Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024
Sairaanhoitajan kokonaisvaltainen geriatrinen arviointiosaaminen

Sairaanhoitajan kokonaisvaltainen geriatrinen arviointiosaaminen

Maailmanlaajuisesti väestön ikääntyminen asettaa merkittäviä haasteita terveydenhuollolle ja hoitotyölle. Työvoimapula terveydenhuollossa, erityisesti sairaanhoitajapulan kasvu, luo painetta terveydenhuoltojärjestelmille. Gerontologinen hoitotyö on keskeisessä roolissa tässä kehityksessä, sillä ikääntyvien terveysongelmat ovat monimutkaisia ja vaihtelevia. Gerontologisen hoitotyön osaamista täydentävää korkeakoulutusta on tarpeen kehittää niin, että se vastaa työelämän tarpeisiin. 

Ikääntyneiden hoidossa kokonaisvaltainen näkemys potilaan terveydestä ja tarpeista on tärkeää. Kokonaisvaltainen näkemys iäkkäistä voidaan saada geriatrisen arvioinnin avulla. Sairaanhoitajan geriatrinen arviointiosaaminen on gerontologisen hoitotyön ydinosaamista. Iäkkäiden ihmisten, heidän vahvuuksiensa ja tarpeidensa tunteminen on tärkeä ensimmäinen askel kohti tehokasta iäkkäiden ihmisten hoitoa.

Kansainvälisessä hankkeessa Comprehensive Geriatric Assessment Skills Education Programme for Nurses – Can you see the Big Picture? kehitetään innovatiivinen koulutusohjelma sairaanhoitajille, jotka keskittyvät geriatrisen arvioinnin opettamiseen ja kehittämiseen. Suomessa tiivistä yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Ahvenanmaan AMK:n kanssa. Koulutusohjelman avulla pyritään varmistamaan, että sairaanhoitajilla on tarvittavat taidot vastata ikääntyvien potilaiden moninaisiin tarpeisiin ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. 

Hankkeen päämääränä on kehittää kattava hoitotyön opetussuunnitelma geriatrisen arviointiin. Tämä suunnitelma tarjoaa jatkuvan ja elinikäisen oppimisen kursseja ja se voidaan integroida eri koulutusohjelmiin. Uusi opetussuunnitelma parantaa hoitotyön laatua ja relevanssia sisällyttämällä siihen uusia taitovaatimuksia ja yrittäjyyselementtejä, kuten kotihoidon palvelujen tarjoamista. Opetussuunnitelma suunnitellaan kansainvälisesti, jotta sitä voidaan soveltaa laajasti EU:ssa. Tavoitteena on parantaa sairaanhoitajien geriatrisia arviointitaitoja ja samalla edistää heidän yrittäjyysvalmiuksiaan.

Euroopan unionin osarahoittama.jpg