Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä

Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä

Meriympäristön seurantojen painopiste on muuttumassa perinteisestä näytteenotosta jatkuvatoimisiin automaatioseurantoihin. Turun AMK:lla on jatkuvatoimista mittauskalustoa, mm. tutkimuspoiju, joka on nyt valjastettu veden laadun monitorointiin Etelä-Airistolla. Tulokset julkaistaan reaaliaikaisena internet-sivuilla. Samalla kehitetään edelleen seurantatekniikoita ja -laitteistoja.

Mittausaseman ja näytteenoton kuvaus

Mittausasemana käytetään Turun ammattikorkeakoulun omistamaa YSI 6952 poijualustaa. Asema on sijoitettu Airiston eteläosaan Seilin saaren pohjoispuolelle noin 50 metrin syvyiselle mittauspisteelle. Mittalaitteena käytetään YSI 6000-sarjan moniparametrisondia. Asema sisältää virransyötön aurinkopaneeleilla, vinssin, mittausta ohjaavan ja tulokset tallentavan dataloggerin sekä GSM-modeemin, joka siirtää tulokset automaattisesti tekstitiedostoina Turun ammattikorkeakoulun palvelimelle Turkuun.

Asema tekee päivässä neljä syvyyssuuntaista mittausprofiilia vesipatsaasta. Vinssi liikuttaa mittalaitetta pystysuorasti vesipatsaassa ja mittaukset tehdään metrin syvyysaskelin kaksi metriä pohjan yläpuolelta kaksi metriä pinnan alapuolelle sijoittuvalle syvyysalueella. Asema asennetaan toimintaan keväällä heti jäätilanteen salliessa (tarkoituksena tallentaa kasviplanktonin kevätkukinta kokonaisuudessaan) ja poistetaan alkutalvella ennen jäiden tuloa.

Mittauspoiju seuraa seuraavia veden laadun muuttujia:

  • lämpötila
  • suolapitoisuus
  • sameus
  • klorofylli
  • happi
  • sinileväpitoisuus