Sivu päivitetty 4.10.2017
bioanalyytikko

Tutkimushoitajan työ on mielenkiintoinen uramahdollisuus

Turun AMK on toteuttanut ainoana ammattikorkeakouluna jo kaksi kertaa tutkimushoitaja-koulutuksen. Tammikuussa on alkamassa seuraava koulutus. Siihen voi hakea 30.11.2017 asti.

Tutkimushoitaja on tutkimuksen käytännön toteutuksen asiantuntija ja tutkimusryhmän jäsen. Hän työskentelee sairaaloissa, yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa tai yksityissektorilla esimerkiksi kliinisen tutkimuksen tai lääketutkimuksen vaihtelevissa tehtävissä.

Mahdollisuus hoitajan urakehitykseen

Tutkimushoitajan työ on tutkimuksesta kiinnostuneelle hoitajalle mielenkiintoinen uravaihtoehto. Siinä voi monipuolisesti hyödyntää hoitotyössä hankittua osaamista. Ammatti on kansainvälisesti arvostettu ja tarjoaa mahdollisuuden työskennellä monikansallisissa tutkimuksissa tai ulkomailla.

-       Työ nopeasti muuttuvassa tutkimuksen maailmassa vaatii jatkuvaa uuden oppimista, ja voi sytyttää kipinän myös jatko-opintoihin, täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto toteaa.

Monialaisuus edellä

Tutkimushoitaja-koulutukseen osallistui lähtökohdiltaan ja työkokemukseltaan hyvin erilaisia henkilöitä, mikä mahdollisti kokemusten jakamisen ja vertaisoppimisen ryhmässä. Moni osallistujista oli toiminut jo pidempään alan tehtävässä, osa suunnitteli jatkossa uraa tutkimuksen parissa.

-       Palautteen mukaan moniammatillinen ryhmä toi vahvasti esille työn monipuolisuuden ja laajat osaamisvaatimukset. Ryhmä antoi kaivattua vertaistukea vaativaan ja joskus yksinäiseksikin koettuun työhön.

-       Koulutus vahvisti erityisesti tutkimuksen teoreettista osaamista ja omaa roolia tutkimusryhmän jäsenenä, Aalto kuvaa.

Tutkimushoitaja työskentelee moniammatillisissa tutkimusryhmissä, johon kuuluu hänen lisäkseen tutkijoita, tilastotieteilijöitä, tutkimusavustajia ja muita asiantuntijoita. Työssä pitää ymmärtää eri tieteenalojen toimintatapoja niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa.

-       Tässä syystä myös Turun AMK:n toteuttamassa tutkimushoitaja-koulutuksessa valittiin laaja, monialainen viitekehys, Aalto sanoo.  

Tutkimushoitajan tehtäviin tarvitaan soveltuva pohjakoulutus (esim. sairaanhoitaja, bioanalyytikko, röntgenhoitaja), kokemusta kliinisestä työstä sekä teoreettista osaamista syventävää täydennyskoulutusta.   

Haku-aika seuraavaan tutkimushoitaja-koulutukseen Turun AMK:ssa on 30.11.2017 asti.