Sivu päivitetty 13.4.2017

Korkeakoululähtöiset startupit ja kaupallistamisprojektit kohtaavat sijoittajat SparkUpilla 20.4.

Turku Academic Startups Pitching Event on Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Parkin yhteistyössä FIBAN-verkoston (Finnish Business Angels Network) kanssa järjestämä tilaisuus, jossa korkeakoululähtöiset startupit ja tutkimuksen kaupallistamiseen tähtäävät tutkimusryhmät esittäytyvät rahoittajille.

Tilaisuuden tavoitteena on tukea korkeakoululähtöisiä startupeja ja saattaa kaupallistamisprojektit aikaisessa vaiheessa keskustelemaan potentiaalisten sijoittajien kanssa. Tilaisuudessa jokainen mukana oleva tiimi pitää viiden minuutin pitchauksen, minkä jälkeen on varattu viisi minuuttia aikaa kysymyksille. Esitysten jälkeen sijoittajilla ja yleisöllä on mahdollisuus keskustella tiimien kanssa.

Tilaisuudessa kuullaan monta mielenkiintoista esitystä muun muassa personoitujen pelisuositusten liiketoimintapotentiaalista, hevosten geenitestauksesta sekä syöpätutkimukseen ja kroonisten haavojen hoitoon liittyvistä innovaatioista.
Turkulaiset korkeakoulut tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä innovaatiotoiminnassa ja tutkimuksen kaupallistamisen tukemisessa. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat muun muassa viime vuoden lopulla toimintansa aloittanut Life Science -kiihdyttämö sekä Health Campus Turku -yhteistyö.

‒ Turun yliopistossa korkeakoululähtöisten startupien ja kaupallistamisprojektien tukeminen on osa yrittäjyysyliopistotoimintaa. Se liittyy muihin yrittäjyyttä ja tutkimuksen kaupallistamista tukeviin toimenpiteisiin, joita on aktiivisesti toteutettu ja edistetty Turun yliopistossa yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategian mukaisesti viime vuodesta alkaen sekä yliopiston sisällä että yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja alueen yrittäjyystoimijoiden kanssa, kertoo yrittäjyysasiamies Mikko Pohjola Turun yliopistosta.

‒ Myös Åbo Akademi panostaa yrittäjyyteen kannustavaan ja tukevaan toimintaan, muun muassa vuosittain järjestettävällä kuusipäiväisellä Business Essentials for Scientists -kurssilla keskitytään yrittäjyysosaamisen lisäämiseen. Verkostot ovat tärkeässä roolissa yrittäjyyden tukemisessa, ja Turun alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden yhteistyötä onkin tiivistetty entisestään tämän vuoden aikana, kertoo projektikoordinaattori Outi Nurmela Åbo Akademista.

‒ Turun ammattikorkeakoulussa yrittäjyyttä edistetään Entrepreneurship Excellence Centerin sateenvarjon alla. Sen keskeisiä elementtejä ovat yrittäjyyden opintojaksojen lisäksi yrittäjämäiset oppimisympäristöt kuten esimerkiksi Bisnesakatemia, Business Clubin kiihdyttämöpalvelut, opiskelijatiimien osuuskuntatoiminta ja yrittäjämentorit, kertoo lehtori-valmentaja Kari Juhala Turun AMK:sta.

Nyt järjestettävä tilaisuus toteutetaan Tekesin korkeakoulujen innovaatiotoiminnan kehittämistä tukevan Innovation Scout -ohjelman rahoituksella, jota kaikki mukana olevat turkulaiskorkeakoulut ovat saaneet.

Tutustu mukana oleviin tiimeihin: http://www.abo.fi/forskning/academic_startups

Median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen tutustumaan startup- ja kaupallistamisprojektitiimeihin sekä korkeakoulujen innovaatiotoimintaan.

Aika: 20.4.2017 kello 12.00‒16.00
Paikka: SparkUp, Tykistökatu 4, 20520 Turku

Lisätietoja:
yrittäjyysasiamies Mikko Pohjola, Turun yliopisto, p. 041 437 2044, mikko.pohjola@utu.fi
projektikoordinaattori Outi Nurmela, Åbo Akademi, p. 050 409 6435, outi.nurmela@abo.fi
lehtori-valmentaja Kari Juhala, Turun AMK, p. 050 598 5337, kari.juhala@turkuamk