Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.1.2017
ansioitunut joukko

Vaikuttava joukko sai kunniamerkkejä

Turun Upseerikerholla perjantaina 13.1. järjestetyssä lämminhenkisessä tilaisuudessa luovutettiin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit kuudelle Turun ammattikorkeakoulussa toimivalle ja toimineelle vaikuttajalle.

Tasavallan presidentti myöntää itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä ansioituneille Suomen kansalaisille. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista.

Turun amkilaiset kunniamerkkien saajat 6.12.2016:

Suomen Leijonan ritarimerkki  

Koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen

Kairisto-Mertanen on toiminut tekniikan, liiketalouden ja muotoilun AMK-tutkintojen kehittäjänä sekä Turun ammattikorkeakoulussa että kansallisesti. Hän on rakentanut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän myyntiosaamista synnyttävän koulutus- ja kehityskokonaisuuden. Pedagogisessa kehittämisessä Liisa Kairisto-Mertanen on ansioitunut erityisesti innovaatiopedagogiikan synnyttämisessä ja käyttöönotossa niin Turun ammattikorkeakoulussa kuin kansainvälisestikin.

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

Henkilöstöpäällikkö Marjatta Kykkänen

Kykkänen on osallistunut valtion oppilaitosten kunnallistamiseen, ammattikorkeakoulujen vakinaistamiseen, merkittäviin fuusioihin ja viimeisimpänä ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen. Hänen määrätietoisuutensa ja kykynsä johtaa henkilöstöhallinnon muutosta vaikeiden prosessien läpi on ollut poikkeuksellisen korkeatasoista. Kykkäsen erityisalana on ollut työhyvinvointi, jossa hän on pätevöitynyt alan asiantuntijana koko pitkän työuran aikana.

Lehtori Terttu Parkkinen

Parkkinen on ollut vahva työyhteisön jäsen ja kehittäjä, joka toimi pitkään henkilökunnan edustajana Turun AMK:n hallituksessa. Hän on toiminut valtakunnallisen sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston työvaliokunnan jäsenenä. Hän on myös määrätietoisesti ollut kehittämässä monialaista yhteistyötä terveys- ja kulttuurialojen kanssa. Hänen toimintaansa kuvaa vastuullisuus paitsi omasta työstään niin myös työyhteisöstä, laajemmin koko organisaatiosta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Koulutusjohtaja Marjut Putkinen

Putkinen on ollut merkittävässä roolissa kuntoutusalan kansainvälisen toiminnan käynnistäjänä. Koulutuksen kehittämisestä ja innovaatiopedagogiikan soveltamisesta esimerkkejä ovat Monkey -opinnot sekä kliinisen hoitotyön opettajien toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen. Hän on määrätietoisesti edistänyt esteettömyyteen liittyviä hankkeita, ja toiminut tasa-arvon edistäjänä ja asiantuntijana Turun AMK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman laadintatyössä.

Yliopettaja Ulla Wiirilinna

Wiirilinna on työssään sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, osastonhoitajana, sairaanhoidon opettajana, aikuiskoulutusjohtajana, apulaisrehtorina, lehtorina, yliopettajana, koulutuspäällikkönä ja koulutusvastaavana aina ollut aktiivinen kehittäjä ja vienyt uudistuksia määrätietoisesti eteenpäin. Wiirilinnan erityiset ansiot ovat tiivis yhteistyö Salon alueen eri työpaikkoihin, joka onkin ollut keskeinen lähtökohta myös koulutuksen kehittämiselle, sekä pitkäjänteinen kansainvälinen yhteistyö mm. Swazimaahan.

 Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

 Toimistosihteeri Marja Salminen

Salminen on vastannut johtajan sihteerin tehtävistä ensin Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa ja sen jälkeen Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastuullisia ja luottamuksellisia sopimus-, työsuhde- ja taloushallinnon tehtäviä. Salminen on toiminut työssään hienovaraisesti ja asiakaslähtöisesti huolehtien opiskelijoiden, henkilökunnan ja oppilaitoksen edun toteutumisesta asioiden hoitamisessa.


Lämpimät onnittelumme kaikille kunniamerkin saajille!