Sivu päivitetty 31.1.2017
tradenomi

Avoimen amk:n erillishaussa hyväksytyt

Jos sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi, olet saanut hyväksymiskirjeen opintotoimistosta valintojen tulosten julkistamisen jälkeen. Avoimen amk:n syksyn 2016 erillishaun tulokset on julkaistu 22.11. Kaikkia hyväksymiskirjeitä ei ole vielä lähetetty (tilanne 23.11.) mutta näet tilanteesi kirjautumalla Opintopolkuun.

Sinun tulee vastaanottaa tarjottu opiskelupaikka 31.12.2016 klo.15.00 mennessä. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi varasijalta 17.12. jälkeen, sinulla on aina 14 vuorokautta aikaa opiskelupaikan vastaanottoon. Opiskelupaikka otetaan vastaan Opintopolussa.

Valinnan perusteena oleva lopullinen opintosuoritusote (vähintään 55 op) on toimitettava viimeistään 5.1.2017 kello 15.00 mennessä hakijapalveluille (https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/56/lomake.html) Kuitenkin, jos hakuaikana toimittamallasi opintosuoritusotteella oli jo merkittynä vähintään 55 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja, uutta opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut opintosuoritusotteensa hakijapalveluille ja se on tarkistettu (soveltuvat opinnot ja opintopistemäärä). Opintosuoritusotteen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan peruutukseen.

Toimitettuasi lopullisen opintosuoritusotteen pääset ilmoittautumaan pienellä viiveellä läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukukaudelle. Ilmoittautuminen tapahtuu Oma Opintopolku-palvelussa. Ilmoittautuminen on mahdollista 5.1.2017 kello 15.00 asti. Jos sinulla oli jo hakuaikana kasassa vähintään 55 opintopistettä, pääset ilmoittautumaan samalla kun otat opiskelupaikan vastaan.

Huomaathan, että yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös erillishakuja. Lisätietoja https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/yhden-paikan-saannos/

Opinnot alkavat tammikuun alkupuolella. Avoimen amk:n erillishaun kautta valittuna jatkat opintoja vähintään toisesta opintovuodesta eteenpäin. Olethan tarvittaessa yhteydessä ennen opintojen alkua opinto-ohjaajaan ja opintoimistoon saadaksesi lisätietoja opintojen aloituksesta. Jos tulit hyväksytyksi monimuotototeutukseen, jossa oli rajattu pohjakoulutusvaatimus, varaudu esittämään alkuperäinen tutkintotodistuksesi opiskelun alettua.

Kannattaa tutustua myös uuden opiskelijan oppaaseen.

Poissaolo-oikeus

Näytä lisää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit tulee toimittaa Hakijapalveluihin (https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/56/lomake.html) sähköisesti viimeistään viimeisenä mahdollisena ilmoittautumispäivänä 5.1.2017 klo 15.00 mennessä.