Sivu päivitetty 9.3.2018

Myynnin ylempi AMK-tutkinto tuo valmiuksia vaativiin B2B myyntitehtäviin

Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyy syksyllä ensimmäistä kertaa myynnin ylempi AMK -koulutus (Professional Sales Management), jonka pääpaino on vaativassa B2B myynnissä. Koulutuksessa kehitetään kulttuurien lukutaitoa kuin myös ymmärrystä uusista digitaalisen kaupan työkaluista ja ostokäyttäytymisen muodoista.

 - Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation myötä. Myyjä oli ennen tiedon lähde, mutta nykyisin asiakkaat tietävät jo saman tai jopa enemmän kuin myyjä. Tässä tilanteessa myyjän rooli muuttuu valmiin ratkaisun tarjoajasta kokonaisvaltaisen, asiakkaalle lisäarvoa tuovan ratkaisun kartoittajaksi. Silloin myyjältä ja myös myynnin johtamiselta edellytetään uudenlaista osaamista, kuvailee koulutuksen taustoja yliopettaja Sirpa Hänti.

Myyntiosaamisen tarve on lisääntynyt erityisesti insinöörialoilla ja tehtäessä vaativaa yritysten välistä kansainvälistä kauppaa. Tämä englanninkielinen koulutusohjelma johtaa MBA tutkintoon ja tarjoaa näin myös insinööreille väylän laajentaa osaamistaan myyntityössä. 

Myynnin ylempi-AMK koulutus tuo lisävalmiuksia myyntijohtamiseen, esimerkiksi myyntitiimien vetäjille tai myyntipäälliköille, tai ylipäätään henkilöille jotka haluavat päivittää myyntiosaamistaan. Hakukelpoisia ovat liiketalouden korkeakouluopintoja suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä vähintään 3 vuotta liiketoiminta-alalla työskennelleet. Myös esimerkiksi insinööriopinnot sopivat pohjakoulutukseksi.

Haku koulutukseen 14.-28.3.2018

Lisätietoja koulutuksesta