Sivu päivitetty 15.2.2017

UUTTA Turun ammattikorkeakoulussa: Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus tietotekniikan ammattilaisille

Kyberturvallisuuden merkitys ja siihen liittyvän osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Yrityksiltä vaaditaan entistä tehokkaampaa kykyä suojautua kyberhyökkäyksiä vastaan ja luoda puitteet kyberturvallisen toimintaympäristön parantamiseksi.

Uusi EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi tulee myös vaikuttamaan monen ”oleelliseksi palveluiden tuottajaksi” määritellyn yrityksen kyberturvallisuustoimintaan. Tietoisuuden lisääminen ja osaajien ammatillisen osaamisen kehittäminen nousevat avainasemaan.

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen (30 op), joka on suunnattu työkokemusta omaaville tietotekniikan ammattilaisille, joilta puuttuu nykyaikainen kyberturvallisuuden osaaminen. Hakijoilla tulee olla suoritettuna insinöörin, it-tradenomin tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Koulutukseen voivat hakea myös henkilöt, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutus koostuu kuudesta eri jaksosta, joiden aikana perehdytään kyberturvallisuuden merkitykseen, hyökkäävään ja puolustavaan kyberturvallisuuteen, tietoverkkojen kyberturvallisuuteen sekä kyberturvallisuusliiketoimintaan. Koulutuksen aikana toteutetaan lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvä projekti.

Opinnot järjestetään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisena. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siihen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen joustavasti työn ohella. Koulutus alkaa 24.8.2017 ja päättyy 8.5.2018.

Haku koulutukseen alkaa 1.3.2017. Katso lisätiedot ja hae koulutukseen osoitteessa www.turkuamk.fi/kyberturvallisuus