Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.11.2016

Turun AMK:n Projektijohtamisen koulutus on vuoden akateeminen projektiteko

Turun AMK:n ylempään korkeakoulututkintoon valmistava projektijohtamisen koulutus on palkittu vuoden akateemisena projektitekona. Palkinnon myönsi Projektiyhdistys (PRY). Projektijohtamisen ylempi AMK-koulutus alkoi Turun AMK:ssa syksyllä 2015.

Palkinnon myöntänyt Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta julkisti valinnan 2.11. pidetyn Projektipäivät 2016 -tilaisuuden yhteydessä.

Projektiosaamisen merkitys kilpailukykytekijänä korostuu jatkuvasti verkostomaisessa toiminnassa. Turun AMK:ssa projektityöstä ja projektijohtamisesta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa ensimmäisenä Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon keskittyen opinnoissaan täysin projektiosaamisensa syventämiseen niin teoriassa kuin käytännössä.

– Reilun vuoden ajan toiminut ylempään tutkintoon johtava koulutus tukee projektijohtajuuden kehittymistä vahvasti ammattimaiseksi toiminnaksi. Projektijohtajuudesta on kehittynyt ja kehittymässä oma professionsa muiden ammattikuntien joukkoon, ja me olemme osaltamme vahvistamissa tätä kehitystä alueella, miettivät yliopettajat Teppo Neuvonen ja Osmo Eerola Turun AMK:sta.

Turun ammattikorkeakoulussa on järjestetty jo vuosien 2009 – 2013 aikana projektijohtamisen erikoistumisopintoja. Ja juuri näiden erikoistumisopintojen pohjalta kypsyi vuonna 2014 ajatus jalostaa projektijohtamisen maisteritason tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma. Syksyllä 2015 käynnistynyt koulutus olikin laatuaan ensimmäinen Suomessa.

Kunniakirjan ja palkinnot tilaisuudessa jakoivat Projektiyhdistyksen puheenjohtaja Taina Rämö-Korpinen ja tieteellisen neuvottelukunnan jäsen Magnus Hellström.

Projektiyhdistyksen Tieteellinen neuvottelukunta totesi hakemuksia arvioidessaan, että Turun AMK:n projektijohtamisen YAMK‐koulutus on kokonaisvaltainen ja laaja opintokokonaisuus, joka edistää projektiammattilaisuuden näkyvyyttä, asemaa ja houkuttelevuutta suomalaisessa koulutuskentässä Lisäksi se parantaa projektikoulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä.

– Tämä Turun AMK:n opetuksellinen teko edistää erittäin hyvin yhdistyksemme strategisia tavoitteita. Yhdistyksemme pyrkii nostamaan projektiammattilaisten arvostusta ammattikuntana, joka varmistaa projektien onnistumisen sekä edistää projektikoulutuksen lisäämistä kaikille koulutusaisteille, toteaa projektiyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Saros.

Tarve projektijohtamisen koulutukselle ilmeni yhteistyön seurauksena

Turku AMK tekee strategiansa mukaan läheistä yhteistyötä varsinaissuomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Tämän yhteistyön myötä on vuosien varrella tullut ilmeiseksi projektijohtamisen koulutukseen liittyvä tarve kentällä.

– Olemme halunneet tarjota Turun AMK:n opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ajantasaista ja uutta tietoa projektijohtamisesta, toteaa Teppo Neuvonen.

Projektijohtamisen koulutuksen kautta alueelle saadaankin entistä osaavampaa työvoimaa. Yritysten ja organisaatioiden projektitoimintaosaamisen tehostumisen myötä elinkeinoelämässä toimijoilla on paremmat valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin.

– Koulutuksen mahdollistamana yrityksille on tarjolla enemmän projektiosaajia, päteviä projektipäälliköitä ja muita kokeneita projektiammattilaisia, miettii Osmo Eerola.

Palkinnon jakanut Projektiyhdistys ry on arvostettu ja merkittävä toimija ja Projektipäivät on suurin ja näkyvin projektialan tapahtuma Suomessa. Academic PM Award –palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin- tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle projektialan tutkimukselle, väitöskirjalle, opinnäytteelle tai projektialan opetuksen kehittämiselle tai laajentamiselle.

Lue lisää palkinnosta

Tutustu koulutuksiimme:

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen

Lisätietoja:
Yliopettaja Teppo Neuvonen, Turun AMK, puh. 040 355 0379
Yliopettaja Osmo Eerola, Turun AMK, 040 355 0846
Toimitusjohtaja Timo Saros, Projektiyhdistys, puh. 0400 623 171

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulu-tamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction