000 euroa - valitse sopiva osaamissalkku!

TEKNIIKKASALKKU

Rakennamme kumppaneidemme kanssa Varsinais-Suomeen tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun, joka luo alueelle kansainvälistä kilpailukykyä.

TALOUSSALKKU

Työelämä tarvitsee käytännön liike-elämän taitajia, jotka toimivat hyvin tiimeissä sekä monialaisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Digitaaliset ympäristöt, yrittäjyysprojektit sekä työelämälähtöinen oppiminen luovat vahvan pohjan osaamiselle

TAIDESALKKU

Turun AMK:n Taideakatemia on Varsinais-Suomen näkyvin ja monialaisin kulttuurin tuottaja. Taideakatemia tarjoaa kulttuurialan korkeakoulutusta esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin ja median aloilla.

TERVEYSSALKKU

Paras elämisen laatu perustuu jokaisen mahdollisuuteen hyvään ja terveeseen elämään. Siksi toimintamme keskiössä on hyvinvoinnin kehittäminen.

Lahjoittaminen

Pienikin lahjoitus on arvokas. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa eli tehdä ns. lahjoitusvähennyksen. Vastinrahaan oikeutettu lahjoitus tulee osoittaa korkeakoulun kehittämiseen yleisesti, yli 10 000 euron lahjoituksen saa kohdentaa myös suoraan koulutusalalle (tekniikka, liiketalous, kulttuuri, sosiaali- ja terveysala).

Lakimuutoksen myötä ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus kerätä varoja toimintansa tukemiseen. Rahankeräyslupa RA/2017/1105.

Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssa tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. 
(24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.

Tutustu sijoittajiimme

Kiitämme kaikkia inhimilliseen pääomaan sijoittaneita! Katso, ketkä ovat jo mukana.