Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024

TURUN AMK:N OSAAMISANTI

Sijoita inhimilliseen pääomaan - tue koulutusta!

Turun ammattikorkeakoulun rahankeräyslupa on voimassa toistaiseksi ja lahjoitukset ovat mahdollisia ottamalla yhteyttä osaamisanti@turkuamk.fi. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa eli tehdä ns. lahjoitusvähennyksen. 

 

Sijoittamalla tuet osaamista, kehittämistä ja yhteistyötä Varsinais-Suomessa

Sijoita käytännön osaajiin

Meiltä valmistuneista 72 prosenttia on saanut koulutustaan vastaavaa työtä. Valmistuneista myös 74 prosenttia jää asumaan Varsinais-Suomeen.

Sijoita innovatiiviseen työelämän kehittämiseen

Meillä oppiminen, tutkiminen ja työelämän kehittäminen tapahtuu käytännönläheisesti, monialaisesti ja innovaatiovalmiuksia korostaen.

Sijoita käytännönläheiseen TKI-toimintaan

Yhdistämme opetuksen ja työelämän kehittämisen. Parhaillaan käynnissä on yli 100 tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektia.

Haluatko sijoittaa yli 10 000 euroa - valitse sopiva osaamissalkku!

TEKNIIKKASALKKU

Rakennamme kumppaneidemme kanssa Varsinais-Suomeen tulevaisuuden teknillisen innovaatiokorkeakoulun, joka luo alueelle kansainvälistä kilpailukykyä.

TALOUSSALKKU

Työelämä tarvitsee käytännön liike-elämän taitajia, jotka toimivat hyvin tiimeissä sekä monialaisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Digitaaliset ympäristöt, yrittäjyysprojektit sekä työelämälähtöinen oppiminen luovat vahvan pohjan osaamiselle

TAIDESALKKU

Turun AMK:n Taideakatemia on Varsinais-Suomen näkyvin ja monialaisin kulttuurin tuottaja. Taideakatemia tarjoaa kulttuurialan korkeakoulutusta esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin ja median aloilla.

TERVEYSSALKKU

Paras elämisen laatu perustuu jokaisen mahdollisuuteen hyvään ja terveeseen elämään. Siksi toimintamme keskiössä on hyvinvoinnin kehittäminen.

Lahjoittaminen

Pienikin lahjoitus on arvokas. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa eli tehdä ns. lahjoitusvähennyksen. 

  • Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä henkilöverotuksessa tuloverolaki 98 a §
  • Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä elinkeinoverotuksessa tuloverolaki 57 §
  • Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotuksesta .

Lakimuutoksen myötä ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus kerätä varoja toimintansa tukemiseen. Rahankeräyslupa RA/2020/542

Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssa tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017-2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. 
(24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.

Tutustu sijoittajiimme

Kiitämme kaikkia inhimilliseen pääomaan sijoittaneita!