Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.12.2022

Vedenalaista melua tutkitaan Saaristomerellä

Meriluonnon suojelu edellyttää tietoa myös vedenalaisesta melusta. Ihmisperäisen vedenalaisen melun on todettu olevan haitallista monille merieliöille. Melusta on kuitenkin niukasti tietoa etenkin saaristo-olosuhteissa. Turun AMK tutkii Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vedenalaismelua Saaristomerellä.

Kuvat: Norpat, kuvaaja Seppo Keränen. Hydrofonin asennus, kuvaaja Kaisa Ahonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Yksi rahoituksen saajista on Turun AMK:n hanke "Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO)", jolla pyritään paikkaamaan tietotarpeita vedenalaisesta melusta saaristo-olosuhteissa. Tuloksia voidaan hyödyntää merten suojelussa sekä meriliikenteen, meriympäristöön kohdistuvien rakennushankkeiden ja tuulivoimaloiden suunnittelussa.
 
Ihmisperäinen vedenalainen melu voi aiheuttaa stressiä ja kuulovaurioita merieläimille sekä haitata niiden keskinäistä kommunikaatiota. Merkittävin melunlähde on meriliikenne. Monissa kansainvälisissä meriympäristön suojelusopimuksissa meluongelma on tunnistettu, mutta konkreettisten toimenpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa vaikeuttaa tiedon puute. Tiedon puute koskee etenkin rikkonaista saaristoa. Suurin osa melututkimuksista on tehty avomeriolosuhteissa.

Stressaantuuko uhanalainen itämerennorppa vedenalaismelusta?

Vedenalaista melua mitataan hydrofoneilla, joita Turun AMK on aiemmin käyttänyt Itämeren uhanalaisen merinisäkkään, pyöriäisen, esiintymisen seurannassa.

Hydrofoni.jpg

Aluskohtaista vedenlaismelua mitataan muun muassa Airiston ja Kihdin laivaväylillä Saaristomerellä. Tietojen pohjalta rakennetaan ennustemallia. Hankkeessa kehitetään myös menetelmiä monitoroida pienten alusten määrää ja niiden aiheuttamaa melua sekä mitataan merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden aiheuttamaa vedenalaismelua.

Mielenkiintoinen osa tutkimusta on selvittää Itämeren uhanlaisen itämerennorpan ääntelyä ja kommunikaatiota, ja arvioida mitä ihmisen aiheuttama melu tähän vaikuttaa.
 
Vedenalaisen akustiikan tutkimukseen osallistuu Turun ammattikorkeakoulusta useita tutkimusaloja, ja hankkeessa yhdistetään osaaminen meriympäristön seurannasta ja suojelusta, akustiikasta, laivatekniikasta mallinnukseen ja tiedonsiirtoteknologiaan.

Hanke kytkeytyy kiinteästi ja tukee muita Turun AMK:ssa käynnissä olevia Itämeren biodiversiteettiä ja suojelua koskevia tutkimushankkeita. Näitä ovat muun muassa ”Biodiversea LIFE IP” -hanke, jossa Turun AMK kartoittaa Saaristomeren meluolosuhteita yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.