Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.12.2013

Turun AMK Oy:lle toimilupa

Turun AMK Oy saa valtioneuvostolta toimiluvan hakemuksensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa hammasteknikkokoulutuksen alkamista Turun AMK:ssa suunnitelmien mukaan syksyllä 2015. OKM on esitellyt ammattikorkeakoulujen uudet toimiluvat valtioneuvostolle.

Turun AMK Oy:lle toimilupa - hammasteknikkokoulutus alkaa

Toimiluvan mukaisesti Turun ammattikorkeakoulun toiminta keskittyy jatkossa neljään painoalaan, jotka ovat tekniikka, sosiaali- ja terveysala, liiketalous ja kulttuuri. Ne muodostavat riittävän vahvat tulevaisuuden osaamisalueet, joilla Turun AMK:lla on alueellista vastuuta osaavan työvoiman saatavuudesta.

– Vuonna 2012 OKM päätti jo Turun AMK:ta koskevista aloituspaikkaleikkauksista, joten emme enää odottaneet supistuksia valitsemiimme painopisteisiin. Uutena avauksena haimme hammasteknikkokoulutusta ja sen saimme – voimme olla siis varsin tyytyväisiä valtioneuvoston päätökseen, toteaa toimitusjohtaja Sami Savolainen.

– Turun AMK:n koulutusvastuisiin lisätty hammasteknikkokoulutus käynnistyy suunnitelmien mukaan syksyllä 2015. Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta. Hammasteknikkojen koulutuksen käynnistymisen myötä alueelle rakentuu entistä vahvempi kansallinen koulutuskeskittymä. Koulutuksen toteuttamiseen on vahva asiantuntijuus, joka perustuu turkulaisten korkeakoulujen biomateriaaliosaamiseen ja hammaslääketieteen koulutukseen, kertoo Turun AMK:n rehtori Juha Kettunen.

Turun yliopisto mukaan yhtiöön

Turun AMK:n osalta toimiluvan hakijana ja saajana on Turun ammattikorkeakoulu Oy, jolle AMK:n toiminta on siirtymässä Turun kaupungilta 1.1.2014. Yhtiön omistajaksi tulee Turun ja Salon kaupunkien lisäksi uutena osapuolena mukaan Turun yliopisto kolmen prosentin osuudella. Turun kaupungin omistusosuus on 91 prosenttia ja Salon kaupungin osuus 6 prosenttia. Turun kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti osakassopimuksen hyväksymisestä joulukuussa 2013.

– Omistusosuuden myötä Turun yliopisto haluaa olla mukana korkeakoulujen välisen yhteistyön laajentamisessa ja syventämisessä. Yhteistyö voi koskea esimerkiksi toimitila-asioita, tukipalveluita tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, sanoo rehtori Kalervo Väänänen Turun yliopistosta.

– Omistusjärjestely ja yhteistyön tiivistäminen luovat Turun AMK:sta entistä vahvemman alueellisen ja kansainvälisen toimijan. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Uskon, että vastaavia omistusjärjestelyitä tullaan Suomessa näkemään jatkossakin, toteaa Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Sami Savolainen.

Jo toimilupahakemuksessa Turun AMK linjasi, että se tiivistää yhteistyötä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa, niin koulutuksessa, toimitila-asioissa kuin aluekehityksessäkin. Tavoitteena on luoda tiivis 40 000 opiskelijan ja tutkijan Kampus-alue.

Aiempien päätösten mukaisesti Turun AMK järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta jatkossa Turussa ja Salossa, mutta palvelee muun muassa täydennyskoulutuksella sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla laajempaa maakunnallista työssäkäyntialuetta.